Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Thursday, April 13, 2006

Voor eigen Erf

Niets opdringen
door Keesjemaduraatje

nog even een paar citaten uit de conclusie van het WRR rapport. Ik ga niet de hele lappen tekst hier kopieren, maar laat alleen dat staan waarover ik iets wil zeggen:

...In de huidige sfeer van confrontatie bestaat weinig aandacht voor wat er werkelijk plaatsvindt aan de andere kant; wat overheerst is sjabloondenken.

Dan kan ook worden onderkend dat de islam in politiek en juridisch opzicht potentieel wel degelijk een belangrijke rol kan spelen in de ontwikkeling van moslimlanden. Het aansluiten bij endogene ontwikkelingen die democratie en mensenrechten bevorderen, kan op de langere termijn tot duurzamer resultaten leiden dan pogingen deze van buitenaf op te leggen.
...

Deze benadering vergt echter wel een cultuuromslag, in de zin dat wordt erkend dat de islam een belangrijk voertuig kan zijn voor het realiseren van democratie en mensenrechten. De cultuuromslag betreft eveneens aanvaarding van de mogelijkheid dat deze universele waarden in moslimlanden (vooralsnog) andere uitwerkingen kunnen krijgen dan in westerse samenlevingen gebruikelijk is.
.....
Het Westen bezit geen monopolie op de interpretatie van universele mensenrechten, noch op het gedrag dat daarmee in overeenstemming is.

Einde citaten.
Dus voor de goede lezer is duidelijk geworden dat we niets op mogen dringen, dat mensenrechten door verschillende culturen verschillend geinterpreteerd mogen worden en dat het Westen dus geen monopolie op interpretatie van Mensenrechten heeft. Als je niet zo denkt, dan doe je aan sjabloondenken. Dat schijnt fout te zijn.

Helaas worden er geen Wetenschappelijke feiten aangedragen ter staving van deze sjabloon theorien, want in de lijst van Moslimlanden die in de appendix staat en waarin de burgerlijke vrijheden in die landen gemeten worden, staat er niet één die kan tippen aan een Europees land. Dus waar is die positieve invloed nu, vraag ik me dan af.

7 comments:

Michiel Mans said...

Net als het manifest vorige week, versterkt het WRR rapport door zijn eenzijdigheid en onvolledigheid de polarisatie. Maar nu vooral de polarisatie tussen Nederlanders onderling. De apologeten en de 'correcten' tegen zij die het slappe, het hypocriete en de leugens spuugzat zijn. Die laatste categorie wordt stelsmatig niet gehoord en gezien door bijna de hele politiek en de bovenmedia. Een categorie ook die liefst als xenofoob en racistisch wordt weggezet.

keesjemaduraatje said...

Toch hangt er een voortdurende "dreiging" van de voortzetting van de Fortuynistische revolutie in de lucht. Vandaar ook dat mevrouw Verdonk meteen een enorme aanhang krijgt. De "mensen in het land" zoals Wiegel zou zeggen, hebben geen boodschap aan Nova, Job Cohen en Femke Halsema, die zijn dat hypocriete inderdaad spuugzat.
Ik beschouw dit rapport en het Manifest als een achterhoede gevecht. De trend gaat richting duidelijke democratische regels waaraan iedereen zich dient te houden.

AVe said...

Staat dit er echt in?
"Het Westen bezit geen monopolie op de interpretatie van universele mensenrechten, noch op het gedrag dat daarmee in overeenstemming is."

Helemaal gestoord. Ik wist het wel maar het cultuurrelativisme maakt dat wat wij nog over hebben aan beschaving kapot. Zij zijn degenen die andere culturen geen vrijheid willen geven, geen menselijk leven. Wat zij voorstaan zijn dus ook vrouwenbesnijdenissen, ongelijkheid tussen mannen en vrouwen, homohaat, etc...
Dat noem ik racistisch, dat noem ik gemakzuchtig, zo hoeven ze immers niets te doen om mensen echt te helpen.

pascalle said...

Of je wel of niet vind dat jouw eigen cultuur het beste is, doet NIETS af aan het basale recht je eigen fouten te mogen maken en veranderingen te ondergaan in je eigen tempo.
Bijblijven of afvallen?
is dat het huidige motto?
If you don't join us you are against us?
Jaaah, DAT is vrijheid he..
Aanpasen, aanpassen aanpassen, dat is alles wat ik nog hoor.

BELACHELIJK! aanpassen?? waarom? Aan wie?
Aan welk individu moet men zich aanpassen? of zijn we allemaal 1 pot nat zonder eigen meningen en denkwijzen? Waar is die allesoverheersende mening dan die we blijkbaar allemaal aanhangen? Diep van binnen zijn we allemaal eender?
ja als dat zo is, ja dan mot je je aanpassen he, anders ben je eigenlijk niet eens een echt lid van t menselijke ras.
inferieur ben je dan. Kun je net zo goed weggestuurd of vermoord worden. Dus ja homofiele iraniers, wij vinden het doodnormaal dat je teruggestuurd wordt naar je eigen land, daar hoor je immers thuis en als je je niet aanpast, nou dan heb je het dus gewoon verdiend he.

Lang leve de vrijheid van het individu.
De mens is een lopende ambiguiteit.
De mens spreekt zichzelf continu tegen

Goh zou dat komen omdat er geen allesoverheersende mening is?...

AGS said...

@Keesje

Je schreef: "Helaas worden er geen Wetenschappelijke feiten aangedragen ter staving van deze sjabloon theorien"

Sinds wanneer ben jij geinteresseerd in wetenschappelijke feiten, Keesje?

keesjemaduraatje said...

@AGS: als een rapport wetenschappelijk wordt genoemd, lijkt me dat wel zo nuttig, om een paar wetenschapelijke methodes toe te passen zoals het falsificeren van je theorie. Als er ook maar één feit tegen je theorie spreekt, kan je de theorie afwijzen. Wetenschappelijke theorien moeten falsificeerbaar zijn, dat wil zeggen: ze moeten verworpen kunnen worden. Achyterin het WRR rapport staan een heleboel namen van Moslimlanden en allemaal zijn ze qua burgerlijke vrijheidsschaal vrij laag ingeschaald. Maar dat weerhoudt het rapport er niet van de loftrompet te steken over hoie "tolerant de Islam" is. Die bewering wordt weerlegd door de feiten die het rapport zelf aandraagt.

keesjemaduraatje said...

Een andere theorie die de pretentie heeft wetenschappelijk te zijn, is het historisch materialisme van Karl Marx. Ook daar worden feiten, verwachtingen en hoop verward met goede wetenschappelijk methodes. Zoals we weten heeft dat miljoenen mensen de dood in gejaagd.