Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Monday, May 08, 2006

Nazis 'shipped arms to Palestinians'

British National Archives unveil presence of Nazi S.S. agents in
Mandatory Palestine, working closely with Palestinian leaders

by Yaakov Lappin

Historical documents in Britain's National Archives in London show that
Nazi Germany attempted to ship arms to Palestinian forces in the 1930s.

A British Foreign Office report from 1939 reports of "news of a
consignment of arms from Germany, sent via Turkey and addressed to Ibn
Saud (king of Saudi Arabia), but really intended for the Palestine
insurgents." Britain's chief military officer in Mandatory Palestine
also noted reports "regarding import of German arms at intervals for
some years now."

British documents from the same period, and German records photographed
by an American spy and sent to the British government, said that a
number of Nazi agents were sent to Mandatory Palestine, in order to
forge alliances with Palestinian leaders, and urge them to reject a
partition of the land between the Jewish and Arab populations.

One Nazi agent, Adam Vollhardt, arrived in Palestine in July 1938, and
was reported to have gained strong influence with Arab leaders, meeting
with Palestinian leaders throughout 1938. Vollhardt held several
meetings with leading Arab politicians and told them "that the Palestine
question would be settled to the satisfaction of the Arabs within a few
weeks," adding that "it would be fatal to their (Palestinians') cause if
at this juncture they showed any signs of weakness or exhaustion."

"Germany was interested in the settlement of the (Palestine) question on
the basis of the Arabs obtaining their full demands," Vollhardt was
reported to say to Palestinian leaders, according to a report by the
British War Office. Vollhardt also assured Arab leaders that "the
Germans could continue to support the Palestinian Arab cause by means of
propaganda."

German documents photographed and sent to Whitehall by an American spy
revealed that in 1937, German officials had calculated that "Palestine
under Arab rule would... become one of the few countries where we could
count on a strong sympathy for the new Germany."

'Arabs admire our Fuhrer'

lees verder op: http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3248081,00.html

7 comments:

Roger Thomas said...

De vraag "wat is het meest vredelievende islamitische land" klinkt interessant. De maker hiervan heeft meen ik niet erg goed nagedacht voor hij deze vraag formuleerde.Wie enige kennis van de islamitische wereld heeft zou zeker als Nederlander met enige historische kennis in dit rijtje onze voormalige kolonie en tevens de grootste moslimstaat in de wereld Indonesie niet vergeten hebben, met een islamistische bevolking van ruim 210 miljoen inwoners . De vraag is erg suggestief en had op de wijze nooit gesteld moeten worden. Alsof de islam en vredelievendheid met elkaar in strijd zouden zijn. Graag in het vervolg iets genuanceerder graag en met iets meer kennis van zaken!

Ariël Bruéns said...

Ah ja, dat vredelievende islamitische indonesië... http://nederkrant.wordpress.com/2006/11/29/wat-de-media-u-niet-laat-zien-inzake-de-religie-van-vrede/

arend said...

@Roger,

Over 'nadenken' en 'kennis van zaken' gesproken, jij hebt de laatste decennia dus niks in de kranten gelezen over;
- moordpartijen tegen katholieken op Oost-Timor,
- pogroms tegen Chinezen op Java,
- gewelddadige onderdrukking van de Papoea's op Nieuw Guinea,
- de jihad op de Molukken,
- het geweld op Atjeh, waar met ontwikkelingshulp islamitische rechtbanken worden gefinancierd,
- de reeks bomaanslagen tegen kerkjes in heel het eilandenrijk,
- waar eigenlijk pas echt onderzoek naar werd gedaan na die grote aanslag op Bali (ivm toerisme),
- etc?

Foei toch, de media zijn inderdaad nogal pro-islam; maar voor wie zich echt wil informeren is dat toch echt wel mogelijk.

Roger said...

Ariel,

Indonesie doet het redelijk goed onder de huidige president. Atjeh kreeg zijn lang verwachte onafhankelijkheid. Helaas hoort hier ook bij dat de sharia werd ingevoerd. Indonesie is een land met meer dan 300 etnische minderheden. Etnische conflicten bestonden al in de Nederlandse koloniale tijd. Ze zullen ook in de toekomst blijven bestaan. Onder Soekarno is de scheiding tussen kerk en staat in de grondwet gezet, de Panjasila. De moslimleiders hebben geen macht en invloed op de staat. De conflicten op de molukken zijn even oud als die op Atjeh. Het gaat hier echter op een lokaal conflict. Oost Timur is gelukkig onafhankelijk. De militairen die toen zich hiertegen verzetten worden onder de huidige president bewust naar de achtergrond gedrongenen zullen meer van het politieke toneel verdwijnen. Het land gaat langzaam de goede kan op.
Generaliserende uitspaken over de islam zijn even onverstandig dan die over christenen, joden, hindoes of boeddhisten. De islam is een van de grote wereldgodsdiensten naast onder andere het christendom. Denk er genuanceerd over maar lever kritiek zoals je dat op alle godsdiensten kunt hebben.Maar respecteer ieders opvattingen ook die van moslims.

arend said...

@Roger,

Etnische conflicten zijn inderdaad niet nieuw.
Grote vraag is natuurlijk of het reëel is om 300 etnische minderheden in 1 rijk onder Javaans gezag te plaatsen.

Los daarvan, jouw suggestie was dat de islam in Indonesië minder gewelddadig is dan in de rest van de wereld.
Dat is gewoon niet waar; de pogroms tegen Chinezen en christenen werden georganiseerd door islamitische extremisten.
Hetzelfde geldt voor de aanslagen tegen kerken en tempels, de moorden op willekeurige 'ongelovigen' etc.

Soms hielp de overheid natuurlijk een handje.
Ex-president Wahid heeft in het verleden verklaart dat invloedrijke mensen binnen de Indonesische overheid bij die aanslag betrokken waren.
Ook over de gevechten op de Molukken (waar grote groepen Javaanse jihadisten ongehinderd naar toe konden trekken) zei Wahid; "er zijn mensen in het leger die daar belang bij hebben".
Dat neemt echter niet weg dat de daders de islam als motief zien.

Ik heb geen moeite met moslims, wel met de islam.
Omdat de islam meer geweld gebruikt dan alle andere religies samen.
Je zegt; "lever kritiek zoals je ook op andere religies kunt hebben".
Hirsi Ali is dit land uitgejaagd omdat ze dingen over de islam zei die 100 jaar geleden wèl al over het christendom konden worden gezegd.
Een reeks politici, columnisten, afvalligen, etc wordt in Nederland door moslims bedreigd.
Natuurlijk heb ik daar geen respect voor.

Roger said...

-Moslims gematigd in Nederland-
Totale onzin, ben je het geweld van christenen vergeten.De Eerste en Tweede Wereldoorlog met miljoenen doden is door het Westen, de christelijke wereld begonnen. Moslims zijn niet anders dan andere godsdienstgroepen.Ik vraag me af waar jou vreemde voorstelling toch vandaan komt dat DE moslims geweldadig zijn Je houdt er blijkbaar van om over DE moslims te spreken.Ben je vergeten dat we in Nederland vrijheid van godsdienst in onze grondwet hebben staan. Hirshi Ali heeft gelogen over haar asiel aanvraag en heeft haar studie politicologie door onze overheid die weer eens te goed gelovig was, laten betalen, van jou en mijn belastinggeld.Fraude met asielaanvragen vindt ik zeer kwalijk.In plaats van vluchteling te zijn kwam ze uit een rijke middenklasse familie die in Nairobi woonde. Het merendeel van de Nederlandse moslims heeft zich zeer goed aangepast waarvoor ik zeer veel respect heb. Jou visie op de islam is grenzeloos ouderwets en gedateerd.Kijk eens wat beter om je heen en wordt eindelijk eens wakker. Ik kom regelmatig in Indonesie en weet waarover ik spreek. In mijn buurt in Amsterdam wonen zeer veel moslims die zeer gematigd zijn.Ik stoor me zeer aan de aanmatigende toon waarmee je oordeelt over mensen die je niet kent en in wiens positie je je niet wilt verdiepen.Een wel zeer gemakkelijke houding. Iets minder vooroordelen en iets meer respect voor andere religiegroepen is erg op zijn plaats.

arend said...

@Roger,

Ik heb het niet over 'de moslims', maar over 'de islam'.
Verder hoef je mij niet uit te leggen dat het christendom 500 jaar geleden net zo achterlijk en gewelddadig was als de islam; dat leert iedereen al op de lagere school.
Gelukkig wel.
De wereldoorlogen hadden overigens niks met het christendom te maken, maar dat ter zijde.

Hirsi Ali heeft 14 jaar geleden gelogen over haar asielaanvraag, net als ten minste 30% van de asielzoekers.
Dat is normaal geen probleem, denk maar aan de '26.000 gezichten'.
Alleen omdat Hirsi Ali tegen islamitisch geweld is heeft de linkse staatsomroep haar daarop aangevallen.
Anderen liegende kamerleden (Karimi, Abbos etc) worden door de staatsomroep met rust gelaten.

Het is tekenend dat Hirsi Ali werd aangepakt vanwege een kleine overtreding (geen misdrijf, misdrijven verjaren namelijk) van 14 jaar geleden.
Op haar feitenkennis en inhoudelijke argumentatie kon men haar blijkbaar niet pakken.
Ook jij kunt geen inhoudelijke kritiek op Hirsi Ali bedenken; dus verwijt je haar maar dat ze (zoals iedereen) heeft mogen studeren 'van ons belastinggeld'.
Dat geld lijkt me beter besteed dan die miljarden die we weggeven aan criminelen en extremisten.

Er worden kunstenaars en bedreigd, er worden joden en homo's de 'kansenzones' uit gepest, er zijn diverse mensen aangehouden die aanslagen op 'soft targets' voorbereidden, etc.
Dat niet elke moslim daar aan mee doet zegt niks over de islam als geheel.
Niet elke racist steekt immigranten neer.
Dat neemt niet weg dat het racisme als ideologie buitengewoon intolerant is; net als de islam.