Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Wednesday, March 22, 2006

De allochtoon op zich

De allochtoon als statistische- en politiek relevante categorie
door Keesjemaduraatje

aanvankelijk werd het begrip "niet-westerse allochtoon" gebruikt als ambtelijke categorie om kansarme nieuwkomers aan te duiden die door middel van beleidsmaatregelen geholpen, gesubsidieerd dan wel anderszins ingedeeld of gemaatregeld werden. Een kil en ongedifferentieerd taalgebruik dat verstrekkende gevolgen bleek te hebben, voor zowel de betreffende aangeduide groep als voor de gehele samenleving.

De eerste allochtonen, na de Tweede wereld oorlog, waren de Indo's, die in de Vijftiger Jaren, na de onafhankelijkheid van Indie, naar Nederland kwamen. Daarna kwamen in de Zestiger Jaren al de Italianen en de Spanjaarden. Deze groepen zijn om uiteenlopende redenen opgegaan in de Nederlandse samenleving. De Indo's omdat de leden van deze groep zich Nederlander voelde en voelt. De Italianen en Spanjaarden, omdat ze door het Rooms-Katholieke geloof gemakkelijk met de Nederlanders konden trouwen en mee naar dezelfde kerk konden gaan. Daardoor was een integratie geen probleem.

In 1975 kwam een geheel andere groep naar Nederland, namelijk de Hindoestaanse en Creoolse Surinamers. Aanvankelijk leverde dat hele grote problemen op, door huisvestings- en drugsproblematiek. Deze groep mensen zijn ook nog eens door huidskleur en andere kenmerken volkomen verschillend van de andere Nederlandse bevolking. Toch is ook deze groep 25 jaar later volkomen geintegreerd. Surinaamse vrouwen doen het zelfs beter op school dan de andere Nederlandse vrouwen.

Sinds 1966 zijn er twee groepen gastarbeiders uit Islamitische landen naar Nederland gekomen: de Turken en de Marokkanen, die ook weer niet met elkaar te vergelijken zijn, behalve qua geloof. Al met al dus minstens vier verschillende "allochtonen", die eigenlijk helemaal niet in een categorie passen, behalve dan dat het nieuwkomers zijn op de Nederlandse wonings- en arbeidsmarkt.

Wat wilde ik ook alweer zeggen? Ja, dat de Allochtonen partij (PAN)belachelijk is, omdat de doelgroep te divers is en bovendien dat de term "allochtoon" alleen door saaie ambtenaren gebruikt dient te worden, die een beleid ter zake moeten uitstippelen. Wij, op dit weblog, hebben alleen met mensen te maken en gebruiken andere indelingen, zoals democratisch, vrijheidslievend, liberaal, etc.

No comments: