Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Saturday, May 06, 2006

Migratie Debat

door Keesjemaduraatje

misschien hebben jullie dat nog nooit zo bekeken, maar omdat ik vroeger dus Culturele Antropologie heb gestudeerd, weet ik dat en er is een directe link tussen migratie en slavernij als je het marxistisch bekijkt. Als je dus puur de productiemiddelen en de relatie van de mens tot de productiemiddelen bestudeerd, dan zie je dat de mens twee on-productieve- en een productieve fase in zijn leven heeft. Het productieproces heeft niets aan jou als je kind bent en ook niet als je bejaard bent. Die twee levensfases moeten dus als het even kan op een ander productiesysteem afgewenteld worden. De kapitalistische productiebaas wil dus niet voor kinderen en bejaarden betalen.

Wat heeft dit met migratie te maken? Als je mensen als gastarbeiders naar Nederland haalt, dan betaal je alleen voor de productieve fase in hun leven en als ze bejaard zijn, de gastarbeiders, dan gaan ze weer terug naar hun thuisland. Dat was dus het oorspronkelijke plan en de hele gezinshereniging is kapitalistisch gezien dus niet productief. Vandaar ook dat de grote firmas nu naar China gaan en de arbeidsongeschikte Turken en Marokkanen met hun gezinsleden hier achter laten. De sociale voorzieningen van Nederland mogen de shit nu zelf oplossen. In China hoeven ze ook niet voor de kinderen te betalen, want ze nemen alleen volwassen mensen aan om te werken. Als de mensen de 65 halen mogen ze terug naar hun dorp, om daar bij hun kinderen te wonen.

Wat heeft dat met slavernij te maken? Ook bij de slavernij roof je een persoon in de kracht van zijn leven en benut de arbeidsproductiviteit van een volwassen mens. De reproductie (=kinderen krijgen) wordt zelfs binnen de slavernij geregeld. In die zin is slavernij de opperste vorm van kapitalisme die nooit meer geevenaard kan worden.

Nu treedt er in Nederland een vreemd verschijnsel op, want de linkse parijen zijn tegen de komst van de Polen en andere Oost-Europeanen, om hier te werken, en de rechtse partijen zijn er voor. Terwijl het bij het vluchtelingen en gezinsherenigingsprobleem precies andersom is. De linkse partijen vinden dat iedereen hier vrijelijk naar binnen mag en zijn gezinsleden mee mag brengen. Qua relatie tot de productiemiddelen maakt het niets uit, dus waarom wordt er een verschil tussen Polen en andere buitenlanders gemaakt? Waarom worden er 26.000 vluchtelingen terug gestuurd terwijl we hier werkkrachten nodig hebben en arbeidskrachten uit Polen moeten halen?

Dat verwacht wordt dat de Polen weer terug gaan heeft er veel mee te maken. Dat we ons gewoon aan de regels moeten houden en de mensen die uitgeprocedeerd zijn dus ook weg moeten is zeker ook een reden. De staat wil controle over het arbeidspotentieel. Ik ben toch bang dat het antwoord nog veel simpeler is: het zijn twee verschillende dossiers die door verschillende mensen beheerd worden en die hebben er geen moment over nagedacht dat je geen mensen hoeft uit te wijzen als je juist arbeidskrachten nodig hebt.

Dit is geen kritiek op de linkse houding en ook niet op het rechtse beleid. Het is gewoon recht door zee: een constatering van feiten.

Juist de uitkeringtrekkers en de mensen in de sociale sector zouden tegen arbeidsmigratie moeten zijn en een beleid van " geen buitenlanders er meer bij" moeten aanhangen. Want de sociale voorzieningen zullen zeker onder druk komen te staan als hier hele goedkope arbeidskrachten komen die het onaangename werk opknappen. Waarom zouden we voor een uitkeringstrekker meer geld uitgeven dan voor een Pool of Somalier die voor minder geld te krijgen is en ook nog werkt?

No comments: