Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Sunday, May 21, 2006

Een ander Geluid

Door KeesjeMaduraatje

in de kraakbeweging (van de tachtiger Jaren in Amsterdam) waren veel joodse jongens en meisjes actief. Ik ken er al drie persoonlijk en ik neem aan dat het er honderden zijn geweest. Bekende joodse krakers waren Evelien Gans (die nog een keer door Theo van Gogh beledigd werd, maar dat was dus later), Manja Ressler, Brechtje Kause en vele anderen.
Na enige tijd verliep de kraakbeweging, of de dames en heren krakers gingen iets anders doen en dan kregen we vaak het verwijt dat er in de kraakbeweging geen plaats was geweest voor de joodse identiteit. In mijn herinnering hebben die mensen het er ook nooit over gehad. Maar dat ter zijde. Feit is, dat alle linkse extreme bewegingen, dus ook de kraakbeweging, zich solidair voelde een heleboel strijdende volkeren, zoals Nica, El Salvador, Basken, Koerden, Zuid-Afrika, Chili en ga maar door. Dus waarom dan niet met de Palestijnen? Dat gaat in een moeite mee. Dus dan ga je misschien niet meteen in zo'n kraakpand zeggen : " ik heb een schijthekel aan Palestijnen omdat ze aanslagen plegen op mijn volk". In de Madurastraat woonde ook Frank Ruijsch, wiens hele familie vermoord was in WOII en ik heb hem tenminste nooit zulke opmerkingen horen maken.

Dat brengt mij tot de vraag die ik eigenlijk hier op dit politiek incorrecte forum wilde stellen en dat is : "Waarom wordt iemand lid van Een Ander Joods Geluid? Ik heb ook al meteen een paar provocerende antwoorden bedacht. Bijvoorbeeld
-dat het een vorm van " Jüdische Selbsthass" is.
-Of dat het een variant van het " Joodse Raad"-complex is. Dat zou inhouden dat je maar liever meewerkt aan je eigen ondergang om erger te voorkomen.
-Of een mildere variant zou kunnen zijn dat je door de propaganda zo beinvloed bent dat je werkelijk gelooft dat het allemaal de schuld van de Joodse staat is.
-Het kan ook zijn dat je gewoon begaan bent met het lijden van het Palestijnse Volk en probeert een oplossing te bedenken, wat een nobele reden zou zijn, die ik hier helemaal niet met sarcastische opmerkingen wil bekritiseren.
-(update: mijn vrouw, die een Israel kenner is zegt net, dat de EAJG-mensen waarschijnlijk het hypocriete gezeik uit Israel zat zijn)

Ik heb een geheel andere verklaring, namelijk dat je de identiteit van "Een Ander Joods Geluid" niet zozeer een joodse identiteit representeert, doch een uitdrukking is van het "Links-Zijn" van de leden. Het is al zover gekomen in Nederland, dat je niet tegelijkertijd links en joods kan zijn, tenzij je uitdrukkelijk afstand neemt van Israel. Je kan alleen lid van de "Linkse Kerk" zijn, als je je eigen identiteit bekritiseert en je solidair toont met de nobele wilde Moslimbroeders.

18 comments:

keesjemaduraatje said...

wordt in die film ook verteld dat de Islamitische Jihad zelfmoordaanslagen organiseert? Wordt er misschien ook een opmerking over gemaakt dat HAMAS helemaal geen vrede met Israel wil, maar de staat Israel wil opheffen?
Wordt er ook gewag gemaakt van het feit dat elke keer als de Israelis over vrede wilden onderhandelen er een nieuwe Intifada ontstond? Ik vraag maar even. Ik kraak helemaal niets af , maar wil gewoon even weten waarom iemand nu lid van "Een ander Joods Geluid" zou willen worden. Maar daar heb je zeker geen antwoord op. Misschien een ideetje om dat eens in de studio te vragen aan één van de deelnemers.

keesjemaduraatje said...

ik vind het veel te ver gaan als je ortodoxe joden als fascisten uitscheldt, dus dat moet je niet meer doen. Ik weiger ook het standpunt te accepteren dat joodse ortodoxie gelijk te stellen is aan islamitische orthodoxie. Ik denk dat je dan een denkfout maakt en een "lack of moral clarity" toont.

keesjemaduraatje said...

@Steady Freddy: ik weet niet of het je opgevallen is en of ik nu weer allerlei bekende TV-feiten presenteer, maar de Israelische regering laat de laatste tijd alleen mensen van de Islamitische Jihad afschieten. De Hamas heeft al lange tijd geen aanslagen gepleegd en wordt ook niet aangevallen. Ze zijn echter wel verantwoordelijk voor geweld, omdat ze de Islamitische Jihad ook niet bestrijden.
Mijn mening en positie is duidelijk: na elke vredesaccoord is het geweld juist opgelaaid in plaats van minder geworden, omdat de palesijnse beweging het vredesaccoord als beloning voor terreur zag in plaats van als concessie om vrede te krijgen. Nu zou de strategie moeten zijn beloningen voor de juiste houding te geven. Dus na elke consessie van de palestijnen, bijvoorbeeld erkenning van Israel, een positief gebaar van de Israelische kant, bijvoorbeeld meer openingen in de muur. Maar er zal nooit een Palestijnse staat komen als de Palestijnen doorgaan met terreur.

keesjemaduraatje said...

Het probleem van de VN is, dat de meeste landen op deze wereld ondemocratisch zijn en ook ondemocratische resoluties steunen. Daarom zou het zelfmoord zijn elke VN-resolutie onverkort uit te voeren. Eigenlijk zou er een VN van democratische staten gesticht moeten worden.
Hetzelfde geld voor amnesty International, dat allang door linkse fundamentalisten gegijzelf wordt en niet meer serieus genomen kan worden. Ja, Ja het wordt eenzaam op deze wereld.
Ik herinner er nog maar even aan, dat Israel zojuist een heel groot stuk land heeft terug gegeven, maar dat heeft tot nu toe geen vrede opgeleverd, omdat het door de Jihad als beloning voor terreur gezien wordt. Intussen schieten de Hamas en Fatah meer op elkaar dan op Israel. Ik moet eerlijk gezegd elke keer lachen als er weer een gemaskerde man op een balkon verschijnt en wild om zich heen schiet. "islam is Vrede" denk ik dan altijd. Maar dat zal wel mijn cynische sarcasme weer zijn, dat me parten speelt.

keesjemaduraatje said...

@Wim Nusselder: ik ben blij dat je weer een keer gereageerd hebt op mijn buitengewoon reactionaire conservatieve weblog. Het is allemaal zo redelijk wat je schrijft dat het al weer moeilijker wordt er met een botte bijl tegenaan te slaan. Wil je niet toch liever lid van D66 worden? Wat doe je daar eigenlijk nog bij die antisemitische radikale Groen-Linksers? Qua scholen ben ik er nog niet helemaal uit. Ik wil wel het recht hebben mijn kind naar een Christelijke school te sturen, terwijl ik aan de andere kant er tegen ben als religieuze scholen de kans op emancipatie tegenwerken. Juist de kinderen van Marokkanen en Turken hebben onderwijs als emanciperende stimulans nodig. Opwaartse sociale mobiliteit is alleen mogelijk als je goed opgeleid bent en open naar de wereld kijkt. Op Islamitische scholen worden met name meisjes weer in een keurslijf gedwongen met hun ridicule hoofddoekjes plicht en hun bekrompen kijk op sexualiteit. Dat was bij ons op onze christelijke school wel anders. Onze school was progressiever dan onze ouders, wat ook wel weer goed was.
Hartelijke groeten
Keesjemaduraatje

Wim Nusselder said...

Hoi Kees,

Sorry voor mijn ontwapenende redelijkheid die jou het genoegen ontneemt om er met een botte bijl op los te rammen.
Gelukkig voor jou melden zich nog steeds slachtoffers op je weblog die zich daar beter voor lenen.

Je bent ook wel een vat vol tegenstrijdigheden jij!
Je wrijft EAJG zelfhaat in, je noemt jezelf (althans je weblog) 'buitengewoon reactionair conservatief' en vervolgens noem je het 'goed' dat onze school progressiever was dan onze ouders....
Wat ben je nou?
Waar sta jij voor?
Jouw ouders, zul je overigens bedoelen.
Ik heb nooit een wezenlijk verschil kunnen ontdekken in progressiviteit tussen mijn ouders en onze school of zelfs tussen mijzelf en mijn ouders.
Kleine uitzonderingetjes:
- de reactionaire klederdracht van m'n vader (stropdas), waar ik me later ook nog aan bezondigd heb toen dat bij een werkgever de norm was
- de moeite die we hebben moeten doen om lereraren het privilege te ontnemen om te roken in de les

Tuurlijk moet jij het recht hebben om je kind naar een christelijke (of islamitische) school te sturen.
Alleen moet die school natuurlijk niet al te reactionair conservatief zijn.
Of de overheid ze moet verplichten tot progressiviteit en het onderwijzen van begrip voor andersdenken weet ik niet zo zeker.
Vertrouw ik dat de overheid wel toe...?
Voldoen alle Islamitische scholen aan jouw beschrijving?
Als dat al zo is, dan is dat denk ik toch geen noodzakelijk voortvloeisel uit hun Islamitische identiteit.
In elk geval verschilt het niet van het karakter van veel Christelijke scholen in de Nederlanse 'Bible belt'.
Mijns inziens is zulke bekrompenheid eerder het gevolg van het vastklampen aan traditie door slecht opgeleide immigranten-ouders.
De geschiedenis leert dat dat normaliter na een generatie of 3 bijtrekt.
Tenzij je het vertraagt door import van slecht opgeleide ouders in het kader van huwelijksimmigratie en door een vijandbeeld van Islamieten te creëren waardoor ze zich in hun eigen gemeenschap verschansen.

Ik denk dat mijn bovenstaande Palestina-standpunt weinig verschilt van het officiële Groen-Links-standpunt.
Op antisemitisme heb ik ze nog niet betrapt.
Kun je me een voorbeeld noemen?
Van mij zouden ze nog wel wat radicaler mogen zijn op sommige punten.
In hun standpunten t.a.v. geweldsgebruik in den vreemde door onze overheid bijvoorbeeld.
Ik ben er helemaal voor dat we een leger hebben voor vredesoperaties, maar dan moeten soldaten daar wél fatsoenlijk voor getraind worden.
Zeg 90% conflictbemiddeling, ontwikkelingswerk, talenkennis en begrip voor andere culturen en 10% zelfbescherming tegen blind terrorisme.
Ik moet overigens eerlijk opbiechten dat ik de standpuntbepaling van GroenLinks niet heel goed bijhoud.
Ik ben slechts snurkend lid.
Ik ben zelfs uitgekeken op de GroenLinks discussielijst.

Mijn neiging om naar D66 over te lopen is op dit moment niet zo heel erg groot.
Ik ben blij dat jij je thuisvoelt bij hun redelijkheid.
Wat is hun standpunt inzake Palestina?
Zijn ze wel politiek incorrect genoeg voor jou om je er thuis te voelen?
Of vergis ik me en gaat je sympathie inmiddels naar een andere politieke partij uit?
Ik ben benieuwd naar welke.
Weet wel wat je doet: door bloot te geven waar je echt voor staat, waar je mee identificeert, maak je je kwetsbaar voor kritiek via de band van kritiek daarop...
Wat voor identiteit is verenigbaar met reactionair conservatief zijn??
Slechts een geïnteresseerde vraag met als aloude verborgen agenda natuurlijk dat ik hoop te ontdekken dat je ergens nog altijd dezelfde Kees bent, dezelfde identiteit hebt, als toen we elkaar nog regelmatig tegenkwamen...

Groetjes

Wim Nusselder said...

Hoi Kees,

Heb inmiddels gelezen dat je in april D66-lid bent geworden en dat je jezelf niet rechte of reactionair wilt noemen.
Dat je je eigen weblog "buitengewoon reactionair conservatief" noemt was kennelijk ironisch bedoeld.

Groetjes

keesjemaduraatje said...

ik ben nu lid van D66 en ik ondersteun Lousewies van de Laan als kandidaat Lijsttrekker.

keesjemaduraatje said...

@Wim N.: je vroeg mij: "Wat is hun standpunt inzake Palestina?". Die vraag alleen al doet mijn bloed koken. De vraag zou moeten zijn: "Wat is het standpunt van D66 over Israel?" D66 heeft wel standpunten over het Midden-Oosten en ik verzeker je dat ze op geen enkele wijze terrorisme, op welke manier dan ook ondersteunen. Dus dat is wel weer een hele verfrissende kijk op de zaken. Zoals je weet bestaat Israel al (ik ga nu niet nazoeken) bijna 60 jaar. Dus Israel, daar hoeven we geen standpunt over in te nemen. Israel bestaat en moet al 60 jaar zijn eigen boontjes doppen, wat voor standpunt we daar ook over innemen. Palestina daarentegen, bestaat al 60 jaar niet meer. Het was ooit een protectoraat van Groot-Brittanië , totdat de staat Israel werd opgericht. De Palestijnse staat zal ook niet opgericht worden, zoals het er nu naar uitziet, aangezien dat een diktatuur zou worden, of een bandeloze haat-staat . Dat is mijn mening.

Ariël Bruéns said...

Laat mij heel kort antwoorden op de vraag hoe een Jood het in zijn hoofd haalt om "Een ander geluid" ten gehore te brengen. Want feitelijk is het heel simpel. Socialisme. Dit is wat socialisme met mensen doet.

Wim Nusselder said...

Hoi Kees,

Kokend bloed is wel érg koortsig.
Je ijlde toch niet hoop ik? ☺
Hopelijk heb je de ziektekiemen die dat veroorzaakten inmiddels weer onder de duim.

Ter verduidelijking: "Palestina" is voor mij een aanduiding van het geografische gebied waar zowel Palestijnen als Israëli's historische rechten op hebben.
Soms schrijf ik ook "Palestina/Eretz Israel".
Het is niet mijn bedoeling om met die aanduiding de rechten van de Israeli's te ontkennen.
Wél vind ik het niet van deze tijd om zulke rechten te willen baseren op Goddelijke openbaring.
Ook vind ik Palestina een wat handiger aanduiding dan Eretz Israel, omdat dat 'mandaatgebied Palestina' van 60 jaar geleden een recentere historische naam is voor dat hele gebied dan Eretz Israel.
De naam Eretz Israel gebruiken komt ongeveer op hetzelfde neer als de naam Groot-Friesland gebruiken voor het hele kustgebied van Zeeland tot Denemarken.
Ook vind ik dat eigenlijk geen enkel volk exclusieve rechten kan claimen op welk gebied dan ook.
Een volk mag alleen ergens wonen en (democratisch) de dienst uitmaken als het alle anderen die daar historische rechten hebben ook toelaat en voluit laat participeren in de samenleving; misschien zelfs wel alle anderen die daar willen wonen, al is het maar om economische redenen, maar dat stuit op wat praktische bezwaren.

Wim Nusselder said...

Hoi Alfred (Freddy),

Kees schreef "Qua scholen ben ik er nog niet helemaal uit."
Hij pretendeert dus geen consistentie in zijn standpunten en erkent de zwakte daarvan.
Geef hem rustig de tijd om er uit te komen, zou ik zeggen...
Ik weet niet zo zeker of de VN resoluties waar Israel zich niet aan houdt wel hetzelfde karakter hebben als de resoluties die Iran aan z'n laars lapt...
Hielden die Israel-resoluties niet toevallig ook een oproep aan de Palestijnen in waar die zich evenmin aan houden?
Ik weet het niet en heb geen zin om het na te zoeken, maar het lijkt me dat je niet alle VN-resoluties zomaar over één kam kunt scheren.
Ook niet, omdat de VN (en zeker de Veiligheidsraad) nou niet bepaald een onpartijdige toeschouwer is...
Achter VN-resoluties zit over het algemeen een forse hoeveelheid politieke koehandel en VN-resoluties geven dus meer de machtsverhoudingen in de wereld weer dan het morele gelijk.

keesjemaduraatje said...

@Wim Nusselder: dan begint natuurlijk weer het gezeur op mandaatsgebieden en of een volk het recht heeft ergens te wonen. Daar gaat het me helemaal niet om. Het gaat mij om de taal die gebruikt wordt om volkeren en gebieden aan te duiden. Voor de Tweede Wereldoorlog was het normaal om te praten over "Palestina", omdat de staat Israel niet bestond. De naam " Palestijnen" bestond toen niet, omdat er geen Palestijnse identiteit aanwezig was. Die is pas in de jaren Zestig door Jasser Arafat in Cairo uitgevonden. Daarna werd na jarenlang vliegtuigkapingen en terreur eindelijk door de VS het recht op een Palestijnse staat erkend. Sindsdien mag je wat mij betreft praten over Palestijnen. Maar er bestaat geen Palestijnse staat en als de terreurgroepen zo door gaan zal die Palestijnse staat er ook niet komen. Dus hoef je ook niet meer over Palestina te praten. Het prten over het gebied als "Palestina" betekent het ontkennen van de staat Israel en daardoor een directe moord dreiging. Bovendien wil ik je hierbij mededelen dat ik jouw opmerkingen als "Hij pretendeert dus geen consistentie in zijn standpunten en erkent de zwakte daarvan" en "Hopelijk heb je de ziektekiemen die dat veroorzaakten inmiddels weer onder de duim." getuigen van een grote arrogantie aan jouw kant. Gelukkig hebben we hier een open forum en kan ik ook af en toe ongenuanceerd uit de hoek komen, dus we laten het maar staan. Je kan wat mij betreft van mening zijn dat het van zwakte getuigt als ik zeg dat bepaalde problemen te moeilijk zijn om in een keer op te lossen, maar dat is altijd nog beter dan het heimelijk ondersteunen van terreurgroepen die de democratische grondordening omver willen werpen.

Wim Nusselder said...

Hoi Kees,

De naam Palestina gebruiken impliceert steun aan terreurgroepen die de democratische grondordening omver willen werpen??
Dat vergt wat mij betreft wat uitleg.
Het IS niet sterk om zelf je kinderen naar een christelijke school te willen sturen en er tegelijk moeite mee te hebben als anderen hun kinderen naar een islamitische school willen sturen.
Van mij hoef je niet altijd consistent te zijn en sterke standpunten in te nemen.
Ik vond het juist heel goed van je dat je er ronduit voor uit kwam dat je er nog niet uit was.
Ik vond het flauw van Alfred dat hij daar zo op in ging.
Sorry als mijn grapje over die koorts en ziektekiemen verkeerd overkwam.
Welke naam stel jij voor voor het gebied dat het huidige Israël plus de Gaza-strook plus de nog door Israel bezzette 'Westelijke Jordaanoever' omvat?
Mijn standpunt is, dat Palestijnen en Israëli's allebei rechten op dat hele gebied hebben en dat de enige echte oplossing één staat is.
Het kan nog wel even duren voor ze tot die conclusie komen, maar tot die tijd blijft het aanmodderen.
Overigens ken ik een Palestijn met datzelfde standpunt, een lid van de fameuze familie Barghouti.

Groetjes,

keesjemaduraatje said...

@Wim N.: Je moet niet vergeten dat de Gereformeerden en de Rooms Katholieken dit land met eigen handen opgebouwd hebben en het recht op eigen scholen op de liberalen bevochten hebben. Die schoolstrijd is wel weer voorbij, maar intussen doet de bovenklasse zijn kinderen wel naar Christelijke scholen, omdat die nu eenmaal beter zijn. Dus je schaadt de gegoede middenklasse als je de Christelijke- en Rooms Katholieke scholen afschaft.
De Islamitische scholen zijn opgericht door de mensen die hun volksdeel niet willen emanciperen (zoals Abraham Kuijper dat voor de Gereformeerden wilde), maar ze willen juist dat de islamitische meisjes dom blijven en op hun 16e met een Turkse neef uit Turkije trouwen. Geen enkele hooggeplaatste Marokkaan doet zijn kinderen naar een Islamitische school. Het heeft geen sociale status. Dus het is een weg terug. Het is een teken van desintegratie, van de-emancipatie, van teruggang. Heb ik mijzelf duidelijk uitgedrukt?

Wim Nusselder said...

Hoi Kees,

Je laat aan duidelijkheid niets te wensen over.
Jammer dat de nuance daardoor een beetje verloren gaat.
Scholen op religieuze grondslag lopen het gevaar de 'waarheden' van andere religieuze stromingen te onderbelichten.
Dat is geen reden ze te verbieden, maar om ze bij te sturen.
Generaliserende uitspraken over welke soorten scholen beter zijn en wat alle oprichters van een bepaalde soort school zouden willen zijn nooit hard te maken.
Ik kan er wel een paar naast zetten die mijn inziens een ongeveer even grote kern van waarheid bevatten:
Islamitische scholen zijn het best te vergelijken met de scholen van het achtergebleven volksdeel in de Bible belt waar meisjes nog opgevoed worden voor het moederschap en jongens voor Gezinshoofd.
Ook die scholen de-emanciperen en de-integreren.
Ze willen terug naar de oude verzuiling van de samenleving.
Als je die niet wilt verbieden, dan ook de islamitische niet.

Overigens ben ik nog steeds benieuwd naar jouw voorstel voor een naam voor het hele grondgebied dat door zowel Israëli's als Palestijnen geclaimd wordt.

Groetjes

keesjemaduraatje said...

@Wim N.: zelfs de meest conservatieve Gereformeerde laat zijn dochters nog studeren en laat haar daarna zelf een man kiezen. Het is propaganda om te zeggen dat het anders is en jij zou het beter kunnen weten omdat je van Synodaal Gereformeerde afkomst bent. wat overigens een complimentje waard is.
Ik hoef geen namen aan landen te geven. Echte vrede zal er alleen komen als er ook democratie in de Palestijnse gebieden gevestigd is. Daar zijn we nog heel ver banaf en ik denk dat de zogenaamde linksen met hun zogenamde steun een averechts effect sorteren en de diktatuur juist versterken.

Wim Nusselder said...

Hoi Kees,

In Iran studeren ook erg veel vrouwen, Marrokaanse meisjes die in Nederland opgegroeid zijn laten zich ook nauwelijks meer uithuwelijken, de keuzevrijheid voor orthodox gereformeerde meisjes is beperkt tot eigen kleine kring en ze moeten het niet wagen om met een andere vrouw aan te komen...

De snelste manier om de Palestijnen nog meer democratie te geven (ze hebben al meer democratie dan de omringende arabische landen) is om ze gelijkelijk met de Israelis's stemrecht te geven in Palestina/Eretz Israel.
Als jij me niet aan een betere naam kunt helpen, behoud ik me het recht voor om dat af te korten tot Palestina.
Fatah was zo corrupt als de neten, maar bij lange na niet zo dictatoriaal als gebruikelijk bij hun broedervolken.
Je kunt erg veel aanmerken op Hamas, maar ze zijn zelfs (nog) niet corrupt (ze hebben niets om aan de strijkstok te hangen) en ze zijn zeer democratisch aan de (sterk ingeperkte) macht gekomen.

Groetjes