Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Tuesday, April 18, 2006

The wicked, the whacked and the wobble

door Keesjemaduraatje

Er zijn natuurlijk altijd mensen die in een heilig ideaal geloven en daardoor de realiteit niet zien. De eerste socialisten kan je daarom nauwelijks iets kwalijk nemen en misschien ging er zelfs wel een emancipatoire kracht van de eerste arbeidersbeweging uit. Heilige idealen hebben echter de vervelende neiging de gestalte van een diktatuur aan te nemen en dan is de onschuld voorbij. Daarna zijn er verschillende houdingen mogelijk en de houding die je dan inneemt bepaalt of je een gelover, een naïveling of een opportunist bent.

Diktaturen willen hun haatdragende ideologie altijd exporteren. In het geval van het "Real existierende Sozialismus" ging dat zelfs zo ver, dat terroristische groepen, zoals de RAF, die in het westen hun onheil verspreidden, gesteund werden vanuit de "Sozialistische Sovjet Republiken". Zelfs na 40 jaar Sovjet-diktatuur waren er in Nederland genoeg mensen die wilden onderhandelen, samenwerken of zich meteen overgeven. Wat bewoog deze mensen ertoe, niet alleen hun ogen te sluiten voor het onrecht dat heerstte, maar zelfs een "kritische dialoog" te willen voeren om de "positieve aspecten"van het socialisme te leren kennen?

Drie motivaties zijn hier te onderscheiden:

Querelanten
De querelanten zijn niet tevreden over hun eigen leven, geven de omgeving daar de schuld van en steunen dus alles wat dit neo-liberale, reactionaire en rechtse bewind ten val wil brengen.

Idioten
Door Lenin werden ze als "Nutzliche Idioten" afgedaan. De mensen die uit een soort naieve domheid altijd het goede willen zien en daarom de grootste diktaturen niet willen herkennen. Deze soort van meelopers is te vinden in de Christelijke Kerken.

De Angsthazen
Sommige mensen willen zich al meteen overgeven, voordat er een schot gelost wordt. Ze gaan dan "onderhandelen" om de vijand tot inkeer te bewegen. Chamberlain was zo iemand, toen hij met Adolf Hitler ging onderhandelen en daarmee Tsjechie aan de nazi's uitleverde. Ze redeneren dan dat het alleen maar erger wordt als er geen onderhandelingen gevoerd worden.

Nu het om de houding ten opzichte van Iran, Al Quaida en Hamas gaat zien we de drie types van overlopers weer terug. De Querelanten van de Internationale Socialisten, de SP en Groen-Links, die zowiezo tegen alles zijn en daarom alleen de VS bekritiseren. De nuttige idioten van de Ekklesia en de Kloosterkerk die nog geld gaan inzamelen voor de terreurgroepen. De Angsthazen van de WRR die vooral willen onderhandelen met de Hamas om "het niet nog erger te maken".

Tot welke categorie behoort de geachte afgevaardigde van de Socialistische Partij in de Eerste Kamer? Graag jullie commentaren in de comments hieronder.

13 comments:

pascalle said...

en mensen die wel tevreden zijn over hun eigen leven en nooit geloven dat iets vanuit een juiste benadering gezien wordt,
geen redenaties willen volgen en niet in gesprek willen gaan met anderen,
kortom nooit hun mening willen wijzigen en alleen maar aan zichzelf denken en een andere mening niet toelaten, DAT zjn de mensen die we nu nodig hebben?
Bedoel je dat te zeggen?

nee dankje.
het is juist de diversiteit van de conservative stuggen, de zenuwslopende angsthazen en de' ik waai met elke fijne windzucht mee want de wereld is zo mooi '-types plus de eeuwig bekritiserenden wat het allemaal zo leuk en stiekum beter in balans houdt!
maarja daar hoort dit gemiep over elkaar op een weblog ook weer bij natuurlijk he... ;)

pascalle said...

en mensen die wel tevreden zijn over hun eigen leven en nooit geloven dat iets vanuit een juiste benadering gezien wordt,
geen redenaties willen volgen en niet in gesprek willen gaan met anderen,
kortom nooit hun mening willen wijzigen en alleen maar aan zichzelf denken en een andere mening niet toelaten, DAT zjn de mensen die we nu nodig hebben?
Bedoel je dat te zeggen?

nee dankje.
het is juist de diversiteit van de conservative stuggen, de zenuwslopende angsthazen ende' ik waai met elke fijne windzucht mee want de wereld is zo mooi '-types plus de eeuwig bekritiserenden wat het allemaal zo leuk en stiekum beter in balans houdt!
maarja daar hoort dit gemiep over elkaar op een weblog ook weer bij natuurlijk he... ;)

keesjemaduraatje said...

mensen die alles bekritiseren zouden nog wel te verdragen zijn als ze ook de diktatuur zouden bekritiseren. Het valt op dat er een categorie mensen is die altijd het Westen bekritiseren en elke diktator steunen.

pascalle said...

heb je daar ook een voorbeeld van? dat zijn nu dus al 5 categorieen mensen...Of zijn dat gewoon de idioten?

keesjemaduraatje said...

dat zijn de querelanten

pascalle said...

maar die steunen alles zeg je want ze zijn toch ontevreden met hun eigen leven, no matter welk bewind. anders klopt de motivatie niet...

wat vind je er nou van dat de leden van de hofstadgroep geen enkele financiele transactie kunnen doen en dus niets meer kunnen voor de rest van hun leven?

Det dat niet een beetje af aan de waarde van de maatschappij dat als je je straf hebt gehad (en ze hebben geen levenslang gekregen voor zover ik weet) je dan weer toe mag treden tot de maatschappij en een nieuwe kans krijgt? hebben we al een goeie rechtsgeldige voor het label terrorist en betekend die titel automatisch levenslang?

Ik vind het niet kloppen.

keesjemaduraatje said...

nee, ga ze maar steunen

AGS said...

Die Keesje toch :)

Wat vind je nu eigenlijk zo leuk, Keesje, aan het schrijven van opmerkingen als 'De Querelanten van de Internationale Socialisten, de SP en Groen-Links, die zowiezo tegen alles zijn en daarom alleen de VS bekritiseren'.

En hoe kom je erbij dat mensen van IS, SP en GroenLinks niet tevreden zouden zijn over hun eigen leven en dat ze hun omgeving daar de schuld van geven?

Ik ken mensen die lid zijn van SP/IS/GroenLinks en de meeste van hen zijn best tevreden over hun leven?!

Dat je geen inhoudelijke discussies wenst te voeren met je politieke tegenstanders is nog tot daar aan toe, Keesje, maar dat je vervolgens je politieke tegenstanders neer wenst te zetten als mensen die vanuit ontevredenheid met hun eigen leven tegen neo-liberalisme zijn.... dat vind ik nie zo tof.

keesjemaduraatje said...

@AGS:ik lever wel inhoudelijke argumenten, namelijk dat het onzinnig is alleen tegen de VS te zijn en de terroristen van de Hamas, Hofstadgroep en de Iraanse staat te blijven steunen. Bovendien, dat je wel tegen het neo-liberalisme kan zijn, maar financiele bewijzen ontbreken. We hebben het hier nog steeds erg goed. Zelfs de Palestijnen in Israel en de Palestijnse Gebieden hebben het economisch nog beter dan de arabierenin de hen omringende landen.

Ik probeer een verklaring ervoor te geven dat de mensen die het communisme gesteund hebben, nu weer de terreur van Hamas steunen. Hoe verklaar jij dat dan dat Anja, Stan van Houcke en Michael Moore er weer bij zijn ? Die zouden ook eens kunnen zeggen: nu gaat het me te ver als er een bus met onschuldige burgers de lucht in wordt geblazen.

keesjemaduraatje said...

@Steady Freddy: dezelfde mensen die het "een beetje Theo zijn eigen schuld" vonden, waaronder jij, zijn nu de mensen die weer zeiken over dat de Hofstadgroep geen geld meer ter beschikking heeft. Er is nog niets gebleken van spijt of het terrorisme afzweren, maar Nederland moet alweer tolerant tegenover terroristen zijn.

keesjemaduraatje said...

@steady: maar één ding moet ik in jouw voordeel zeggen: jij hebt nooit een socialistisch land gesteund. In de 80-er jaren had jij een hele andere politieke richting.

keesjemaduraatje said...

@AGS: De amerikanen hebben helemal niet zoveel onschuldige burgers omgebracht. De verschillende terroristische groeperingen brengen veel meer burgers om door bomaanslagen.
Dat de Amerikanen een coup hebben gesteund in Venezuela, dat wist ik niet. Ik dacht dat het een propagandaleugen van Chavez was.

pascalle said...

euh.. kees, kun je ons even de cijfers geven die bewijzen dat de Amerikanen minder mensen ombrengen dan dat er overlijden naar aanleiding van terroristisch aanslagen? en kun je dan meteen wel even rekening houden met het feit dat slachtoffers die vallen naar aanleiding van burgeroorlogen NIET tellen als terrorisme en de Amerikanen daar vaak wel tussen springen en mensen vermoorden?