Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Wednesday, May 31, 2006

Anja's Spiegologie

Door Keesjemaduraatje

Veel benamingen en categoriën die aan politieke tegenstanders gegeven worden komen rechtsreeks uit de pseudo-wetenschap die psychologie heet. Onderbuikgevoelens, Islamofobie, homofobie, het zijn allemaal benamingen van mensen die andragogie, ergotherapie, pedagogie gedaan hebben en daarna "aan zichzelf zijn gaan werken". Nooit kunnen de dames en heren crypto-psychologen eens zeggen : "ik ben het niet met je eens en je bent een rotzak". Dat zou niet in overeenstemming zijn met hun "beroepsethiek". Pedofilie, Hamas en het neersteken van een cineast op klaarlichte dag, zijn wel in overéénstemming te brengen met hun beroepsmatig handelen. Mevrouw Meulenbelt maakt het nu wel heel bont door ons met  "beschadigde kinderen vermoeden die miskend zijn" te vergelijken. Zij kan het weten, denk ik dan maar. Meulenbeltnekschot

Hier is het hele bericht:   

Ik heb het over de pure kwaadaardigheid die ik tegenkom. Hoe het is om als haatobject gebruikt te worden door mensen die me niet kennen en die zichzelf verschuilen. De projecties. Je kunt de pathologie ruiken, je kunt de beschadigde kinderen vermoeden die miskend zijn, niet gezien, vernederd, en nog steeds met de psychologie van een kind proberen voor anderen stuk te maken wat ze zelf niet kunnen krijgen. Aandacht willen, goedschiks of kwaadschiks, desnoods negatieve aandacht. Ook voor mij een grens bereikt. Moeilijk om toe te geven dat ik niets anders meer weet te doen dan zo iemand echt weg te zetten, me af te sluiten, een muur op te trekken.

Vroeger, toen ik nog dichterbij de hulpverlening zat, hoorde het bij mijn ethische code om nooit iemand op te geven. Om het in het jargon van toen te zeggen: altijd de persoon achter het patroon te blijven zien. Die persoon proberen te bereiken, om het patroon heen. Zoals in het werken met daders. Rotzakken, die het liefste dat ze hebben dwangmatig kapot maken. Tot ze vroeger of later verlaten worden, en dan nog gevaarlijker worden. De meeste moorden op vrouwen, en dat heeft nog niks met eerwraak te maken, vinden plaats als een vrouw dreigt die man te verlaten of dat net heeft gedaan. De psychologie van een miskend kind in het lichaam van een man, gevaarlijker heb je ze niet. Maar ik heb ook zo’n boom van een man tranen met tuiten zien huilen toen het echt tot hem doordrong dat hij niet alleen zijn vrouw kwijt was, maar dat zijn kinderen bang voor hem waren - en hij zich realiseerde dat hij aan het herhalen was wat hij in zijn jeugd zelf had meegemaakt en dat die agressie voortkwam uit angst om opnieuw verlaten te worden - en dat gebeurde dan ook feilloos. Zelfs zo’n rotzak was nog wel bereikbaar.

Maar op het internet, waar mannen met de psychologie van een beschadigd kind maar tekeer kunnen gaan zonder ooit contact te hoeven maken en zonder ooit gecorrigeerd te worden bereik je iemand niet achter de facade die ze op hebben getrokken. Die laten zich letterlijk niet kennen, onbereikbaar. Het voelt als een zwaktebod, als een nederlaag om dat te moeten erkennen: daar kan ik dus niets aan doen en ik probeer het ook niet meer. Grens bereikt.

Vriendin en leven met elkaar mee en geven toe, ja, het is erg als je het opgeeft, eigenlijk willen we de hele wereld redden. Alleen kunnen we dat niet. Die almachtsfantasie kun je maar beter opgeven.
Ik zit er in de trein nog lang over na te denken.
"

Krakende Democraten

door Keesjemaduraatje
er is een kleine onstemmigheid uitgebroken in huize Maduraatje nadat Mevrouw de Minister Dekker van Volkshuisvesting op het journaal verschenen was en het kraken wilde verbieden. Mijn oudste zoon is verbolgen dat ik daar niet emotioneel genoeg op reageerde. Ik zou kwaad moeten zijn dat het kraken verboden ging worden. Ja, als we de staat nodig hebben en eerst een goedkeuring van zo 'n minister nodig hebben om tot kraken te komen, dan vraag ik me af en wat voor sociaal- democratische verzorgingsstaat we eigenlijk leven. De grote steden willen het kraken toestaan als stok achter de deur. Ja, dus krakers zijn de knokploegen van het gemeentebestuur geworden.
De woningnood is echt niet ontstaan door die paar kantoorpanden in de grachtengordel die leeg staan. De woningnood ontstaat doordat alle huurhuizen eigendom zijn van woningbouwverenigingen, bestuurd door PvdA-ers met hun bureaucratie en trage besluitvorming. In Belgie en Duitsland, de ons omringende landen, is geen woningnood, doordat de mensen daar huizen bouwen met een extra verdieping erop en als ze met pensioen gaan verhuren ze die. Daar loont het nog de moeite een huis te bouwen en te verhuren. In Nederland worden de huren zo kunstmatig laag gehouden dat geen zinnig mens meer huizen wil bouwen. De woningbouwverenigingen zitten ook op hun geld en bouwen niet.

Of ben ik nu te rechts geworden?

Daarna kwamen alle vijf onbekende lijsttrekkerkandidaten van D66 op de NOVA en werd er een dame vertoond die de wereldvrede wilde brengen aan de mensen. Dus toen zei mijn vrouw dat de D66 een vage idealistenpartij was en of ik ook zo zou gaan roepen van wereldvrede. Ja, waarom niet. Iemand moet het toch roepen?

Daarna vroeg ik me opeens af waarom ik al zolang geen reactie van Rinus Duikersloot op mijn weblog heb mogen aanvaarden en of ik nu definitief bij iedereen ongeliefd gemaakt heb, nadat ik me zo nadrukkelijk tot een bepaalde partij heb bekend? We weten het niet. Maar wat we wel zeker weten is dat God liefde is.

Tuesday, May 30, 2006

Arab leaders told us to flee Israel in 1948

By Itamar Marcus and Barbara Crook, May 30, 2006
bron: Palestinian Media Watch, www.pmw.org.il

PMW has documented yet another corroboration by an Arab "refugee" that it was Arab leaders who were responsible for the flight of Arabs from the new State of Israel in 1948. A backbone of Palestinian Authority (PA) ideology, and indeed of anti-Israel propagandists worldwide, is the myth that Israel expelled hundreds of thousands of Arabs from Israel and created the Palestinian "refugee" situation.

However, an elderly woman who left Israel during Israel's War of Independence, and is today still considered a "refugee," confirmed in a PA newspaper last week that it was Arab leaders and not Israel who told her and her neighbors to flee, for tactical military reasons. This corroborates Israel's contention of the last 58 years that Arab leaders were responsible for telling their own people to leave Israel, and for the subsequent "refugee" problem.

Following is this most recent testimonial, as well as two earlier statements by other "refugees" that have appeared in the PA press, all of which corroborate Israel's historical narrative. The latter two are significant because they were corroborated by still other more public Palestinians, indicating that the responsibility of the Arab leaders is known in the Palestinian world. One was confirmed by Arab Member of Knesset, Ibraham Sarsur, who was then Head of the Islamic Movement in Israel, and the other by a Palestinian journalist, Fuad Abu Higla, in the official PA daily.

The following are three statements corroborating that Arabs fled Israel, under instructions of the Arab leaders:

1. Woman who fled Israel in 1948

"We heard sounds of explosions and of gunfire at the beginning of the summer in the year of the Nakbah [1948]. They told us: The Jews attacked our region and it is better to evacuate the village and return, after the battle is over. And indeed there were among us [who fled Israel] those who left a fire burning under the pot, those who left their flock [of sheep] and those who left their money and gold behind, based on the assumption that we would return after a few hours."
[Asmaa Jabir Balasimah Um Hasan, Woman who fled Israel, Al-Ayyam, May 16, 2006]

2. Son and grandson of those who fled in 1948

An Arab viewer called Palestinian Authority TV and quoted his father and grandfather, complaining that in 1948 the Arab District Officer ordered all Arabs to leave Palestine or be labeled traitors. In response, Arab MK Ibrahim Sarsur, then Head of the Islamic Movement in Israel, cursed the leaders who ordered Arabs to leave, thus, acknowledging Israel's assertion.

Statement of son and grandson of man who fled:

"Mr. Ibrahim [Sarsur]. I address you as a Muslim. My father and grandfather told me that during the "Catastrophe" [establishment of Israel in 1948], our district officer issued an order that whoever stays in Palestine and in Majdel [near Ashkelon- Southern Israel] is a traitor, he is a traitor."

Response from Ibrahim Sarsur, Head of the Islamic Movement in Israel:

"The one who gave the order forbidding them to stay there bears guilt for this, in this life and the Afterlife throughout history until Resurrection Day."
[PA TV April 30, 1999].

3. Article by senior PA journalist

Fuad Abu Higla, then a regular columnist in the official PA daily Al Hayat Al Jadida, wrote an article before an Arab Summit, which criticized the Arab leaders for a series of failures. One of the failures he cited, in the name of a prisoner, was that an earlier generation of Arab leaders "forced" them to leave Israel in 1948, again placing the blame for the flight on the Arab leaders.

"I have received a letter from a prisoner in Acre prison, to the Arab summit:
To the [Arab and Muslim] Kings and Presidents, Poverty is killing us, the symptoms are exhausting us and the souls are leaving our body, yet you are still searching for the way to provide aid, like one who is looking for a needle in a haystack or like the armies of your predecessors in the year of 1948, who forced us to leave [Israel], on the pretext of clearing the battlefields of civilians... So what will your summit do now?"
[Al-Hayat Al-Jadidah, March 19, 2001]

Conclusion

It is clear from these statements that there is general acknowledgement among Palestinians that Arab leaders bear responsibility for the mass flight of Arabs from Israel in 1948, and were the cause of the "refugee" problem. Furthermore, the fact that this information has been validated by public figures and the media in the Palestinian Authority confirms that this responsibility is well-known - even though, for propaganda purposes, its leaders continue to blame Israel publicly for "the expulsion."

Sunday, May 28, 2006

Hoe heten wij?

door Keesjemaduraatje

Hoe weet de bloem wanneer hij bloeien zal?
Wisten de watergeuzen dat ze watergeuzen heetten?
Wisten de beeldenstormers dat ze aan het beelden stormen waren?
Wisten de geuzen dat ze 80 jaar moesten vechten?

Ik bedoel daarmee, dat je midden in een maatschappelijke beweging zijnde, niet weet hoe die beweging te benoemen is, of het langdurig en bestendig zal zijn en of het maatscappelijke impact zal hebben. Wisten de Provo's dat ze bezig waren met een culturele revolutie? Was de Boerenpartij een achterhoedegevecht?

Zo vroeg ik aan Rinus Duikersloot hoe we de richting moesten noemen die door AVE, Peter Breedveld, Sylvain Ephimenco, Leon de Winter, Ebru Umar, Afshin Ellian, Keesjemaduraatje etc wordt uitgedragen. We kwamen toen op "fundamentalistische secularisten". Anderen noemen ons Verlichtings-Fundamentalisten. Weer anderen noemen ons "rechts". Thuis heb ik het over "de erven van Gogh". Hoor ik daarbij, die Theo niet gekend heb? Ja, hoor eens. Heeft Willem van Oranje Calvijn gekend? Was hij überhaupt calvinist? Nou dan.

Ik geloof dat ik een beetje aan grootheidswaanzin leidt. Maar dat terzijde.

Net zoals tijdens andere grote maatschappelijke veranderingen, zijn er meerder tendenzen zichtbaar die tegelijkertijd optreden en ook weer niets met elkaar te maken hebben. De Fortuynistische revolutie is zo'n omwenteling die nog niet voorbij is. In Californië schijnt 25 jaar geleden al zo'n omwenteling te zijn geweest en die bracht Ronald Reagan aan de macht. Historici en beterweters mogen deze feiten googlen en checken en in de comments aanvullen. Ik schrijf dat nu gewoon even zo op. De Fortuynistische beweging wordt waarschijnlijk veroorzaakt door nieuw geld dat geen politieke macht kan vergaren doordat de oude politieke elite in commissies en overlegorganen zit en de macht niet uit handen wil geven. Dit is dan nog een vrij economische-, dus marxistische verklaring. Een andere verklaring is dat de mensen het gewoon zat zijn steeds door allerlei bestuurders van hot naar haar gestuurd te worden. Je kan de Fortuynistische revolutie ook verklaren als achterhoedegevecht en product van de Europese eenwording.

Tegelijkertijd vindt er in Europa al sinds 1900 een secularisatieproces plaats, waartegen diverse religieuze groeperingen zich met man en macht verzetten. De Gereformeerden hebben we al met succes aan de kant gezet en nu dachten we klaar te zijn, maar nu komt er een moslim-fundamentalisme onze kant op waaien dat ook nog gewelddadig is. Het is niet helemaal duidelijk of die Moslimbroeders nu een achterhoedegevecht leveren of dat ze een geheel nieuwe opbloeiende religieuze revival aankondigen. In Europees perspectief bezien is het zeker een achterhoedegevecht, maar de diktaturen in het Midden Oosten hebben er zeker belang bij dat deze bewegingen nog even blijven bestaan.

Andere benamingen zijn: "fundamenteel humanisme", "Freiheitlich Democratische Grundordnung"
Een ander aspect is: "het einde van het cultuurrelativisme"

Graag jullie politiek incorrecte suggesties over de juiste benaming hieronder in de reacties.

Saturday, May 27, 2006

Verfassungsschutz

Antideutsch
Innerhalb des linksextremistischen Spektrums hat sich mit den "Antideutschen" eine Strömung etabliert, die mit den traditionellen linken Grundüberzeugungen bricht. Ausgangspunkt der antideutschen Ideologie ist die uneingeschränkte Solidarität mit dem jüdischen Volk und dem israelischen Staat. Ihre Vertreter werfen der "deutschen Volksgemeinschaft" und der übrigen Linken vor, offen oder latent antiamerikanisch und vor allem antisemitisch zu sein. Da von den Antideutschen "der Kampf Israels in der Tradition des Aufstands im Warschauer Ghetto" und der jüdische Staat als Bollwerk gegen den "Islamfaschismus" gesehen wird, befürworten sie alle Maßnahmen bis hin zum Krieg, die den Bestand des jüdischen Staates und den Schutz seiner jüdischen Bewohner sichern sollen.
.....
Lees het hele bericht van de "Verfassungsschutz"(Duitse AIVD) hier.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
commmentaar van Keesjemaduraatje:
het leuke van het tijdsschrift Bahamas en de "antideutschen" is, dat ze tegelijkertijd links zijn en ook voor Israel en voor de USA. Voor mij is het ook interessant te weten dat een politieke richting die in Nederland vrij uniek is, ook in andere landen aan het groeien is. Toch betekent dit niet dat ik nu deel van de Bahamas beweging uitmaak, om de volgende redenen:

-ik ben niet voor nationale staten, dus ook niet voor Israel en voor de USA.
-ik wil niet tot elke prijs "links" genoemd worden.
-niet alles wat de staat Israel doet vind ik geweldig. Ik zeg alleen dat de staat Israel niet de oorzaak van alle kwaad in het Midden-Oosten is.
-ik ben niet anti Duits.

Friday, May 26, 2006

Intussen aan het front

door Keesjemaduraatje

deze vier dagen wilde ik dus besteden aan het metselen van een muur. De 5 pilaren zijn al klaar en nu moet er nog tussenin een muur gebouwd worden. Het is de bedoeling dat er bovenop NATO prikkeldraad komt en overal bewegingsmelders met camera's. Je moet goed op alles voor bereid zijn. We noemen het geen "muur", maar een "erfafscheiding"

Maar het regende en er kwam niets van terecht. Voor de zomer moet het klaar zijn. Dus ging ik met mijn oudste zoon naar de boekhandel en kocht daar "De Jodenstaat" van Theodor Herzl. Toen we weer thuiskwamen heb ik er al een stuk in gelezen en daarbij zijn me drie dingen opgevallen.

Herzl schrijft over de "oplossing van het Jodenvraagstuk". dat klinkt me heel erg in de oren als "Endlösung der Judenfrage"

Hij kon kiezen tussen Argentinië en Palestina. Dat daar ook al mensen wonen komt in het gehele boek volgens mij niet voor. Ik zal het nog eens goed lezen en dan er op terug komen.

De methodes die gepropageerd worden om een Joodse staat te stichten, doen me meer aan communisme denken dan aan een liberale staat. alles wordt gepland en alles is in het bezit van één "Company". Er wordt ook een groot verschil gemaakt tussen gewone arbeiders en intellectuelen.

Dus het is toch wel een gedateerd boek, maar toch de grondsteen van het moderne Zionisme. Ik zal mijn definitieve mening hier op dit pro- Israelische weblog uit de doeken doen.

Keukentafel

door Keesjemaduraatje

Een ander onderwerp dat we wel eens aan de keukentafel bespreken is, of Verdonk dom is of alles heeft gepland. "Sowohl als auch" (allebei) zegt mijn vrouw dan. Ze heeft misschien uit berekening en politiek winstbejag Ayaan het land uit gewerkt, maar ze had niet gerekend op de reacties. Nu staat ze wel in de peilingen beter dan voor de affaire Ayaan, maar ze heeft de steun van alle partijen verloren. Zelfs als de VVD de grootste partij wordt, moeten ze toch met iemand regeren. De kans is groot dat niemand met deze vrouw in een kabinet wil zitten.

De kans op een linkse meerderheid in de Tweede Kamer wordt steeds kleiner, omdat het economisch weer beter gaat met Nederland. Het voortbestaan van het kabinet Balkenende wordt steeds twijfelachtiger en na de verkiezingen zal het ook niet meer lukken. Kortomo, de toekomst is duister en onzeker.

Nadat Verdonk het paspoort van Ayaan had ingetrokken schreef ik hier dat dit het einde van de Fortuynistische revolutie zou zijn. Nu ziet het er toch weer anders uit, want er wordt over geschreven dat Rita Verdonk de Fortuynistische beweging wil aanvoeren, met behulp van enkele "nieuw geld"-rijken en stemmen van mensen die het "regels zijn regels" principe aanhangen.
Dat zou betekenen dat er het wegpesten van Ayaan meer gezien moet worden als het wegwerken van een bedreiging in de beweging. Zeg maar dat je Ayaan kan zien als de Trotski van de Fortuynistische revolutie. Een complot van Verdonk dus, in plaats van een complot van de Zembla-Nova-NOS-Journaal guerilla.

Dan kom je toch weer op de vraag uit of Rita Verdonk in staat moet worden geacht dit allemaal van te voren te bedenken of dat ze gewoon helemaal niet verder denkt en het staatsrecht helemaal niet in overweging genomen heeft.

In ieder geval brengt dit verhaal heel veel dingen door de war. Piet Grijs van Vrij Nederland is nu zelfs voor Ayaan. Dat had je anders ook niet kunnen bedenken.


Thursday, May 25, 2006

The admiration of Hitler among Palestinians

By Itamar Marcus and Barbara Crook, May 24, 2006

The Hamas newspaper this week chronicled with pride the ways in which different foreign leaders singled out the Palestinians as examples of ideal revolutionaries. The first leader cited by the Hamas weekly, Al-Rissala, for praising the Palestinians was Adolf Hitler:

"Adolf Hitler, while exciting the Germans of the Sudetenland - the Sudetenland is a German province that the Allies had annexed to Czechoslovakia after the First World War - told them in his broadcasts: Look at what the Palestinian revolutionaries are doing to Great Britain!!"
[Al-Rissala (Hamas Weekly), May 18, 2006]

Overview: Admiration of Hitler in the Palestinian Authority:

It may be surprising to Western observers to see Palestinians taking pride in having been praised by Hitler. But it is important to understand that the utter revulsion of Hitler expected in the West is not true in Palestinian society. Palestinians can be found who are named "Hitler" as a first name: Hitler Salah [Al Hayat Al Jadida, Sept. 28, 2005], Hitler Abu-Alrab [Al Hayat Al Jadida, Jan. 27, 2005], Hitler Mahmud Abu-Libda [Al Hayat Al Jadida, Dec.18, 2000].

This phenomenon of Palestinians being named after Hitler was explained in an article in the official PA daily praising the rewriting of history and the doing of "justice" to Hitler:

"Even Adolf Hitler, who after the fall of Nazi Germany turned into a political horror for most of the writers and artists, during the last decades has started to return himself to his part of the picture. There are some in Britain who defended Hitler and tried to do justice for him. There are elderly people, among them Arabs, who still carry the name Hitler since their fathers, who were charmed by him, linked them [their children] with his name."
[Al-Hayat Al-Jadida, April 13, 2000]

One article explained the phenomenon of naming Palestinians after admired foreign leaders - such as Napoleon and the Nazi General Rommel:

"Sometimes parents name their children with foreign names, due to the father's admiration to a foreign personality. This is the source of the names: Rommel [famous Nazi General] and Napoleon."
[Al-Ayyam, November 15, 2001 "Woman's Voice" supplement].

The admiration for Hitler is consistent with the status of Mein Kampf, which a PA daily cited as a book on the best sellers' list.
[Al Hayat Al Jadida, Sept. 2, 1999].Husseini inspects Nazi troops ......................... Hitler with Husseini

A contributing factor to this admiration may be the history of the Hitler - Arab alliance during World War 2. The Arab leader in British Palestine, the Mufti Haj Amin al-Husseini, was actively allied with Hitler. The numerous meetings between the Mufti and Hitler are well documented.

Finally, the PA daily published an interview with an elderly Lebanese which described the man's professed friendship with Hitler, as well as his pride in fighting for Hitler: And whereas this is a personal account whose historical accuracy is not important, what is significant is the positive, even proud attitude about his friendship with Hitler, that is being expressed so routinely.

Interview with Sheikh Ali Hussain Abu-Ibrahim, a Palestinian resident of Lebanon who claims he is 116 years old:

"Question: What are the important events in your life that left the biggest impression?
Answer: The first was the Hitler event. I met him in Jerusalem in one of the Turkish Army camps, and the friendship between us was very tight. At the time I was a sergeant while Hitler was a simple private. The relationship between us tightened even more once Turkey entered the war together with Germany. The second event was when I participated [with the Nazi army] in entering France and conquering it. I was in charge of the cannon that shelled Paris, which had an active influence on the fall of the French capital and its conquest without any notable resistance. Hitler congratulated me on this shelling and its consequences... As an artillery officer I took part in many operations against the English and France, until the end of the Second World-War ..."
[Al-Hayat Al-Jadida, May 12, 2003]

Clearly, the name Hitler does not have the stigma in PA society that it has in the West. Indeed, not only the Hamas daily, but the Fatah controlled PA dailies as well, have written in favorable tones about Hitler. Clearly, to some Palestinians the man and his name are sources of admiration.

Zeitschift Bahamas

Sehr geehrter Keesjemaduraatje,

die Zeitschrift Bahamas wird von antideutschen Kommunisten gemacht und ist entschieden für Israel. Unsere Kritiker nennen uns "Islamophob" und der deutsche Verfassungsschutz schreibt über uns wir würden einen Anti-Antisemitismus nur für die eigene Profilierung benutzen. Wir sehen für uns die Aufgabe, die reaktionären Bewegungen und Ideologien, auch der politischen Linken, für ihre Vernichtung jedes emanzipatorischen Gehaltes zu kritisieren, wofür uns u.a. die Kritische Theorie von Horkheimer und Adorno wichtige Impulse liefert. Dabei beziehen wir uns immer wieder auf die notwendige Freiheit für das Individuum ohne deshalb Liberale zu sein und sind schon wegen unserer Befürwortung des Krieges gegen den Terror, auch im Irak, von der deutschen Linken heftig angefeindet.

Nun haben wir hier in Berlin im November 2005 eine antideutsche Konferenz organisiert, um nach einer Phase der Agitation in die Linke hinein (z.B. mit Israelfahnen auf Antifa-Demos zu erscheinen) stärker inhaltliche Themen zu behandeln. Viele der dort gehaltenen Referate sind als Artikel in der Bahamas Nr. 49 erschienen, die gerne auch als kostenloses Probeheft bezogen werden kann. Wir sind am einfachsten kennenzulernen, wenn dazu die Bahamas gelesen wird. In Amsterdam und Utrecht wird die Bahamas auch in jeweils einer Buchhandlung verkauft.
Nun hoffe ich einige Fragen ausreichend beantwortet zu haben und verbleibe

mit freundlichen Gruessen
Karl Nele

Kommentar von Keesjemaduraatje:

Das sind natürlich Provokationen den ich ganz gerne mag: Mit Israelische Fahne zu einer Antifa Demo. Gute Idee. Was auch sehr interessant ist: die Bezeichning als "Islamophob". Das kommt mir dann verdammt bekannt vor. Was ich ganz interessant finde, ist dass Kommunisten für die Freitheit des Individuum sind, zur gleicher Zeit aber nicht liberal genannt werden wollen. Ich glaube, das haben wir in Holland noch nicht.

Wir werden diese strömung mit Interesse vervolgen und hier weiter berichten.

Misbruik

Gouden woorden op het Internationaal Sociaal Forum afgelopen weekend in Nijmegen

Myriam Aouragh, van Internationale Socialisten en " Samen tegen Racisme" :

er is nog nauwelijks sprake van een dialoog. Ik heb geen column in een krant, ik word niet uitgenodigd bij Nova. Ik vind het erg dat zoiets moois als de vrijheid van meningsuiting, een symbool dat we moeten koesteren, door rechts gebruikt wordt om islamofobie mee te rechtvaardigen. Of hoe zoiets moois als emancipatie, waar hard voor gevochten is, door rechts wordt geclaimd om een hele groep burgers mee in discrediet te brengen.
(....)
" De grenzen van de tolerantie in Nederland zijn opgeschoven. Het heet nu 'religiekritiek' of 'vrijheid van meningsuiting'. "

Dus de vrijheid van meningsuiting mag niet gebruikt worden om religiekritiek uit te oefenen, want dan verschuiven de grenzen van de tolerntie. T' is maar dat je er even rekening mee houdt.

Wat interessant is, dat blijkbaar ook extreem-links klaagt over NOVA, omdat ze er niet worden uitgenodigd. Terwijl wij dchten dat NOVA geheel op de hand van de moslimknuffelaars was. Er zal nog wel zoites als rechtvaardigheid ergens bestaan.

Tuesday, May 23, 2006

Lousewies

door Keesjemaduraatje

Vandaag heeft eindelijk Lousewies van der Laan zich kandidaat gesteld voor het lijsttrekkerschap van D66. Ik steun haar en wel hierom:
Alexander Pechtol heeft bij herhaling gezegd dat we de moslims erbij moeten houden en dat het WRR- rapport "Islamitisch Activisme" serieus genomen moet worden. Dat zijn twee stellingen die me wantrouwig maken. Het lijkt me te veel op pappen en nathouden, zoals dat te lang gebeurd is. Natuurlijk moet elke geloofsrichting in Nederland de kans krijgen zich te ontplooien, maar het gevaar bestaat dat we de moslims "een beetje gelijk gaan geven"om de lieve vrede te bewaren.

Lousewies zei vanavond weer dat Islamitische scholen slecht zijn voor integratie, omdat de themas gelijkberechtiging van man en vrouw, homosexualiteit en sexualiteit in het algemeen, te weinig aan bod komen. Ik vind het goed dat ze dat durft te zeggen en ik steun haar in haar opvatting.

The Euro-Arab Dialogue

door Keesjemaduraatje

van zionistische zijde werd mij een document aangereikt, dat op voortreffelijke wijze de ontwikkeling van de antisemitische sentimenten in Europa in verbinding brengt met de organisatie van de eerste en tweede intifada.

Maar lees liever zelf:

Dhimmitude

Graag jullie politiek correcte en verontwaardigde (Islam is Vrede) commentaren hieronder in de comments.

Monday, May 22, 2006

www.redaktion-bahamas.org

sehr geehrte Damen und Herren,ein Mitarbeiter der anti-europäischen Website www.eurodusnie.nl wies mich darauf hin, dass viele Beiträge ihres Magazins Ähnlichkeiten mit meinen Artikeln auf meinem eigenem Weblog www.keesjemaduraatje.web-log.nl haben. Endlich habe ich mal eine Strömung entdeckt die Ähnlichkeit mit meiner Position hat. Mein Weblog ist anti-Islam und pro-Israel. In der Niederländischen Hausbesetzer-szene kann ich mich nicht mehr blicken lassen, weil ich als "reaktionair Konservativ" eingestuft werde. Bitte haben Sie ein wenig Mitleid mit mir. Seit Theo van Gogh 2004 ermordet wurde führe ich mein Weblog www.keesjemaduraatje.web-log.nl.Ich finde es unerhört, dass es zur Zeit in den Niederlanden nötig is das Politiker Tag und Nacht beschützt werden müssen, weil Muslim-Fundis Bedrohungen äussern. Zur gleichen Zeit stehen Linke Politiker mit Name und Adresse im Telefonbuch, beschweren sich aber über "Rechte Gewalt".

Angefangen als anarchistischer Hausbesetzer, bin ich also inzwischen immer mehr ins liberale Lager gekommen und sehe ein das politische Gewalt zur Zeit mehr von der Muslimischen und der Linken Seite kommt .

Stimmt es dass Sie Kommunistisch" sind, wie meine Kontaktperson bei eurodusnie.nl behauptet? Ich finde es Schade dass sie wahrscheinlich mein Weblog nicht lesen können, darum habe ich hier meine Deutschen Beträge gelinkt. Können Sie mir bitte sagen ob ich auf der richtigen politischen Linie bin?

http://keesjemaduraatje.web-log.nl/log/4904868
http://keesjemaduraatje.web-log.nl/log/2903376
http://keesjemaduraatje.web-log.nl/log/3565930

Vielen Dank im Voraus
herzliche Grüsse
Keesjemaduraatje

Sunday, May 21, 2006

Ayaan

door Keesjemaduraatje

nu is het al bijna weer een week geleden en we weten nog steeds niet hoe het allemaal zover heeft kunnen komen. Was het een complot? Zo ja, een complot van de "linkse kerk"? Of een complot van de VVD om Rita Verdonk weg te werken? Of een complot van de AIVD om Ayaan weg te werken. Is Rita Verdonk een ex-BVD-agent? Werd Louis Seveke vermoord omdat hij op het punt stond te onthullen wie Rita Verdonk is? We weten het niet.

Waarom handelde iedereen zoals hij handelde? Waarom diende Femke geen motie van wantrouwen is. Waarom waren de linkse kamerleden zo beheerst en gematigd? Waarom was Balkenende niet te zien en waarom trad hij niet op? Waarom wordt Verdonk niet vervangen? Waarom was Ayaan zo snel weg?

Vragen over vragen en Keesjemaduraatje beantwoordt ze allemaal.

-De linkse oppositie wilde de ruzie binnen de VVD ten volle uitbuiten en stimuleren en diende daarom geen motie van wantrouwen in, maar steunde de VVD motie.

-Lousewies wilde geen kabinetbreekster zijn en heeft daarom alleen inhoudelijke kritiek geleverd. Een motie van wantrouwen zou door haar niet zijn onderteund, alleen al omdat deze hele situatie de VVD verzwakt en het stemmen voor de D66 oplevert. (Is ook gebeurd in de peilingen)

-De VVD is bang dat Rita Verdonk een eigen partij opricht en een Pim effect op zou treden. Daarom moet ze binnen de partij gehouden worden, waar ze het minste kwaad kan en ook nog een paar stemmen trekt.

-De Zembla documentaire had als enige doel Ayaan te beschadigen om zo een opmars van Rita te voorkomen. Het was geen goed gerechercheerde documentaire, anders waren ze erachter gekomen wat de echte reden voor de valse naam was. De echte reden voor de valse naam was, dat Ayaan in Duitsland al asiel had aangevraagd en bang was terug naar Duitsland gestuurd te worden. Dit is overigens een methode die vaak voorkomt en in asielzoekerskringen verder verteld wordt.

-Ayaan was zo snel weg, omdat ze toch al een baan in de VS had en Nederland helemaal zat is.

-De hele afloop van de affaire kan het beste verklaard en geanalyseerd worden door middel van de chaos-theorie. De tegenstellingen en aversies waren in potentie al aanwezig, maar de preciese afloop en het krachtenspel eromheen was niet meer te controleren. Dat Rita Verdonk zo snel en zonder overleg Ayaan liet vallen, kan een intuitieve ingeving zijn geweest om te laten zien hoe "recht door zee" ze was. Het kan ook door Kay van der Linde zijn ingefluisterd die daarmee de "Vol is Vol"provocatie van Pim Fortuyb na wilde bootsen. Pim Fortuyn werd om die uitspraak uit Leefbaar Nederland gegooid en richtte zijn eigen partij op.

-De TV-doku "Ik ben Ayaan" laat zien hoe Ayaan zegt : "de Koran staat op een voetstuk en moet daar af. Dat kan in Nederland en ik wil daar best voor sterven" Dat is dus de geesteshouding van Ayaan : "ik wil daar voor sterven" Uiteindelijk is Theo er door vermoord.

-Vraagje aan Ebru Umar: Hoe kan het dat Ayaan aan jou het telefoonnummer van Theo moest vragen, terwijl in de film Theo en Ayaan al in 2002 samen te zien zijn? Heb je jouw rol overdreven, of is Ayaan zo slordig met telefoonnummers? Of is Ayaan zo'n doortrapte trut dat ze expres aan jou het telefoonnummer gaat vragen, terwijl ze die allang heeft? Ik vraag het maar even?

-Wat zijn de overeenkomst van de affaire Ayaan met vergelijkbare affaires in de Nederlandse politiek? De affaire Aantjes, waarbij de CDA top al sinds de vijftiger jaren wist dat Aantjes in de SS had gediend en het pas op het juiste moment gebruikte om hem te wippen. Ayaan is door de VVD gebruikt als mooie zwarte kritische vrouw, die ze op dat moment nodig hadden. Opvallend dat ze nu Littetia Griffith vragen om terug te komen. Ze dachten zeker : "we hebben wel een zwarte mooie vrouw hier nodig"

Een ander Geluid

Door KeesjeMaduraatje

in de kraakbeweging (van de tachtiger Jaren in Amsterdam) waren veel joodse jongens en meisjes actief. Ik ken er al drie persoonlijk en ik neem aan dat het er honderden zijn geweest. Bekende joodse krakers waren Evelien Gans (die nog een keer door Theo van Gogh beledigd werd, maar dat was dus later), Manja Ressler, Brechtje Kause en vele anderen.
Na enige tijd verliep de kraakbeweging, of de dames en heren krakers gingen iets anders doen en dan kregen we vaak het verwijt dat er in de kraakbeweging geen plaats was geweest voor de joodse identiteit. In mijn herinnering hebben die mensen het er ook nooit over gehad. Maar dat ter zijde. Feit is, dat alle linkse extreme bewegingen, dus ook de kraakbeweging, zich solidair voelde een heleboel strijdende volkeren, zoals Nica, El Salvador, Basken, Koerden, Zuid-Afrika, Chili en ga maar door. Dus waarom dan niet met de Palestijnen? Dat gaat in een moeite mee. Dus dan ga je misschien niet meteen in zo'n kraakpand zeggen : " ik heb een schijthekel aan Palestijnen omdat ze aanslagen plegen op mijn volk". In de Madurastraat woonde ook Frank Ruijsch, wiens hele familie vermoord was in WOII en ik heb hem tenminste nooit zulke opmerkingen horen maken.

Dat brengt mij tot de vraag die ik eigenlijk hier op dit politiek incorrecte forum wilde stellen en dat is : "Waarom wordt iemand lid van Een Ander Joods Geluid? Ik heb ook al meteen een paar provocerende antwoorden bedacht. Bijvoorbeeld
-dat het een vorm van " Jüdische Selbsthass" is.
-Of dat het een variant van het " Joodse Raad"-complex is. Dat zou inhouden dat je maar liever meewerkt aan je eigen ondergang om erger te voorkomen.
-Of een mildere variant zou kunnen zijn dat je door de propaganda zo beinvloed bent dat je werkelijk gelooft dat het allemaal de schuld van de Joodse staat is.
-Het kan ook zijn dat je gewoon begaan bent met het lijden van het Palestijnse Volk en probeert een oplossing te bedenken, wat een nobele reden zou zijn, die ik hier helemaal niet met sarcastische opmerkingen wil bekritiseren.
-(update: mijn vrouw, die een Israel kenner is zegt net, dat de EAJG-mensen waarschijnlijk het hypocriete gezeik uit Israel zat zijn)

Ik heb een geheel andere verklaring, namelijk dat je de identiteit van "Een Ander Joods Geluid" niet zozeer een joodse identiteit representeert, doch een uitdrukking is van het "Links-Zijn" van de leden. Het is al zover gekomen in Nederland, dat je niet tegelijkertijd links en joods kan zijn, tenzij je uitdrukkelijk afstand neemt van Israel. Je kan alleen lid van de "Linkse Kerk" zijn, als je je eigen identiteit bekritiseert en je solidair toont met de nobele wilde Moslimbroeders.

New Speak

door Keesjemaduraatje

op het Nederlands Sociaal Forum werd door Robert Fisk een heel interessant staaltje van New speak te berde gebracht, dat ik jullie niet wil onthouden:

"..Op de een of andere manier is de aanwezigheid van Israël in Palestina veranderd van naam. Voorheen werd in de Engelstalige media over Israëlische nederzettingen bericht als colonies , via settlements zijn het nu zelfs al neighbourhoods geworden. De Israëlische muur wordt geen Wall genoemd maar fence. Als klap op de vuurpijl is het conflict in medialand een dispute geworden. Vrij vertaald is het probleem nu "een ruzie over een schutting rond Israëlische buurten. Als publiek snap je dan niet waar de Palestijnen zich druk over maken. Deze vorm van feiten verdraaiing kennen we uit de roman "1984" van George Orwell als 'NewSpeak'. De lezing heette dan ook News-Peak or News-Speak. "

Nu moet ik hier natuurlijk weer commentaar op geven, anders denken jullie echt dat ik omgegaan ben en een politiek correcte Israel-basher ben geworden.

De taal is inderdaad heel belangrijk. Dat zie je ook in het citaat van Robert Fisk, waar hij schrijft "de aanwezigheid van Israel in Palestina". Dat zie je steeds meer, dat de staat Palestina als een virtuele waarheid en existentie boven de discussie hangt. Palestina is waar voor deze mensen en Israel is slechts een tijdelijke waarheid. Steeds vaker zie je ook dat boeken, films enz. worden aangekondigd als gepubliceerd in "Palestine". Gelukkig worden er in "Palestine"niet zoveel boeken gepubliceerd, omdat er een absoluut anti-intellectueel klimaat heerst. De echte moslimbroeders, zoals Abu Jahjah van de AEL, duiden Israel aan als "Zionistische Entiteit". Je kan dus door je benamingen al een tegenstander het recht op bestaan ontnemen. Palestijnen worden ook steevast als "arabs" aangeduid in de zionistische bladen.

Wat is nu mijn positie? Ik heb al een keer gezegd, dat ik voor de drie-staten oplossing ben, die de geschiedenis in zal gaan als de "Mumbai-Akkoorden", omdat ik het daar in een hotel voor het eerst ten overstaan van een Israelische ambtenaar heb verwoord:

De Gazastrook hoort eigenlijk bij Egypte, dat al een vredesverdrag met Israel heeft en de Westelijke Jordaanoever hoort eigenlijk bij Jordanië, dat ook geen oorlog met Israel heeft. De Palestijnen zouden in die twee staten veel gelukkiger zijn dan in hun zelfgekozen isolement en zelfgekozen diktatuur.

Saturday, May 20, 2006

Liberalisme

door Keesjemaduraatje

op de website van het Nederlands Sociaal Forum hoorde ik deze uitleg over wat liberalisme is:

Interview met Joost Jesse en Yanza

Graag jullie politiek incorrecte comments hieronder intikken:

Bekeert U!!

door KeesjeMaduraatje

Je hebt nu wel vier soorten liberalisme die in Nederland om aandacht vragen en zelfs met elkaar in strijd zijn.

Het conservatieve liberalisme van Wiegel, Smit Kroes en vele kleinburgerlijke ondernemers, die wel poolse schilders hun huis laten doen en rommelen met BTW en andere constructies, maar verder geen last willen hebben van lastige vragen over vrijheid van meningsuiting en de juiste naam van Ayaan Hirsi Ali.

Het sociaal liberalisme van de D66, die vooral positief de toekomst in willen kijken, met kenniseconomie een schoner milieu en optimisme.

Het radicale liberalisme van Ayaan, dat met getrokken zwaard ten strijde wil trekken tegen elke vorm van religieuze uitbuiting en onderdrukking.

Het praktische liberalisme, dat gewoon de vrije westerse waarden in praktijk wil brengen door te schrijven en te filmen wat in hen opkomt en alles te bekritiseren wat hen niet past en toe te juichen wat bij de vrijheid hoort. Dit is de Theo van Gogh/ Leon de Winter lijn.

Helaas zijn er bij type drie en vier al drie slachtoffers gevallen: Pim, Theo en Ayaan.

De lijn Rita Verdonk gaat steeds meer de kant op van een Pim Fortuyn populisme, waarbij de uitkomst onzeker is. Het kan een daadkrachtig Thatcher bewind worden, waarbij al het gepolder en theedrinken afgeschaft wordt en imams gewoon weer een hand moeten geven en Marokkaanse meisjes hun hoofddoek op school af moeten doen. Het kan ook een helemaal verkeerde kant opgaan, waarbij de AH-COPACO- Vastgoed-clans Nederland gaan regeren.

Het liberalisme van Femke is voor mij geen liberalisme, omdat er alleen een paar elementen uit gehaald worden (versoepeling ontslagrecht) en verder de oude dogmatische lijn gevolgd wordt.

Het wordt wel een verschraalde boel in Nederland, maar we zijn nog niet verloren. Daarom roep ik alle liberalen op: doorzetten nu. De strijd wordt niet alleen in het Parlement gestreden, maar overal.

Extreem-Links

door Keesjemaduraatje

veel mensen weten het niet, maar Rita Verdonk is een kraakster en extreem-links. Ja, je leest het goed en ik bedenk het zoals gewoonlijk niet zelf, maar het staat deze week in Vrij Nederland, de krant van herrijzend Nederland. Rita Verdonk was lid van de "Bond van wetsovertreders", stemde PSP en stond op de barricades tijdens de Piersonstraatrellen in het begin van de tachtiger jaren. Op dit moment is er een herdenkingsfototentoonstelling en de journalisten vroegen aan vroegere vrienden van haar of de geachte Minister ook op bezoek zou komen. Rita zelf zou dat wel leuk vinden, maar de vrienden zeiden dat ze dan meteen weer een barrikade op zouden werpen.

Dus nu wordt mij meteen een hoop duidelijk. Rechtlijnig, kortzichtig en niet bijzonder intelligent. Oh, wacht ff, ik ben zelf ook kraker geweest. En in dezelfde Vrij Nederland stond ook dat de VVD gegijzeld wordt door ex-linkse mensen. Dat klopt. Zalm, Hirsi Ali, Verdonk, allemaal ex-linksen.

Zowel Hirsi Ali als Verdonk zijn buitenstaanders en hoogvliegers. Mensen zonder fundament in de samenleving. Mark Rutte is gewoon bij de JOVD begonnen en heeft veel vrienden in de partij. Nieuwkomers hebben dat niet en kunnen gemakkelijk weggebonjoured worden. Hoewel ik zie dat Rita het nog vrij lang volhoudt. In Duitsland kan een Bundeskanzler gewoon een minister uitwisselen. Kan dat hier niet? Ze kunnen toch gewoon zeggen dat Zalm dit ministerie er nog een jaar bijdoet?

Vanavond heb ik samen met mijn SP contactpersoon en goede vriendin de 30-jarige Ergotherapeute SvD en de popartiest Hans naar de documentaire "Ik ben Ayaan" gekeken. We waren het opeens met elkaar eens. Schandelijk zoals Ayaan hier behandeld wordt. Geweldige TV. Ontroerend om Theo weer te zien. Profetische ogenblikken als Ayaan voorleest uit het boek " 84 Machtsvragen". Ze las iets voor over dat je je moet hoeden voor vrienden en dat je als je geen vijanden hebt, ze moet zoeken. Dat haar vriend zegt dat ze ooit Secretaris Generaal van de VN wordt. Als je Theo over aanslagen en de dood hoort praten.

Dan heb ik weer het gevoel dat we door moeten gaan. Dit proces is nu nodig om er voor te zorgen dat Nederland en Europa vrij blijft, ook in de toekomst.

Friday, May 19, 2006

Geborgen in Eigen Volk

door Keesjemaduraatje

ik was vandaag op bezoek bij de IT afdeling van een grote fabriek en daar stonden tafelvoetbaltafels en er werd een tafelvoetbalcompetitie gehouden. De Duitse IT-leider had zijn team "Duitsland 1974" genoemd, wat mij tot de politiek incorrecte opmerking bracht dat deze naam een provocatie ten opzichte van het Nederlandse Volk inhield.

Mijn collega stelde voor om een team "Nederland 40/45" op te richten en voordat we het wisten werd er alweer over kuilen op het strand gesproken en dat in de vijftiger jaren er Duitse toeristen naar Nederland kwamen die aan hun kinderen vertelden: "Hier heb ik nog gelegen".

Als je in Duitsland woont of hebt gewoond, dan is dat natuurlijk niets bijzonders, want alle Duitse mannen van boven de 77 hebben wel ergens gelegen. Ik memoreerde ook nog dat we in 2002 terug naar ons geliefde Vaderland kwamen en dat er reeds in de allereerste schoolweek een enthousiaste les over Anne Frank volgde. Een half jaar later wéér en toen de kinderen tijdens het schoolkamp het museum "Bevrijdende Vleugels" bezochten, was de allereerste vraag van de beheerder aan de kinderen: "hebben jullie wel eens van Anne Frank gehoord?". "Jaaaaaa, riepen de kinderen verveeld". De Nederlanders en hun anti-fascistische basisonderwijs kent nu eenmaal een grote variatie van themas. Zo kwamen we op de grap dat een Duitser tegen een Nederlander zegt: "weet je wel dat Anne Frank een Duitse is" , waarop de Nederlander zegt "ja, maar wij hebben haar verraden".

Ik stelde de geachte vertegenwoordiger van de IT afdeling voor dat Nederland intussen wel eens kan beginnen Srebrenica te herdenken. Maar toen viel er toch een pijnlijke stilte.

Thursday, May 18, 2006

Political Islam strikes back

Political Islam strikes back - Dutch revoke citizenship of Ayaan Hirsi Ali
A Political Honour Killing in Holland
by Homa Arjomand,
Coordinator of the International Campaign against Sharia Court in Canada

Rita Verdonk, Minister of Dutch immigration revoked Ayaan Hirsi Ali's Dutch citizenship for giving a false name and birth date when she applied for asylum in the Netherlands in 1992.

This decision to revoke her citizenship as well as the political pressure by the Dutch government and a number of members of parliament has caused Ayaan Hiris Ali to resign from the Lower Chamber and to make plans leave Holland.

Some members of the Dutch parliament have criticized Verdonk for her hasty decision on this matter as Ayaan has already spoken in public quite openly both nationally and internationally, on many occasions, that she had to disclaim part of her identity.

The misinformation on Ayaan's application for asylum is not new, however the Dutch government has just recently decided to use this information as a pretext to advance its political agenda. We believe the Dutch government is submitting to the demands of Political Islam and to improve its relations with countries so called Islamic as well as Islamists' groups.

We oppose the ambitions of Political Islam and comply of the Western government towards it and we denounce the Dutch government and other Western governments that comply with the political agenda of Islamic regimes and Islamic movements. These regimes use their economic and diplomatic power under the guise of multiculturalism advance their agenda and to silence free thought and expression.

As freedom seekers and defenders of Women's rights globally we denounce this attack by Political Islam on Ayaan Hirsi Ali. This attack is not coincidence, but part of the basic policy of the Islamic movement - to eliminate high profile activists against Political Islam

Holland has an anti-human rights policy against immigrant and refugees. This is the same government that declared Iran with its Islamic regime, as a safe country and deported asylum seekers back to Iran then and now. Its action against Ayaan Hirsi Ali once more proves it's discriminative and anti human policy against immigrants. Indeed Ayaan is a victim of such discriminative policy.

We support Ayaan Hirsi Ali, this support is global. We must inform all progressive organizations, all defender of women's rights, and the protectors of human rights, all freedom seekers and all progressive individuals about the vicious attack by the Dutch government against a well-known women's rights activists and a persistent fighter against political Islam. We must reprimand the Dutch government for its obscene action. Defending Ayaan Hirsi Ali means opposing political Islam and Islamists' terrorism. We must not allow these spokespersons to be pushed aside.

Homa Arjomand
Coordinator of the International Campaign against Sharia Court in Canada

Wat was dit nou?

door Keesjemaduraatje

in tegenstelling tot dat wat de de propaganda van links beweert, kan ik alleen maar constateren dat Nederland geen neo-liberaal conservatief land is. Alleen al de hele huursubsidie, hypotheekrenteaftrek en ander subsidiepotten zijn in flagrante tegenstelling tot een echt liberale economie. Qua huurbeleid wonen we zelfs in een communistisch land, wat ook te zien is aan de lange rijen voor de loketten van de woningbouwstichtingen. Het is hier niet mogelijk gewoon een woning te huren, in tegenstelling tot de situatie in België en Duitsland. De sociaal-democratie wil ons klein, dom en afhankelijk houden.

Wat betekent dan in dit verband de restauratie die aan de gang is en die waarschijnlijk Wouter Bos als premier op de troon gaat zetten? Is dit het einde van de Fortuynistische revolutie? en zo ja welke consequenties heeft die restauratie dan.

De journalisten van het NOS journaal ontkennen het, maar er is natuurlijk wel degelijk sprake van een opzetje om Ayaan zwart te maken en daardoor Verdonk te beschadigen. Slimme politieke provocatie die Lenin en ook Fortuyn zelf niet beter hadden kunnen verzinnen. Daarmee zijn drie vliegen in één klap geslagen. De moslim-critici zijn nu geheel monddood gemaakt en de regering staat niets meer in de weg om het WRR rapport "Islamitisch Activisme" uit te voeren en onderhandelingen met de Moslimbroederschappen te beginnen. Het "neo-liberale kabinet" is beschadigd en zal zijn termijn niet kunnen afmaken. Rita Verdonk zal geen lijsttrekker van de VVD worden en Mark Rutte zal niet in staat zijn Wouter Bos te stoppen in zijn drang naar de macht.

Wat gebeurt er daarna?

De staatsinvloed zal onder leiding van Wouter Bos weer groeien. De 26.000 oude asielzoekers zullen evengoed het land uitgezet worden, want de wetten waaronder ze vallen zijn nog door een PvdA politicus gemaakt. Het wordt weer gemakkelijker Bijstand te trekken en er zal een nieuw programma van "Positieve Discriminatie" opgesteld worden. Dat betekent concreet dat je binnenkort bij de Stadsdeelraad, de Apotheek en de Woningbouwvereniging, alleen nog maar door gesluierde mevrouwen te woord gestaan zal worden. Dus begin er maar alvast aan te wennen.

Het aantal autowegen zal niet meer groeien, waardoor de economische ontwikkeling stokt. Er zal een hetze begonnen worden tegen alles dat vies en voos is en met name tegen vermeend "extreem-rechts". Die hetze is in feite al begonnen een uur na de uitzending van Zembla over Ayaan Hirsi Ali.

Is dit erg?

Qua economie is het jammer, maar we zullen evengoed wel ons brood kunnen verdienen. Wat betreft de vrijheid van meningsuiting, de bescherming van de democratie, de bestrijding van het terrorisme en de fundamentalistische Islam is de afgelopen week desastreus geweest. Je vraagt je wel eens af of die democratische waarden voor de VVD en de VVD-ers überhaupt wel belangrijk zijn.

Wat moeten we doen?
Behalve natuurlijk weggaan, wat Theo al Ayaan aangeraden heeft, kunnen niets anders doen dan doorgaan met te zeggen wat we te zeggen hebben. Met name het internet en de weblogwereld is een niet meer te stoppen kracht van het vrije woord. Zelfs het NOS journaal besteedde er aandacht aan dat de werkelijke discussie de afgelopen dagen op de weblogs gevoerd werd.

Wednesday, May 17, 2006

Nederlands Sociaal Forum

door Keesjemaduraatje

nog drie nachtjes slapen en dan kunnen de extreem-linkse stromingen in Nederland hun hart ophalen aan een keur van workshops en lezingen op het Nederlands Sociaal Forum te Nijmegen.
Er zijn maar liefst 7 workshops over "Palestina", waarbij de haat en agressie tegen joden en de staat Israel ongehinderd geventileerd mogen worden. Ter vergelijking: er is niet één workshop over de volkerenmoord in Darfur en ook geen workshop over het drama dat op dit moment in Somalië (het geboorteland van Ayaan Hirsi Ali) aan de gang is, waar moslim-fundamentalisten de stad Mogadishu zojuist hebben veroverd. Waarschijnlijk gaan de schrijvers van het WRR rapport er binnenkort heen om de zegeningen van het "Islamitisch Activisme" met eigen ogen te aanschouwen.

Er wordt ook slechts één workshop over Afghanistan gehouden waarin de terechte vraag wordt gesteld of we er heen gaan om op te bouwen of om te bezetten.

Hier een opsomming van de workshops over "Palestina", zodat de geachte lezers en reaguurders van extreem-linkse- en islamitische komaf, die ook op dit democratische weblog aanwezig zijn, zonder problemen hun bestemming kunnen vinden.


Zaterdag 20 mei 11.00 uur
News­Peak or ­Speak? The New Western Media

The Middle East in the Western Media
seminar Workshop in English. Robert Fisk (journalist The Independent): 'journalistieke neutraliteit is niet langer relevant in het Midden Oosten, journalisten moeten compassie tonen met de slachtoffers.' Robert Fisk is de meest gedecoreerde buitenlandjournalist ter wereld.
Nederlands Instituut Israel-Palestina, Dick Scherpenzeel Stichting
C 14

Zaterdag 14.30 uur
De actuele situatie in Palestina seminar Hoe is het dagelijks leven voor Palestijnen in de bijna 40 jaar lang bezette gebieden? Wat zijn actuele ontwikkelingen? Hoe de vooruitzichten op een rechtvaardige vrede met een volledig einde van de bezetting conform het VNbesluit
over de 'apartheidsmuur'?
Nederlands Palestina Komitee
(NPK), SAP/Grenzeloos; IS, PGN,
UCP
T23

Zaterdag 12:45 uur
The Iron Wall' Documentaire en Debat seminar Premiere van Documentaire van PARC (Palestinian Agricultural Relief Committees) over de Israelische nederzettingen en muur. Met veel archiefbeelden en interviews. De Palestijnse projectleider Mohammed Alatar en de Israelische
journalist Akiva Eldar lichten de film toe.
United Civilians for Peace (UCP),
Nederlands Palestina Komitee
(NPK) en Een Ander Joods Geluid
T23

Zaterdag 16.15 uur
Het Palestijnse verzet ondersteunen: geweldloos actievoeren in Palestina.
De ISM is een door Palestijnen geleide beweging van internationale vrijwilligers. Met geweldloze acties ondersteunen wij het verzet tegen de Israëlische bezetting.
Sprekers Sylvia Seebregts en Christine Grefer.
ISM Nederland, Nijmeegs
Palestina Komitee


Zaterdag 16.15
Het bewust creëren van een vijandsbeeld als onderdeel van de oorlogsstrategie. De achterliggende agenda van de hetze tegen Arabieren/Moslims. Wat zei het Project for a New American Century
over een vijandsbeeld? Welke rol spelen de media? Wat is het praktische gevolg voor mensen in het MiddenOosten en migranten in Nederland?
Vier sprekers uit Arabische wereld en discussie.
Vrijwillige Internationale Aktie, Nederlands Palestina Komite, Komitee Marokkaanse Arbeiders
in Nederland, TNI
T26
E12

Zaterdag 18.00 uur
Palestina/Israel: Geen Vrede zonder Gerechtigheid. Israel's bezetting van Palestijns grondgebied gaan onverminderd door. De discriminatie van Palestijnen in Israel ook. Israel negeert VNbesluiten.
Hoe bereiken we dat de Palestijnen eindelijk hun rechten verkrijgen?

Sprekers Mustafa Barghouthi, Michel Warschawski, e.a.
Nederlands Palestina Komitee
(NPK), SAP/Grenzeloos, IS, PGN
C16

Zaterdag 20.00 uur
A better future for Palestine workshop Aan het woord komen o.a. verschillende leden van ROOD die Palestina het afgelopen jaar bezochten. Kom ook en help mee bouwen aan een betere toekomst voor Palestina!
ROOD, jongeren in de SP E7

Om nu meteen de vragen van de zijde van de Moslimomroep en de Nijmeegse Kraakbeweging te beantwoorden: Het bekritiseren van de staat Israel mag en is ook nodig. Er is echter sprake van anti-semitisme als de drie D's in stelling gebracht worden: delegimitatie, demonisering en dubbele maatstaven. Bij delegitimatie wordt het joodse volk het recht ontzegd om een eigen staat te hebben. Bij demonisatie worden onwaarheden en overdrijvingen gebruikt om een éénzijdige aanval op de Israelische staat te lanceren, terwijl dezelfde kritiek en methodes niet tegen andere staten wordt gebruikt. Bij Dubbele Maatstaven worden het recht op zelfverdediging, het recht op een vrij en onafhankelijk bestaan en het recht op in vrede en vrijheid leven wel aan het ene volk en niet aan het andere volk toegekend.

Het programma van dit NSF laat duidelijk zien dat deze drie D's aanwezig zijn door het volkomen eenzijdige karakter. Maar we leven in een vrij land en gelukkig mag iedereen zijn gektes hier uitleven. Dus ik wens de dames en heren ondersteuners van het terrorisme veel plezier en een zinvolle tijdsbesteding.

Brief van Lousewies

Beste Keesjemaduraatje,

Hartelijk dank voor je bericht vannacht. Ik had helaas geen tijd om toen
mijn mail te bekijken, vandaar dat ik het niet genoemd heb. Ik stuur je
even mijn weblog om aan te geven hoe ik het ervaren heb allemaal,
vannacht,

Fijn dat je meedenkt,

Hartelijke groet,

Lousewies

Lousewies van der Laan
Lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Fractievoorzitter Democraten 66
www.lousewiesvanderlaan.nl
Tel: 070-318****

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: keesjemaduraatje@waarwerdooit.com
Verzonden: dinsdag 16 mei 2006 21:28
Aan: Laan van der L.W.
Onderwerp: de naam van Willy Brandt


geachte Mevrouw van der Laan,
in verband met het debat dat op dit moment gaande is in de Tweede Kamer,
wil ik graag nog even als toevoeging opmerken, dat Willy Brandt ook niet
in het echt Willy Brandt heet, (wel Herbert Frahm) maar in WOII als
vluchteling een andere naam heeft aangenomen.

Domela Nieuwenhuis heette ook niet in het echt zo.

hartelijke groeten

Keesjemaduraatje

Ontsnapt aan de familie en de mullah's

Zelfs cel in Israël is beter (www.destandaard.be) zaterdag 13 mei

Een groeiend aantal Palestijnse tieners laat zich opzettelijk oppakken aan Israëlische controleposten. In de cel in Israël is het beter dan in de bezette gebieden.
De tieners nemen naar eigen zeggen het risico omdat ze makkelijker kunnen studeren in een Israëlische cel dan thuis op de Westelijke Jordaanoever. Sommigen willen ook ontsnappen aan de toenemende armoede in de bezette gebieden.

Sinds januari, toen het fenomeen voor het eerst opdook, zijn volgens Israëlische legerofficieren al minstens tachtig jongeren op die manier in de cel beland. Soms dragen de tieners messen of andere wapens mee om hun ,,kansen'' op een arrestatie aan de checkpoints te vergroten. Volgens Palestijnse hulpverleners kan het cijfer nog hoger liggen en neemt het fenomeen toe naarmate de geruchten over de voordelen van gevangenschap in Israël zich verspreiden.

Hijazi Abdul-Rahman is 18 jaar en leeft in een dorp nabij Jenin. Een maand geleden trok hij samen met zijn vriend Malik naar een nabijgelegen controlepost van het Israëlische leger. Zelf had hij een klein mes op zak, Malik droeg openlijk een slecht geknoopte bom mee. Ze werden opgepakt, in een cel gestopt maar na 25 dagen weer vrijgelaten: uit ondervragingen was gebleken dat ze geen ernstige bedreiging vormden voor de veiligheid.

Voor Abdul-Rahman was die vrijlating een grote ontgoocheling. ,,Ik miste mijn kans. Ik wilde mijn examens voor het middelbaar in de gevangenis doen, omdat het daar makkelijker studeren is dan hier op school.'' Hij had gehoopt op een celstraf van een drietal jaar, zodat hij ook al een deel van zijn universiteitsstudies kon afwerken. In Israëlische gevangenissen mogen Palestijnen zich in studiegroepen voorbereiden op examens.

Omdat gevangenen in Israëlische gevangenissen gewoonlijk een uitkering krijgen van ongeveer 250 dollar per maand, betaald door de Palestijnse Autoriteit, hoopte Abdul-Rahman een spaarpotje bijeen te hebben voor na zijn studies. Sinds Hamas aan de macht kwam, zijn die uitkeringen bevroren. ,,Dan nog is het beter om zelfs je hele leven in de gevangenis door te brengen dan hier vast te zitten. Hier kunnen we niet eens een sandwich krijgen'', zegt Abdul-Rahman.

Palestijnse dokters maken zich zorgen. ,,Dit fenomeen zegt heel veel over de toestand waarin we ons bevinden'', zegt Eyad Sarraj, een psychiater die ook directeur is van een centrum voor geestelijke gezondheidszorg in Gaza. ,,Het is vreselijk. Het toont aan dat de familiestructuur geen veilige omgeving biedt aan kinderen om hun studies vol te maken. Het sociale weefsel en de familie zelf raken ontwricht.''

Israëlische functionarissen die de jongeren ondervroegen, zeggen dat de tieners niet alleen willen studeren maar ook willen ontsnappen aan de beperkingen die hun arme, conservatieve families hen opleggen. Anderen laten zich ook arresteren omdat ze gebrandmerkt werden als collaborateurs en dit label proberen kwijt te raken.

Het Israëlische leger maakt zich zorgen dat vroeg of laat een van de jongeren zal worden doodgeschoten bij de controleposten. ,,Het is een groeiend probleem dat ons zorgen baart'', zegt een Israëlische officier anoniem. ,,Het is een zeer gevaarlijk fenomeen dat we willen stoppen. Vaak beseffen die kerels niet in wat voor een gevaarlijke situatie ze zichzelf manoeuvreren. We kennen hun echte intenties alleen als ze opgepakt zijn.''

Tuesday, May 16, 2006

Nachtgedanken

Heinrich Heine

Nachtgedanken

Denk ich an Deutschland in der Nacht,
Dann bin ich um den Schlaf gebracht,
Ich kann nicht mehr die Augen schließen,
Und meine heißen Tränen fließen.

Die Jahre kommen und vergehn!
Seit ich die Mutter nicht gesehn,
Zwölf Jahre sind schon hingegangen;
Es wächst mein Sehnen und Verlangen.

Mein Sehnen und Verlangen wächst.
Die alte Frau hat mich behext,
Ich denke immer an die alte,
Die alte Frau, die Gott erhalte!

Die alte Frau hat mich so lieb,
Und in den Briefen, die sie schrieb,
Seh ich, wie ihre Hand gezittert,
Wie tief das Mutterherz erschüttert.

Die Mutter liegt mir stets im Sinn.
Zwölf lange Jahre flossen hin,
Zwölf lange Jahre sind verflossen,
Seit ich sie nicht ans Herz geschlossen.

Deutschland hat ewigen Bestand,
Es ist ein kerngesundes Land,
Mit seinen Eichen, seinen Linden,
Werd' ich es immer wiederfinden.

Nach Deutschland lechzt ich nicht so sehr,
Wenn nicht die Mutter dorten wär;
Das Vaterland wird nie verderben,
Jedoch die alte Frau kann sterben.

Seit ich das Land verlassen hab,
So viele sanken dort ins Grab,
Die ich geliebt -- wenn ich sie zähle,
So will verbluten meine Seele.

Und zählen muß ich -- Mit der Zahl
Schwillt immer höher meine Qual;
Mir ist, als wälzten sich die Leichen,
Auf meine Brust -- Gottlob! Sie weichen!

Gottlob! Durch meine Fenster bricht
Französisch heitres Tageslicht;
Es kommt mein Weib, schön wie der Morgen
Und lächelt für die deutschen Sorgen.

Denk ik aan Nederland

Denk ik aan Nederland in de nacht
door Keesjemaduraatje

Dan denk ik dat het nu niet lang meer duren zal voordat er een goedbedoelende gek opstaat, die voorstelt om het familierecht aan te passen aan de Sharia, tenminste voor Islamitische families.

Dan denk ik dat er nu twee mensen monddood gemaakt zijn, één door een mes in zijn pens te steken en de ander door haar op te jagen en het land uit te pesten. (deze is niet van mezelf maar van Theodor Holman) Maar die twee mensen staan symbool voor honderduizenden mensen die niet meer durven zeggen wat ze vinden.

Dan zie ik de weg vrij voor opbouwende gesprekken met het Islamitisch Activisme, zoals dat al door het WRR rapport wordt voorgesteld.

Als we dan toch bezig zijn dan stel ik alvast voor om de hoofddoek op zich verplicht te stellen voor alle islamitische vrouwen, zodat ze beter herkenbaar zijn.

Verder denk ik eraan dat het uiteindelijk de rechtse politici zijn die de op één na laatste steen gooien, namelijk Nawijn en Verdonk.

Ik lees de weblogs en zie een enorme vrolijkheid bij de zogenaamd linkse weblogs zoals Linkselente en het weblog dat ik nu niet zal noemen, omdat het het weblog van een Senator voor Haat en Terreur is. Ik zie vrolijke reacties op mijn eigen weblog van mensen, die denken dat ze lekker fijn links en menslievend bezig zijn. Zo erg dat ik erover denk om de goede raad van de voornoemde Senator op te volgen en de reacties gewoon dicht ga zetten. Wat jammer zou zijn, want dan kunnen de echte vrijheidslievende mensen zoals Ricardo, AVE, Dirk, Rinus etc etc ook niet meer reageren.

Ik denk over Nederland in de nacht en ik wordt om mijn slaap gebracht en vraag me af of ik wel hier moet blijven. Of we niet morgen allemaal naar het stadhuis moeten gaan en ons paspoort inleveren.

Nederland 2020

door Keesjemaduraatje

ik ben dan wel geen maagd en ook geen heilige, maar vanavond zag ik opeens het Nederland van 2020 in een visioen verschijnen. Ik zag een Nederland dat teruggekeerd was naar de Middeleeuwen. Waar de rechtspraak aangepast was aan de religieuze rechtspraak van een woestijngeloof. Waar de mensen in rangen en standen geboren werden waar ze hun hele leven niet meer uitkwamen. Onderwijs speelde geen grote rol meer. Cultuur

Monday, May 15, 2006

Zelfs cel in Israël is beter

een bericht in De Standaard:

Een groeiend aantal Palestijnse tieners laat zich opzettelijk oppakken aan Israëlische controleposten. In de cel in Israël is het beter dan in de bezette gebieden. In de Israelische gevangenis kunnen ze een studie volgen en hebben ze genoeg te eten. Als ze weer terug komen uit de gevangenis, lopen ze niet het gevaar als collaborateur door Hamas vermoord te worden.


Sunday, May 14, 2006

D66 Congres

door Keesjemaduraatje

ik bezocht afgelopen zaterdag het D66 congres te Zutphen, samen met het ex-Gemeenteraadslid Ricardo Kamperveen. Bij aankomst werden we al meteen vriendelijk toegeknikt door Kamerlid Bert Bakker, wat volgens Ricardo vooral kwam, omdat hij als een van de weinige donkere partijleden opvalt en de mensen hem dus herkennen. Het viel me wel op dat alle kopstukken gewoon rondliepen en met alle partijleden spraken. Ik stond op een gegeven moment naast Minister Brinkhorst alsof er niets aan de hand was. Dat is ook wel eens leuk om mee te maken. Ik voelde me meteen thuis tussen de leden van D66. Het is een mengeling van casual geklede Volvo V70 rijders en volledig gestylede dames en heren in pak. Jong en oud en allemaal zo te zien goed opgeleid en positief. Dus ik hoef eigenlijk alleen een Volvo V70 te kopen en ik ben helemaal het mannetje.

Wat ook interessant is, dat het hele idee van "kenniseconomie" uit Eindhoven komt en via congressen en werkgroepen doorgedrongen is tot de top van D66 en daarna naar de andere partijen. Dus je kan als kleine groep wel succes hebben bij het lanceren van plannen, als het maar juist gedaan wordt. Dat is ook zo'n verhaal van iemand die twee keer op een ledenvergadering komt en dan met een briljant idee komt. Daar kan je dan jaloers op zijn, maar het is gewoon niet iedereen gegeven. De werkgroep kenniseconomie heeft ook een vrij grote aanhang in de D66 Eindhoven, maar was helaas nu niet vertegenwoordigd in Zutphen. De harde kern was er wel, namelijk Ricardo en Keesjemaduraatje.

Dus ik kon ook wel met allerlei mensen praatjes gaan maken, maar je moet wel een thema hebben. Ik heb gemerkt dat mijn themas toch wel landelijk en internationaal gericht zijn en niet zozeer op Eindhoven gericht. Ja sorry.

Op zo'n congres proberen een heleboel mensen toch allerlei onderwerpen aan te spreken, door middel van moties en vragen aan kamerleden. Het asielbeleid werd uitgebreid besproken. D66 leden zijn er niet gelukkig mee zoals het nu gaat met het asielbeleid, maar het was gewoon een deel van het regeeraccoord. De kwestie Verdonk en zelfs de kwestie Ayaan werden ook tijdens het vragenuurtje besproken. Opvallend was de afwijzende houding van Alexander Pechtold ten opzichte van Rita Verdonk. De vraag over de naturalisatie van Ayaan werd door Lousewies van der Laan vrij lauw beantwoord. Jammer. Ik vroeg me wel even af of ik bij de juiste partij was.

Nog erger werd het toen ik hoorde dat D66 uiteindelijk de hypotheekrenteaftrek wil afschaffen en het ontslagrecht versoepelen. Zijn jullie nou helemaal gek geworden? Dan kan ik mijn huis toch niet meer betalen?

Ik hoop de volgende keer een paar mensen te kennen, zodat ik gemakkelijker gesprekken aan kan knopen. Dus ik blijf er wel bij ja.

Jeanne d'Arc

door KeesjeMaduraatje

De geschiedenis van Ayaan Hirsi Ali begint steeds meer trekken te krijgen van een Jeanne d'Arc. Dit staat in de wikepedia over het politieke symbool Jeanne d'Arc:
----------------------------------------------------------------
Jeanne d'Arc is in Frankrijk een politiek symbool sinds Napoleon, en werd gebruikt door verschillende groeperingen. Zo benadrukte links haar eenvoudige komaf, de vroege conservatieven wezen op haar steun aan de monarchie en de latere conservatieven roemden haar nationalisme. Tijdens de Tweede Wereldoorlog gebruikten zowel het Vichy-regime als het Franse verzet haar als symbool voor hun strijd.

In de hedendaagse Franse politiek claimt de rechts-nationalistische partij Front National Jeanne d'Arc als beschermster van het land tegen vreemde invloeden. Hun embleem van een driekleurige vlam verwijst naar haar martelaarschap. De partij gebruikt Jeannes beeltenis in partijpublicaties en organiseert manifestaties bij haar standbeelden.
----------------------------------------------------------------

Ayaan Hirsi Ali kon Nederland binnenkomen door de laksheid van Paars. Ze kon gaan werken bij de Wiardi Beckman stichting door het ideaal van Links om een multi-culturele samenleving op te bouwen. Want dat was een geschenk uit de hemel voor de PvdA: een zwarte asielzoekster die Nederlands sprak en boeken kon schrijven. Door Ayaans eigen genialiteit kwam ze inderdaad verder bij het instituut. Daarna kon ze door het netwerk dat ze intussen had opgebouwd verder rondkijken en kwam ze bij de VVD terecht. Een gelukkige omstandigheid (voor haar) was de aanslag op 11 September 2001, want er was behoefte aan mensen die zeiden dat de Islam achtergebleven is en dat deed ze graag, omdat ze uit eigen ervaring sprak. Intussen is ze wereldberoemd en overschreidt haar beroemdheid de grenzen van Nederland.

Nu wordt het tijd haar als heks te verbranden, net als Jeanne d'Arc. De VVD gaat haar niet helpen, want die hebben nu genoeg van de eigenzinnige dame. Links heeft een hekel aan haar gekregen, omdat ze het troetelkindje beledigd heeft. Sommige mensen haten haar zelfs, omdat ze het niet kunnen verdragen dat ze zelf jarenlang aan de weg moeten timmeren en bescheiden succes hebben en Ayaan meteen de hoogste top bereikt. Wie zegt dat deze wereld rechtvaardig is?

Vreemd genoeg bewijst Ayaan tegelijkertijd het gelijk van links en van rechts. De linksen krijgen gelijk dat het asielbeleid onrechtvaardig is en met verschillende maten gemeten wordt. Rechts krijgt gelijk dat asielzoekers liegen over hun vluchtverhaal en bovendien dat als iemand talent heeft zij iets kan bereiken in dit land.

We staan toe te kijken en kunnen niet veel doen. Hoe moeten we voorkomen dat een zo geniale vrouw met profetische gaven opgeofferd wordt aan de machtswellust van politici en media? Hopelijk krijgt ze een verblijfsvergunning voor de USA. Dan krijgt Theo toch nog gelijk, dat het daar veel beter is. Wat doe ik hier nog eigenlijk?

Met Alexander naar Uruzgan

Met Alexander Pechtold naar Uruzgan
door Keesjemaduraatje

Vanochtend stond ik op het D66 congres net bij de stand van de werkgroep Internationale Veiligheid, toen Alexander Pechtold ook langs kwam lopen. Dat kwam goed uit, want toen kon ik de vraag meteen aan hem stellen, namelijk of de fractieleden van D66, of de D66- ministers meer informatie over Uruzgan hadden dan de pers of het grote publiek, waardoor hun weifelen gerechtvaardigd kon worden? Dat bleek inderdaad zo te zijn. Alexander had wel moeten aandringen, want hij had de rapporten niet meteen mogen inzien en hij had zich er ook over verbaasd dat de fractieleiders van andere partijen die rapporten helemaal niet gelezen hadden, maar er waren geheime rapporten over Uruzgan waaruit bleek dat de veiligheidssituatie niet zo rooskleurig was als aanvankelijk voorgesteld. Hij heeft zich met name geergerd aan de plaatjes met schoolboekjes en de suggestie dat Nederland daar iets zou kunnen opbouwen, terwijl hij wist dat er schoolhoofden door de Taliban werden vermoord omdat ze intellectueel zijn. Dat gebeurd ook nu nog. Daarom is de missie uiteindelijk wel van belang, maar niet om op te bouwen. Meer om de Taliban te bestrijden.

Later op de dag kwam Pechtold weer met zijn verwijzing naar het WRR-rapport over Islamitisch Activisme, waarbij hij het wel nodig vond dat er serieus op dat soort rapporten werd ingegaan.
Daar was ik het dan weer helemaal niet met hem eens.

Friday, May 12, 2006

Omgekeerd Demoniseren

door Keesjemaduraatje

wat omgekeerd demoniseren is, dat heb ik geleerd van de geachte Bürgemeister der Samtgemeinde Kirchdorf Heinrich Kammacher, die het presteerde om in elke toespraak gewag te maken van de "hoge heren" en de gemeente Kirchdorf in het bijzonder en alle Kirchdorfer überhaupt, die een hekel aan ons hebben en ons altijd al dwars hebben gezeten etc etc. Intussen wilde hij gewoon Samtbürgemeister van die plaats worden, maar hij kwam uit Barenburg en schold altijd op die verrekte Kirchdorfer. Begrijpen jullie het nog? Dus dat je doet alsof de gehele wereld een hekel aan ons heeft en daardoor een "wij-gevoel" creeërt.

Het komt ook voor bij veel verenigingen, zoals Motorclubs en Wohnmobile-vereine (Camperclubs) die in hun vakbladen voortdurend erover schrijven hoe ze tegengewerkt worden. Pim Fortuyn heeft er gebruik van gemaakt door te beweren dat de pers tegen hem was, terwijl de pers juist voortdurend over hem schreef en hem steeds in beeld bracht. Het gaat er niet om hoe je genoemd wordt, maar dat je genoemd wordt en als het even kan in beeld gebracht wordt.

In die zin was het optreden van Mark Rutte bij Paul de Leeuw gisteravond geslaagd, alleen had hij misschien niet meteen nee moeten roepen toen Paul vroeg of hij soms homo was. Omgekeerd demoniseren moet geleerd zijn. Dat kan niet iedereen. Wel pianospelen. dat kan Mark Rutte goed.

Dus dat demoniseren van Verdonk en dat bedreigen van Ayaan Hirsi Ali, dat kon wel eens een heel ander effect krijgen dan de demoniserenden ervan verwachten. Ze worden genoemd en ze staan hun mannetje. Dat onthoudt de gemiddelde kijker ervan.

Het is niet bepaald liberaal wat ik nu zeg, maar de slachtofferrol op zich hoeft niet een slechte positie te zijn. Kijk mij nou wat zielig. Dat is ook een positie om vanuit te vechten.

Wat moet ik morgen stemmen op het D66 congres? Voor opheffing? Voor het uit het kabinet stappen? Ik heb nog helemaal geen zin in weer een campagne. Graag jullie politiek incorrecte suggesties in de commentaren.

Google Trends

Het googlen van Ayaan Hirsi Ali
door Keesjemaduraatje

Je kan tegenwoordig ook zien hoe vaak en vanuit welke steden, landen en talen er naar een bepaald woord gegoogled wordt.

Als je bijvoorbeeld "ayaan hirsi ali" googled met "www.google.nl/trends, dan zie je dat haar naam voornamelijk in westerse landen wordt gezocht en in de stad Utrecht.

Als je daarentegen de geachte afgevaardigde voor Hamas en Terreur in de Eerste Kamer der Staten Generaal googled, dan zie je niets. dat doet pijn.

Gretta Duisenberg wel weer, maar alleen in Amsterdam.

Dus ik wilde maar zeggen, dat er ook een strijd om populariteit gaande is onder de geachte feminsten die zich met Islam bezig houden. Ayaan is gewoon een internationale persoonlijkheid geworden en daar houden de polder-kletspraatjesmakers niet van.

Hamas Kinderhoekje

de hamas houdt ook heus wel van grappige striptekeningen voor kinderen. Kijk maar hier, wat ze de kinderen voor vredelievende en verzoenende verhaaltjes vertellen.


Het gaat onder andere over bommen vermomd als speelgoed die de "zionisten" zouden verspreiden.

Nee, dan is dit kinderhoekje van Gregorius Nekschot toch veel leuker. Ik heb uit zeer betrouwbare bronnen gehoord, dat één van de tekeningen van Gregorius bij de Moslimomroep aan de muur hangt. Dus die kunnen ook wel tegen een grapje.

Thursday, May 11, 2006

De asielzoekers

door Keesjemaduraatje

in het begin van de jaren tachtig kwamen er erg veel asielzoekers naar Duitsland en ik had net, voor het vak Politieke Antropologie, een scriptie geschreven over de communistische "revolutie" in Ethiopie. Mijn vrouw is Duitse advocate en vertegenwoordigde een aantal van die Ethiopische asielzoekers voor het verkrijgen van een verblijfsvergunning. Ik vond het eigenlijk wel interessant en begon meteen te vragen van welke guerillabeweging ze nou lid waren geweest. Het viel me op dat ze verouderde en niet meer bestaande guerillabewegingen noemden. Ze praatten ook niet graag over politiek, maar wel over Reggaemuziek. Later bleek dat Mohammed eerst een paar jaar bij zijn oom in Sudan gewoond had en toen doorgereisd was.

Eigenlijk wist ik dus in 1985 al dat veel vluchtverhalen bullshit waren en dat de hier wonende asielzoekers de vluchtverhalen voorkookten voor degenen die na hen kwamen. Asielzoekers die in Duitsland niet aan de bak kwamen, reisden door naar Zweden. Na een aantal jaren was Mohammed nog steeds niet erkend als vluchteling en begonnen ze dat mijn vrouw kwalijk te nemen. Hij had eigenlijk willen studeren en eindigde als een dikke luie man die leefde van het geld van zijn vriendin. Dat is dan ook wel weer tragisch.

Het verhaal van Zembla over Ayaan Hirsi Ali is haastig bij elkaar gesprokkeld en had de duidelijke opzet haar te beschadigen. Je kan het gerust een aanzet en voorbereiding tot moord noemen. Als Ayaan niet meer in de Tweede Kamer zit en geen bescherming meer krijgt, kan ze gemakkelijk vermoord worden. Belachelijk klinken de woorden van de reporter die beweerd dat Somalie geen eerwraak kent. Dom. Vorige maand is nog een man door een islamitische rechtbank in Somalie veroordeeld tot dood door doodsteken. De 16-jarige zoon van het slachtoffer moest het vonnis uitvoeren. De fotos staan gewoon op het internet.

De werkelijkheid is nog bizarrer, want Ayaan heeft veel langer in Duitsland gewoond dan in de film wordt gezegd, waarschijnlijk maandenlang. Dus Steady: dat mag je op de NMO nog even gaan vertellen. Zeg maar dat Keesjemaduraatje het verteld heeft. Veel beelden waren van de Nederlandse Moslimomroep afkomstig, die toen nog een arm mooi moslimmeisje voor zich zag en het graag wilde interviewen. Maar zodra het meisje de Islam gaat aanvallen, moet ze dood.

Schokkend zijn de beelden van het oude lijk van een Smit-Kroes die beweerde dat Ayaan 5 burgeroorlogen heeft meegemaakt, terwijl ze wist dat het niet zo was. Walchelijk. Wie moet je nog geloven?

We zijn Ayaan dankbaar dat ze het probleem van de eerwraak en de onderdrukking van de Islamitische vrouwen aan de kaak heeft gesteld. Dat kan niemand haar meer afnemen, ook niet zo' n hypocriete film. want wees nu eerlijk: van hoeveel van de 26.000 kan je precies zo'n film maken, maar dat doet Nova-Zembla niet.

Ayaan vanavond op Zembla

door Leon de Winter
in Elsevier
Woensdag 10 mei 2006, 11:23


Ayaan moet monddood, vinden ze bij de Vara

Een tijdje geleden hoorde ik dat de Vara een tv-team naar Somalië had
gestuurd. Ik vond dat moedig.

Er is daar veel honger, er woedt een verschrikkelijke oorlog, het is er
gevaarlijk, en de Varamensen hadden kosten noch moeite gespaard - en
alle gevaren doorstaan - om een goed beeld te geven van de menselijke
ellende in dat deel van Afrika.

Toen ik las dat Zembla de resultaten van die gevaarlijke reis onder de
titel 'De heilige Ayaan' zou gaan uitzenden, dacht ik dat ik water zag
branden.

Stront verzamelen
De Vara was dus niet naar Somalië gereisd om de oorlog daar in beeld te
brengen, maar om stront te verzamelen waarmee ze Ayaan Hirsi Ali konden
besmeuren.

Morgenavond wordt dat programma uitgezonden en op de site van
Zembla kunt u een trailer
http://cgi.omroep.nl/cgi-bin/streams?/vara/pers/20060511-zembla-hi.rm
ervan zien. 'Waarom heeft Ayaan gelogen?' is de hoofdvraag.

Ik heb inmiddels begrepen dat onder meer de volgende wereldschokkende
vraag aan de orde komt: is Ayaan thuis besneden of in het ziekenhuis?

Schaamteloze goorheid
De schaamteloze goorheid van dergelijke thema's tart elke beschrijving -
dit is wat de Arbeiders-tv meent te moeten bijdragen aan het werk van
een zwarte vrouw die andere vrouwen die onder achterlijke etnische en
religieuze en tribale waarden lijden wil bijstaan.

In het programma komen onder anderen twee intrigerende mensen aan het
woord: Ayaans broer en Ayaans neef met wij zij had moeten huwen.

Wie iets begrijpt van de tribale codes, begrijpt dat Ayaan door haar
hele clan wordt uitgekotst. Zij is een paria in haar familie omdat zij
de vuile was heeft buitengehangen. Zij heeft niet alleen het ware,
islamitische geloof opgegeven, zij heeft haar familie en daarmee haar
hele clan van vele duizenden personen verlaten en als vrouw alle regels
openlijk overtreden.

Er zijn andere islamitische vrouwen die dat voorzichtiger doen, maar
Ayaan wilde niet hypocriet door het leven gaan. Haar familieleden zullen
geen leugen ontlopen om haar zo negatief mogelijk af te schilderen.

Salon-revolutionairen
Ik heb het programma niet gezien, maar het feit dat het bestaat, het
feit dat de sociaalvoelende Vara-tv-makers naar Somalië zijn afgereisd
om te zien of ze genoeg smerigheid bijeen konden vegen om Ayaan op een
leugen te betrappen, tekent de manier waarop de salon-revolutionairen de
kant van de achterlijkheid gekozen hebben.

Ayaan heeft gelogen toen zij, om aan een gearrangeerd huwelijk te
ontkomen, als vluchteling aan de Nederlandse grens stond. De Vara gaat
nu suggereren dat dat huwelijk niet gearrangeerd was (haar beoogde man
zegt dat zij verliefd op hem wasA.), dat dat besnijden wel meeviel (haar
broer vindt dat 't allemaal wel meevielA.), en dat Ayaan een
leugenaarster, bedriegster en opportuniste is.

Tribalisme
Ayaan moet monddood gemaakt worden, vinden ze bij de Vara, en elk middel
is geoorloofd. De Vara wil namelijk niet dat er acute maatschappelijke
problemen zijn die samenhangen met etniciteit, religie, tribalisme, en
degene die die problemen het meest pregnant benoemt moet nu het zwijgen
worden opgelegd.

Ik heb begrepen dat de voorlichting van de VVD Ayaan slecht geadviseerd
heeft: in het Zembla-programma beantwoordt Ayaan zelf de vragen die haar
vroegere clanleden opwerpen.

Dat is dom. Een dergelijk programma moet je mijden en Ayaan had de
makers niet te woord moeten staan.

Karaktermoord
Morgenavond kunt u op Nederland 3 een poging tot karaktermoord zien op
een van de meest bijzondere politici van de laatste decennia. Ze is niet
heilig, maar moedig, slim en vasthoudend.

Wie wil de Vara met deze aanval een dienst doen? Dit zijn de mensen die
de Vara wil helpen: de moordenaars, vrouwenhaters, de achterlijke
baardmannen.

Wednesday, May 10, 2006

3 Worthäufigkeit keesjemaduraatje

dit is een analyse van de frequentie van woordkeuze op keesjemaduraatje.web-log, waarbij het voorkomen van drie woorden wordt geteld.

Eerst zie je drie woorden en dan hoe vaak ze voorkomen en dan het percentage:

1. geplaatst door keesjemaduraatje 20 0.34%
2. in tel aviv 5 0.08%
3. vechten tegen de 4 0.07%
4. de vrijheid om 4 0.07%
5. de geachte afgevaardigde 4 0.07%
6. de tweede wereldoorlog 4 0.07%
7. de mensen die 4 0.07%
8. de wereld van 3 0.05%
9. wereld van k3 3 0.05%
10. speech van de 3 0.05%
11. with palestinian leaders 3 0.05%
12. het ereveld loenen 3 0.05%
13. onder controle houden 3 0.05%
14. de opa van 3 0.05%
15. zeggen dat er 3 0.05%
16. de communistische universiteit 3 0.05%
17. één van de 3 0.05%
18. op prijs gesteld 3 0.05%
19. op het ereveld 3 0.05%
20. en ook niet 3 0.05%
21. voor mensen die 3 0.05%
22. de eerste kamer 3 0.05%
23. in plaats van 3 0.05%
24. een islamitisch land 3 0.05%
25. opa van percy 3 0.05%
26. waar werd oprechter 2 0.03%
27. dan tussen man 2 0.03%
28. werd oprechter trouw 2 0.03%
29. tussen man en 2 0.03%
30. en vrouw web 2 0.03%
31. op dankbaar volk 2 0.03%
32. 'shipped arms to 2 0.03%
33. gevaarlijk optimistische moslimknuffelaarster 2 0.03%
34. op getraumatiseerde palestijn 2 0.03%
35. nazis 'shipped arms 2 0.03%
36. nieuwsbrief wiesje de 2 0.03%
37. tweede wereld oorlog 2 0.03%
38. the whacked and 2 0.03%
39. ayaan hirsi ali 2 0.03%
40. psychologisering van nederland 2 0.03%
41. de psychologisering van 2 0.03%
42. de lange pesach 2 0.03%
43. lange pesach 2006 2 0.03%
44. te herinneren dat 2 0.03%
45. kritiek op de 2 0.03%
46. de westelijke jordaanoever 2 0.03%
47. herinneren dat het 2 0.03%
48. aan te herinneren 2 0.03%
49. in het begin 2 0.03%
50. is onze doodsvijand 2 0.03%

Weet je nu waar het ongeveer over gaat op dit weblog?

Monday, May 08, 2006

Migratie, Integratie, Terrorisme

door Keesjemaduraatje

even een paar opmerkingen over de thema's die vaak door elkaar gehaald worden: migratie, integratie en terrorisme. Jullie commentaar wordt heus wel op prijs gesteld.

Vaak wordt verondersteld dat degenen die zich vehement weren tegen elke vorm van onderdrukking, terreur, religieus fanatisme en diktatuur, ook tegen migratie zijn en een radicaal standpunt hebben over integratie. Soms wordt er een samenhang verondersteld in de zin dat er eerst een ongebreidelde en ongeremde migratie naar ons land heeft plaats gevonden, daarna te weinig aan integratie is gedaan en daardoor bepaalde groepen door frustratie nu een fundamentalistische en radicale Islam aanhangen. Vreemd genoeg zijn zowel fundamentalistische secularisten als extreem-linksen en moslimknuffelaars het over deze samenhang eens. Blijkbaar wordt het normaal geacht dat een gefrustreerde Tweede Generatie Migrant uit de Baarsjes kiest voor de terroristische weg.

We hebben dit al eerder in precies dezelfde vorm beleefd. In de Jaren Vijftig kwamen de Ambonezen naar Nederland. Bewust is gekozen voor het nalaten van integratie, omdat het RMS ideaal niet werd opgegeven. Vervolgens kiest een groepje Molukkers voor de weg van de terreur. Het wekt geen verbazing dat één van de ondersteuners van de terreur, Sam Pormes in Jemen is opgeleid, nu lid is van Groen-Links en goed bevriend met een bepaalde Senator wiens naam ik op verzoek van mijn bezorgde moeder een tijdlang niet ga noemen. Er kan dus een verband aangetoond worden.

Toch zijn er ook succesvolle migratietrajecten te zien in de geschiedenis van ons land. De Indo's behoren al jarenlang tot een gewaardeerd volksdeel. De Surinamers hebben in het begin van de jaren Tachtig voor enige zorg aanleiding gegeven, maar zijn nu ook de meest enthousiaste Nederlanders. Surinaamse meisjes hebben zelfs betere cijfers op school dan andere bevolkingsgroepen.

De thema's migratie, integratie en ondersteuning van terreur hebben dus niet een onlosmakelijke band met elkaar. Ik kan dit alleen verklaren door het aanhalen van de woorden van Nathan Sharanski die stelt dat diktatuur en onderdrukking de neiging hebben zichzelf te exporteren. Zolang er dus op de Islam gebaseerde diktaturen zijn (Iran, Pakistan, Egypte, Hamas), zullen er ook mensen in West-Europa door deze terreur geinspireerd worden en hun mislukte eigen leven proberen een wending te geven door zich bij deze terreurgroepen aan te sluiten. De ondersteuning van terreur door groepen in Nederland heeft dus veel meer te maken met het bestaan van diktaturen in het Midden-Oosten, die terreur exporteren, dan met het mislukken van integratie in Nederland.

Daarom hamer ik er steeds op dat Nederland een duidelijk standpunt moet innemen ten opzichte van ondemocratische bewegingen en geen zachte standpunten moet innemen.

Dankbaar Volk

Een dankbaar volk eert zijn grote schrijver
door Keesjemaduraatje

Gisteravond was ik samen met enkele honderden andere gasten in de Rode Hoed te Amsterdam om de grote Volksschrijver Gerard Reve te eren. De avond werd geleid door Wouter van Oorschot. Het programma bevatte een rondleiding door het werk van Reve vanaf de Jaren Dertig tot aan het laatste werk. Nop Maas hield een interessante voordracht, waarin hij het belang van Reve voor de omgang met de massa-media benadrukte.

Voor mij was het ook een interessante avond, omdat ik enkele mensen ontmoet heb. Rinus Duikersloot kende ik alleen door zijn recties op dit weblog. we hadden afgesproken in de Rode Hoed om de affaire Pechtold uit te praten, hetgeen we ook gedaan hebben. Verder zag ik nog een oude bekende Antropoloog van de Vrije Universiteit, die vertelde dat de marxistische antropologie een zachte dood gestorven was, slechts enkele jaren nadat wij vertrokken waren, dus ik heb me weer voor niets op lopen winden. Er waren enkele krakers aanwezig, die gewoon in de grachtengordel waren blijven wonen. Henk van Ulsem, de toneelspeler en vele vele andere min of meer bekende personen. Het was alsof ik opnieuw thuiskwam.

Rinus en ik hadden het erover hoe we de beweging van Theo van Gogh, Ayaan, Peter Breedveld, AVE, Rinus Duikersloot, Lousewies etc. etc. moet noemen. Rinus noemt dit de fundamenteel secularistische richting, in navolging van het onderschrift van Frontaal Naakt, de website van Peter Breedveld.

We bespraken ook nog waarom Minister Pechtold opeens de Islam een "religie van vrede" noemt, terwijl een jaar geleden nog door leden van het kabinet gesproken werd over oorlog tegen de radicale Islam. Volgens mij doet hij hetzelfde wat President Bush af en toe doet: de moslims een beetje onder hun ballen kietelen, omdat het al weer een jaar na de laatste grote aanslag in Europa is en ze hopen dat het nu overwaait. Dat is een grote inschattingsfout.

Rinus heeft verschillende bijeenkomsten en forums met Rita Verdonk en Mark Rutte bezocht en stelde Mark Rutte de vraag welke rol Ayaan in een VVD onder zijn leiding zou spelen. Mark gaf eigenlijk geen antwoord. Rita daarentegen maakte een hele goede indruk door met een microfoon tussen de mensen door te lopen en natuurlijk over te komen.

We hadden het ook nog over het verschijnsel "buitestaander in de Nederlandse Politiek". Rita is eigenlijk een buitenstaanster in de VVD, net als Pim Fortuyn een buitenstaander in de politiek was. Ayaan Hirsi Ali is het prototype van de buitenstaander die het op eigen kracht moet bereiken. Je kan jezelf ook goed profileren als buitenstaander en daardoor aan profiel winnen.

Voor mij was het dus een zeer belangrijke avond.

Nazis 'shipped arms to Palestinians'

British National Archives unveil presence of Nazi S.S. agents in
Mandatory Palestine, working closely with Palestinian leaders

by Yaakov Lappin

Historical documents in Britain's National Archives in London show that
Nazi Germany attempted to ship arms to Palestinian forces in the 1930s.

A British Foreign Office report from 1939 reports of "news of a
consignment of arms from Germany, sent via Turkey and addressed to Ibn
Saud (king of Saudi Arabia), but really intended for the Palestine
insurgents." Britain's chief military officer in Mandatory Palestine
also noted reports "regarding import of German arms at intervals for
some years now."

British documents from the same period, and German records photographed
by an American spy and sent to the British government, said that a
number of Nazi agents were sent to Mandatory Palestine, in order to
forge alliances with Palestinian leaders, and urge them to reject a
partition of the land between the Jewish and Arab populations.

One Nazi agent, Adam Vollhardt, arrived in Palestine in July 1938, and
was reported to have gained strong influence with Arab leaders, meeting
with Palestinian leaders throughout 1938. Vollhardt held several
meetings with leading Arab politicians and told them "that the Palestine
question would be settled to the satisfaction of the Arabs within a few
weeks," adding that "it would be fatal to their (Palestinians') cause if
at this juncture they showed any signs of weakness or exhaustion."

"Germany was interested in the settlement of the (Palestine) question on
the basis of the Arabs obtaining their full demands," Vollhardt was
reported to say to Palestinian leaders, according to a report by the
British War Office. Vollhardt also assured Arab leaders that "the
Germans could continue to support the Palestinian Arab cause by means of
propaganda."

German documents photographed and sent to Whitehall by an American spy
revealed that in 1937, German officials had calculated that "Palestine
under Arab rule would... become one of the few countries where we could
count on a strong sympathy for the new Germany."

'Arabs admire our Fuhrer'

lees verder op: http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3248081,00.html

Saturday, May 06, 2006

Migratie Debat

door Keesjemaduraatje

misschien hebben jullie dat nog nooit zo bekeken, maar omdat ik vroeger dus Culturele Antropologie heb gestudeerd, weet ik dat en er is een directe link tussen migratie en slavernij als je het marxistisch bekijkt. Als je dus puur de productiemiddelen en de relatie van de mens tot de productiemiddelen bestudeerd, dan zie je dat de mens twee on-productieve- en een productieve fase in zijn leven heeft. Het productieproces heeft niets aan jou als je kind bent en ook niet als je bejaard bent. Die twee levensfases moeten dus als het even kan op een ander productiesysteem afgewenteld worden. De kapitalistische productiebaas wil dus niet voor kinderen en bejaarden betalen.

Wat heeft dit met migratie te maken? Als je mensen als gastarbeiders naar Nederland haalt, dan betaal je alleen voor de productieve fase in hun leven en als ze bejaard zijn, de gastarbeiders, dan gaan ze weer terug naar hun thuisland. Dat was dus het oorspronkelijke plan en de hele gezinshereniging is kapitalistisch gezien dus niet productief. Vandaar ook dat de grote firmas nu naar China gaan en de arbeidsongeschikte Turken en Marokkanen met hun gezinsleden hier achter laten. De sociale voorzieningen van Nederland mogen de shit nu zelf oplossen. In China hoeven ze ook niet voor de kinderen te betalen, want ze nemen alleen volwassen mensen aan om te werken. Als de mensen de 65 halen mogen ze terug naar hun dorp, om daar bij hun kinderen te wonen.

Wat heeft dat met slavernij te maken? Ook bij de slavernij roof je een persoon in de kracht van zijn leven en benut de arbeidsproductiviteit van een volwassen mens. De reproductie (=kinderen krijgen) wordt zelfs binnen de slavernij geregeld. In die zin is slavernij de opperste vorm van kapitalisme die nooit meer geevenaard kan worden.

Nu treedt er in Nederland een vreemd verschijnsel op, want de linkse parijen zijn tegen de komst van de Polen en andere Oost-Europeanen, om hier te werken, en de rechtse partijen zijn er voor. Terwijl het bij het vluchtelingen en gezinsherenigingsprobleem precies andersom is. De linkse partijen vinden dat iedereen hier vrijelijk naar binnen mag en zijn gezinsleden mee mag brengen. Qua relatie tot de productiemiddelen maakt het niets uit, dus waarom wordt er een verschil tussen Polen en andere buitenlanders gemaakt? Waarom worden er 26.000 vluchtelingen terug gestuurd terwijl we hier werkkrachten nodig hebben en arbeidskrachten uit Polen moeten halen?

Dat verwacht wordt dat de Polen weer terug gaan heeft er veel mee te maken. Dat we ons gewoon aan de regels moeten houden en de mensen die uitgeprocedeerd zijn dus ook weg moeten is zeker ook een reden. De staat wil controle over het arbeidspotentieel. Ik ben toch bang dat het antwoord nog veel simpeler is: het zijn twee verschillende dossiers die door verschillende mensen beheerd worden en die hebben er geen moment over nagedacht dat je geen mensen hoeft uit te wijzen als je juist arbeidskrachten nodig hebt.

Dit is geen kritiek op de linkse houding en ook niet op het rechtse beleid. Het is gewoon recht door zee: een constatering van feiten.

Juist de uitkeringtrekkers en de mensen in de sociale sector zouden tegen arbeidsmigratie moeten zijn en een beleid van " geen buitenlanders er meer bij" moeten aanhangen. Want de sociale voorzieningen zullen zeker onder druk komen te staan als hier hele goedkope arbeidskrachten komen die het onaangename werk opknappen. Waarom zouden we voor een uitkeringstrekker meer geld uitgeven dan voor een Pool of Somalier die voor minder geld te krijgen is en ook nog werkt?