Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Sunday, May 21, 2006

Ayaan

door Keesjemaduraatje

nu is het al bijna weer een week geleden en we weten nog steeds niet hoe het allemaal zover heeft kunnen komen. Was het een complot? Zo ja, een complot van de "linkse kerk"? Of een complot van de VVD om Rita Verdonk weg te werken? Of een complot van de AIVD om Ayaan weg te werken. Is Rita Verdonk een ex-BVD-agent? Werd Louis Seveke vermoord omdat hij op het punt stond te onthullen wie Rita Verdonk is? We weten het niet.

Waarom handelde iedereen zoals hij handelde? Waarom diende Femke geen motie van wantrouwen is. Waarom waren de linkse kamerleden zo beheerst en gematigd? Waarom was Balkenende niet te zien en waarom trad hij niet op? Waarom wordt Verdonk niet vervangen? Waarom was Ayaan zo snel weg?

Vragen over vragen en Keesjemaduraatje beantwoordt ze allemaal.

-De linkse oppositie wilde de ruzie binnen de VVD ten volle uitbuiten en stimuleren en diende daarom geen motie van wantrouwen in, maar steunde de VVD motie.

-Lousewies wilde geen kabinetbreekster zijn en heeft daarom alleen inhoudelijke kritiek geleverd. Een motie van wantrouwen zou door haar niet zijn onderteund, alleen al omdat deze hele situatie de VVD verzwakt en het stemmen voor de D66 oplevert. (Is ook gebeurd in de peilingen)

-De VVD is bang dat Rita Verdonk een eigen partij opricht en een Pim effect op zou treden. Daarom moet ze binnen de partij gehouden worden, waar ze het minste kwaad kan en ook nog een paar stemmen trekt.

-De Zembla documentaire had als enige doel Ayaan te beschadigen om zo een opmars van Rita te voorkomen. Het was geen goed gerechercheerde documentaire, anders waren ze erachter gekomen wat de echte reden voor de valse naam was. De echte reden voor de valse naam was, dat Ayaan in Duitsland al asiel had aangevraagd en bang was terug naar Duitsland gestuurd te worden. Dit is overigens een methode die vaak voorkomt en in asielzoekerskringen verder verteld wordt.

-Ayaan was zo snel weg, omdat ze toch al een baan in de VS had en Nederland helemaal zat is.

-De hele afloop van de affaire kan het beste verklaard en geanalyseerd worden door middel van de chaos-theorie. De tegenstellingen en aversies waren in potentie al aanwezig, maar de preciese afloop en het krachtenspel eromheen was niet meer te controleren. Dat Rita Verdonk zo snel en zonder overleg Ayaan liet vallen, kan een intuitieve ingeving zijn geweest om te laten zien hoe "recht door zee" ze was. Het kan ook door Kay van der Linde zijn ingefluisterd die daarmee de "Vol is Vol"provocatie van Pim Fortuyb na wilde bootsen. Pim Fortuyn werd om die uitspraak uit Leefbaar Nederland gegooid en richtte zijn eigen partij op.

-De TV-doku "Ik ben Ayaan" laat zien hoe Ayaan zegt : "de Koran staat op een voetstuk en moet daar af. Dat kan in Nederland en ik wil daar best voor sterven" Dat is dus de geesteshouding van Ayaan : "ik wil daar voor sterven" Uiteindelijk is Theo er door vermoord.

-Vraagje aan Ebru Umar: Hoe kan het dat Ayaan aan jou het telefoonnummer van Theo moest vragen, terwijl in de film Theo en Ayaan al in 2002 samen te zien zijn? Heb je jouw rol overdreven, of is Ayaan zo slordig met telefoonnummers? Of is Ayaan zo'n doortrapte trut dat ze expres aan jou het telefoonnummer gaat vragen, terwijl ze die allang heeft? Ik vraag het maar even?

-Wat zijn de overeenkomst van de affaire Ayaan met vergelijkbare affaires in de Nederlandse politiek? De affaire Aantjes, waarbij de CDA top al sinds de vijftiger jaren wist dat Aantjes in de SS had gediend en het pas op het juiste moment gebruikte om hem te wippen. Ayaan is door de VVD gebruikt als mooie zwarte kritische vrouw, die ze op dat moment nodig hadden. Opvallend dat ze nu Littetia Griffith vragen om terug te komen. Ze dachten zeker : "we hebben wel een zwarte mooie vrouw hier nodig"

No comments: