Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Sunday, May 14, 2006

Jeanne d'Arc

door KeesjeMaduraatje

De geschiedenis van Ayaan Hirsi Ali begint steeds meer trekken te krijgen van een Jeanne d'Arc. Dit staat in de wikepedia over het politieke symbool Jeanne d'Arc:
----------------------------------------------------------------
Jeanne d'Arc is in Frankrijk een politiek symbool sinds Napoleon, en werd gebruikt door verschillende groeperingen. Zo benadrukte links haar eenvoudige komaf, de vroege conservatieven wezen op haar steun aan de monarchie en de latere conservatieven roemden haar nationalisme. Tijdens de Tweede Wereldoorlog gebruikten zowel het Vichy-regime als het Franse verzet haar als symbool voor hun strijd.

In de hedendaagse Franse politiek claimt de rechts-nationalistische partij Front National Jeanne d'Arc als beschermster van het land tegen vreemde invloeden. Hun embleem van een driekleurige vlam verwijst naar haar martelaarschap. De partij gebruikt Jeannes beeltenis in partijpublicaties en organiseert manifestaties bij haar standbeelden.
----------------------------------------------------------------

Ayaan Hirsi Ali kon Nederland binnenkomen door de laksheid van Paars. Ze kon gaan werken bij de Wiardi Beckman stichting door het ideaal van Links om een multi-culturele samenleving op te bouwen. Want dat was een geschenk uit de hemel voor de PvdA: een zwarte asielzoekster die Nederlands sprak en boeken kon schrijven. Door Ayaans eigen genialiteit kwam ze inderdaad verder bij het instituut. Daarna kon ze door het netwerk dat ze intussen had opgebouwd verder rondkijken en kwam ze bij de VVD terecht. Een gelukkige omstandigheid (voor haar) was de aanslag op 11 September 2001, want er was behoefte aan mensen die zeiden dat de Islam achtergebleven is en dat deed ze graag, omdat ze uit eigen ervaring sprak. Intussen is ze wereldberoemd en overschreidt haar beroemdheid de grenzen van Nederland.

Nu wordt het tijd haar als heks te verbranden, net als Jeanne d'Arc. De VVD gaat haar niet helpen, want die hebben nu genoeg van de eigenzinnige dame. Links heeft een hekel aan haar gekregen, omdat ze het troetelkindje beledigd heeft. Sommige mensen haten haar zelfs, omdat ze het niet kunnen verdragen dat ze zelf jarenlang aan de weg moeten timmeren en bescheiden succes hebben en Ayaan meteen de hoogste top bereikt. Wie zegt dat deze wereld rechtvaardig is?

Vreemd genoeg bewijst Ayaan tegelijkertijd het gelijk van links en van rechts. De linksen krijgen gelijk dat het asielbeleid onrechtvaardig is en met verschillende maten gemeten wordt. Rechts krijgt gelijk dat asielzoekers liegen over hun vluchtverhaal en bovendien dat als iemand talent heeft zij iets kan bereiken in dit land.

We staan toe te kijken en kunnen niet veel doen. Hoe moeten we voorkomen dat een zo geniale vrouw met profetische gaven opgeofferd wordt aan de machtswellust van politici en media? Hopelijk krijgt ze een verblijfsvergunning voor de USA. Dan krijgt Theo toch nog gelijk, dat het daar veel beter is. Wat doe ik hier nog eigenlijk?

18 comments:

AVe said...

Ik denk ook dat het de bedoeling is dat 'wij' allemaal oprotten naar de V.S. (waar kun je anders naartoe?) keesje. Met wij bedoel ik dan de mensen die kritische kanttekeningen plaatsen, en terecht, bij de doctrine/religie de islam. De nieuwe middeleeuwen kunnen dan ongestoord aanvangen hier... Nog even...

A said...

Wat een kromme redenering Steady Fready. Ze heeft ongehoord veel voor Nederland gedaan, daar was het haar om te doen. En ze heeft gelijk gekregen. Alleen de radicale/intolerante/terorristische moslims willen niets van haar weten en die krijgen nu hun zin. En jij ook. als ik jou was zou ik me schamen, maar dat doe je niet. Jij wast je handen in onschuld, nietwaar.

Er is karaktermoord gepleegd op Ayaan Hirsi Ali. Op een zeer laffe manier.

A said...

Lees haar boekje 'de zoontjesfabriek' eens. Om te beginnen.

A said...

Wat doet dat er nou toe? Marijnissen schrijft ook boeken, en wat niet al. Ik prijs het in een volksvertegenwoordiger dat hij of zij naast zijn normale werk ook nog boeken kan schrijven en films kan maken. Dat zouden er meer moeten doen. Haar inzet is enorm. Zo'n vrouw laat je niet gaan.

david said...

Je gaat hier frontaal in de aanval Kees, door Hirsi Ali op een torenhoog voetstuk te duwen. Maar je kunt Ayaan desnoods met de helige maagd Maria gaan vergelijken; je moet toch toegeven dat er voor haar wel een absurde situatie is ontstaan: lid zijn van een partij die een beleid uitvoert waardoor zij het land destijds niet was ingekomen, werken voor een partij die de 'leugenachtige' Taida Pasic helpt uit te zetten, terwijl ze nu zelf leugenachtigheid in de schoenen krijgt geschoven... ik kan me herinneren dat Hirsi Ali's keuze voor de politicus van het jaar Verdonk was. Tegelijk is bekend dat ze het oneens was met het uitzetten van Pasic. Ik vind dat je het onterechte beeld schetst dat Hirsi Ali van alle kanten in deze positie is gemanoevreerd. Ik denk dat zij wel wat heeft uit te leggen over haar positie.


Verder: Hirsi Ali wordt natuurlijk niet uitgezet, dat vinden alleen idioten als Nawijn en de hordes van de rechtse kerk op telegraafgeenstijl.nl. Ik denk wel dat de kans groot is dat ze nu de VVD wordt uitgekieperd, of dat ze er zelf uitstapt. In dat laatste geval zou ze onder luid geweeklaag van haar achterban naar de VS kunnen vertrekken, om daar het onbegrepen, geëmigreerde genie te gaan uithangen. Wat denk jij?

Dirk said...

Bij de VVD gaan ze een talentvolle vrouw die duidelijk heeft gekozen voor onze normen en waarden niet laten vallen, maar ze vinden A.H.A. wel vervelend. Bij de PvdA kunnen ze haar bloed ook wel drinken, maar zielige arme negertjes kunnen wel altijd op steun rekenen. Daarbij is A.H.A. een internationale bekendheid voor wie Nederland altijd al te klein en benepen was. Ze gaat nergens uitgeflikkerd worden, ze nokt gewoon uit dit land.

Ze zou naar "Europa" kunnen kunnen gaan, maar dat is te log, te saai en rust te veel op de individuele lidstaten waar A.H.A. zich niet thuisvoelt. Ik voorspel dat ze bij een VN-gelieerde club gaat werken, in de VS (het liefst New York). Ze gaat waarschijnlijk iets met vluchtelingen /negers/vrouwen doen, ze gaat er heel goed in zijn en ze leeft nog lang en gelukkig.

Arie said...

Je schreeuwt hier nu wel moord en brand en probeert de schuld aan de linkse kerk te geven, maar voorlopig zijn de enige die koppen willen zien rollen Nawijn en Dijkstal. Niet echt links ofwel soms? Er is nog geen een linkse politici die wil dat AHA. het paspoort wordt ontnomen of uit de kamer gezet wordt. De linkse kerk wil alleen dat het meten met 2 maten gestopt wordt en er weer wat menselijkheid in het asiel en integratie beleid terug komt.

keesjemaduraatje said...

Weten jullie hoe Jeanne d'Arc uiteindelijk veroordeeld is? Vanwege het feit dat ze mannenkleren had gedragen en zich dus voor heeft gedaan als een ander. Door een list zorgden de Engelsen ervoor dat ze in de gevangenis nog een keer mannenkleren aantrok en toen werd ze veroordeeld en op de brandstapel gezet.

dirk said...

Het schijnt dat AHA naar new york gaat verhuizen om daar bij het American Enterprise Institute te gaan werken (verrassing). Ook heel erg natuurlijk, maar toch net geen brandstapel.

Arie said...

Van sociaal-democraat naar liberaal naar neo-conservatief. Het is bijna spannend wat de volgende carriere sprong wordt van AHM. Het lijkt er op dat Freddy gelijk heeft. En dat maakt mijn hoop dat ze nu wel opkomt voor alle Taida\'s ook vrij tevergeefs.

En laat die brandstapel maar aan haar meerdere over.

AVe said...

http://hoeiboei.web-log.nl/log/5836253

AVe said...

Zo begint de Zoontjesfabriek van Ayaan Hirsi Ali:

[urlhttp://hoeiboei.web-log.nl/log/5836253[/url]

AVe said...

En misschien dat deze cartoon je nog aanspreekt:
Gnoe

Arie said...

En wie het ontgaan is mag zich toch de vijfde colonne rekenen:: De dolk in de rug kwam van rechts!

marjan said...

Met Ayaan komt het wel goed in de VS.
Maar wij raken haar kwijt en ik hoor tot de mensen die dat zeer betreuren.

Alle Ayaan-haters hebben hun zin.Ze gaat weg.
Maar elk voordeel heeft zijn nadeel, ook voor Ayaanhaters.Wie moeten ze na haar vertrek de schuld geven voor:de tweedeling in de samenleving,moslimfrustraties, radicaliserende moslimjongeren,verharding van de samenleving etc,etc.

Nou ja, Ellian is er nog en misschien vinden ze nog wel een andere zondebok voor alle ellende in de samenleving.

Ricardo said...

Nederland is te klein voor Ayaan

Allard said...

Op www.zemblabla.nl kan je zien hoe Zembla heeft gelogen

mel said...

profetische gaven? dat lijkt me zwaar overdreven.