Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Wednesday, February 01, 2006

zeg het maar George

De wijsheden van George Orwell
uit het weblog van Dré Oudman
...
Orwell pleit in dit boek voor zoiets als het socialisme. Voor hem betekent dat vrijheid en gerechtigheid, maar hij zegt ook dat socialisten bij meerderheid bestaan uit intelectuele zonderlingen, uit niet-arbeiders: Vruchtensapdrinkers, nudisten, sandalensloffers, seksmaniakken (antimoralisten), natuurgenezers, pacifisten en feministen. 'De socialist kweekt een fysieke afkeer en geen enkel gevoel van voorkeur of afkeer is zo fundamenteel als een fysiek gevoel.' En: 'We schelden allemaal op het klassenonderscheid, maar er zijn maar weinig mensen die het uit voornamelijk snobistisch oogpunt echt willen afschaffen.' Het snobisme wordt ingegeven door een gevoel dat te maken heeft met een moeilijk los te laten bourgois en of middenklasse afkomst, hetgeen niet te verwonderen is, want nagenoeg niemand wenst in wezen z'n afkomst te verloochenen.

Maar: 'Strijd tegen de onderdrukkers dient geen culturele strijd te zijn maar een economische; een socialistische strijd, los van allerlei culturele achtergronden. Zie wat er in nazi-Duitsland is gebeurd! De arme middenstand die puur uit cultureel oogpunt zich afzet tegen het socialisme en daardoor in de armen van het fascisme wordt gedreven!'

No comments: