Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Monday, May 08, 2006

Migratie, Integratie, Terrorisme

door Keesjemaduraatje

even een paar opmerkingen over de thema's die vaak door elkaar gehaald worden: migratie, integratie en terrorisme. Jullie commentaar wordt heus wel op prijs gesteld.

Vaak wordt verondersteld dat degenen die zich vehement weren tegen elke vorm van onderdrukking, terreur, religieus fanatisme en diktatuur, ook tegen migratie zijn en een radicaal standpunt hebben over integratie. Soms wordt er een samenhang verondersteld in de zin dat er eerst een ongebreidelde en ongeremde migratie naar ons land heeft plaats gevonden, daarna te weinig aan integratie is gedaan en daardoor bepaalde groepen door frustratie nu een fundamentalistische en radicale Islam aanhangen. Vreemd genoeg zijn zowel fundamentalistische secularisten als extreem-linksen en moslimknuffelaars het over deze samenhang eens. Blijkbaar wordt het normaal geacht dat een gefrustreerde Tweede Generatie Migrant uit de Baarsjes kiest voor de terroristische weg.

We hebben dit al eerder in precies dezelfde vorm beleefd. In de Jaren Vijftig kwamen de Ambonezen naar Nederland. Bewust is gekozen voor het nalaten van integratie, omdat het RMS ideaal niet werd opgegeven. Vervolgens kiest een groepje Molukkers voor de weg van de terreur. Het wekt geen verbazing dat één van de ondersteuners van de terreur, Sam Pormes in Jemen is opgeleid, nu lid is van Groen-Links en goed bevriend met een bepaalde Senator wiens naam ik op verzoek van mijn bezorgde moeder een tijdlang niet ga noemen. Er kan dus een verband aangetoond worden.

Toch zijn er ook succesvolle migratietrajecten te zien in de geschiedenis van ons land. De Indo's behoren al jarenlang tot een gewaardeerd volksdeel. De Surinamers hebben in het begin van de jaren Tachtig voor enige zorg aanleiding gegeven, maar zijn nu ook de meest enthousiaste Nederlanders. Surinaamse meisjes hebben zelfs betere cijfers op school dan andere bevolkingsgroepen.

De thema's migratie, integratie en ondersteuning van terreur hebben dus niet een onlosmakelijke band met elkaar. Ik kan dit alleen verklaren door het aanhalen van de woorden van Nathan Sharanski die stelt dat diktatuur en onderdrukking de neiging hebben zichzelf te exporteren. Zolang er dus op de Islam gebaseerde diktaturen zijn (Iran, Pakistan, Egypte, Hamas), zullen er ook mensen in West-Europa door deze terreur geinspireerd worden en hun mislukte eigen leven proberen een wending te geven door zich bij deze terreurgroepen aan te sluiten. De ondersteuning van terreur door groepen in Nederland heeft dus veel meer te maken met het bestaan van diktaturen in het Midden-Oosten, die terreur exporteren, dan met het mislukken van integratie in Nederland.

Daarom hamer ik er steeds op dat Nederland een duidelijk standpunt moet innemen ten opzichte van ondemocratische bewegingen en geen zachte standpunten moet innemen.

No comments: