Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Thursday, May 25, 2006

Misbruik

Gouden woorden op het Internationaal Sociaal Forum afgelopen weekend in Nijmegen

Myriam Aouragh, van Internationale Socialisten en " Samen tegen Racisme" :

er is nog nauwelijks sprake van een dialoog. Ik heb geen column in een krant, ik word niet uitgenodigd bij Nova. Ik vind het erg dat zoiets moois als de vrijheid van meningsuiting, een symbool dat we moeten koesteren, door rechts gebruikt wordt om islamofobie mee te rechtvaardigen. Of hoe zoiets moois als emancipatie, waar hard voor gevochten is, door rechts wordt geclaimd om een hele groep burgers mee in discrediet te brengen.
(....)
" De grenzen van de tolerantie in Nederland zijn opgeschoven. Het heet nu 'religiekritiek' of 'vrijheid van meningsuiting'. "

Dus de vrijheid van meningsuiting mag niet gebruikt worden om religiekritiek uit te oefenen, want dan verschuiven de grenzen van de tolerntie. T' is maar dat je er even rekening mee houdt.

Wat interessant is, dat blijkbaar ook extreem-links klaagt over NOVA, omdat ze er niet worden uitgenodigd. Terwijl wij dchten dat NOVA geheel op de hand van de moslimknuffelaars was. Er zal nog wel zoites als rechtvaardigheid ergens bestaan.

No comments: