Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Thursday, April 13, 2006

Christelijke homofiele asielzoeker

Kom maar binnen
door Keesjemaduraatje

als je nu een kans wil maken, dan kan je je als asielzoeker het beste homosexueel noemen en tegelijkertijd tot het christendom bekeren. Eén van de klasgenoten van mijn zoon zit in Ter Apel om naar Syrië uitgewezen te worden. Die is al Christen en nu heeft hij nog een tweede kans. Kan toch niemand controleren. Het is wel een probleem, want als we nu alle Christelijke homo's van Syrië, Egypte en Iran moeten huisvesten, dan moeten we de Markerwaard uitpolderen en een tweede Almere bouwen. Goed voor de economie.

Het kranzinnige van de afgelopen week, is dat de voorstanders van een tolerante dialoog met de Islam, die vinden dat de Islam zo gek nog niet is, tegelijkertijd vinden dat Minister Verdonk de homosexuele asielzoekers moet binnenhalen en dat het een schande is dat die mensen naar zo'n gevaarlijk land terug gestuurd gaan worden. Ik vind: je bent voor het één of voor het ander. Je kan niet voor de Islam zijn en vinden dat die landen ook nog gevaarlijk voor homo's zijn.

5 comments:

Steady Freddy said...

Precies dus uitzetten dat Christelijke jochie en zijn familie! En als advies, gewoon niet teveel je geloof uitdragen dan wel belijden. Makkie toch?

keesjemaduraatje said...

ik had het tegen jou, toen ik zei dat dezelfde mensen die de Islam zo te gek vinden, ook Minister Verdonk bekritiseren dat ze mensen naar een gevaarlijk land wil uitzetten. Reageer daar nu eens op.

Steady Freddy said...

@keesjemaduraatje:: Als ik DE islam zo te gek zou vinden, waarom maak ik dan programma's die kritiek geven op eenzijdige interpretaties van die islam? Ik zie enorme verschillen tussen de islam en de regimes alwaar mensen hun leven niet zeker zijn. De interpretatie van DE islam verschilt nogal per stroming en land. Mijn kritiek op Verdonk gaat in zijn geheel niet over wie ze waarheen terugstuurt. Ik bedoel dat is toch de schuld van Cohen? Het is kritiek op het feit dat ze liegt en bedriegt en ze haar eigen ambtenaren niet onder controle heeft. Dat ze beterschap beloofde na de Congo affaire en dat die beterschap er gewoon niet gekomen is. Normaal een doodszonde voor een minister. Zelfs de CDA achterban begint genoeg te krijgen van haar beleid en uitspraken.

Jou probleem is dat je alles zo gemakkelijk op één hoop gooit. Hoezo zou ik de Islam zo gek nog niet vinden? Er is geen DE islam, nog HET christendom, HET Hindoeïsme etc...
Het probleem zijn de achterlijke volgers van bepaalde stromingen en uitleggers van die religies. Echter enkel maar schreeuwen dat ZE fout zitten en WIJ superieur zijn aan HUN plaatst je op één lijn met hen die je veroordeelt en maakt je net zo simpel als hen die je veroordeelt.

keesjemaduraatje said...

Dan wil ik ook niet meer dat Christenen door moslims "De mensen van HET boek"genoemd worden. Of Kruisvaarders, of ongelovigen.

ada said...

Met enige verbazing volg ik het nieuws over christelijke Syriers, die - zo wordt althans gesuggereerd in de berichtgeveing - vanwege hun geloof in Syrie zouden worden vervolgd.
Dat kan niet kloppen: in Syrie worden geen mensen vervolgd omdat ze christen zijn. Het regiem van Assad steunt op een evenwicht tussen verschillende grote minderheidsgroepen, waarvan de christenen er een zijn.
In Damascus zijn meer kerktoren dan minaretten te zien.
De Syrische christenen in Nederland worden dus ofwel in Syrie vervolgd om iets anders dan hun geloof, of worden niet vervolgd. Ik kan uit de berichtgeveing niet opmaken hoe het in elkaar zit.
ter info deze link over positie van christenen in Syrie:
http://66.249.93.104/search?q=cache:3tq5k0cID5kJ:www.oecumene.nl/lezingen/2002-
09-
26%2520ExodusChristenenMO.doc+christenen+%2B+syrie&hl=nl&gl=nl&ct=clnk&cd=9
&client=firefox-a