Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Tuesday, May 16, 2006

Nederland 2020

door Keesjemaduraatje

ik ben dan wel geen maagd en ook geen heilige, maar vanavond zag ik opeens het Nederland van 2020 in een visioen verschijnen. Ik zag een Nederland dat teruggekeerd was naar de Middeleeuwen. Waar de rechtspraak aangepast was aan de religieuze rechtspraak van een woestijngeloof. Waar de mensen in rangen en standen geboren werden waar ze hun hele leven niet meer uitkwamen. Onderwijs speelde geen grote rol meer. Cultuur

No comments: