Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Wednesday, May 03, 2006

Nederlands Sociaal Forum

via mijn zionistische contactpersoon kreeg ik de volgende oproep:

Beste mensen,

Van 19 t/m 21 mei vind in Nijmegen het Nederlands Sociaal Forum plaats.

CITAAT: "Het Nederlands Sociaal Forum is een festival van idealen waar je
kunt werken aan een andere globalisering waarbij mens en milieu boven winst
gaan. Een broedplaats van actie voor solidariteit, gelijke rechten,
duurzaamheid en voor werkelijke democratisering. Het Nederlands Sociaal
Forum wil een open ontmoetingsplaats zijn voor iedereen die wil opkomen voor
een andere wereld zonder neoliberale globalisering, oorlog en uitsluiting.
Het Nederlands Sociaal Forum is onderdeel van de wereldwijde
andersglobaliseringsbeweging. Het Nederlands Sociaal Forum is slechts een
van de vele sociale fora die er in de wereld gehouden worden. Het Wereld
Sociaal Forum dat in 2001 voor het eerst in Brazilie gehouden werd is
uitgegroeid tot een mondiale bijeenkomst met meer dan honderdduizend
deelnemers. Ook aan het Europees Sociaal Forum doen tienduizenden mensen
mee. Het is de tweede keer dan er in Nederland zo'n Sociaal Forum
georganiseerd wordt. De eerste vond plaats in 2004 in Amsterdam en trok ruim
vierduizend mensen."
Dit is de website

Op dit forum gaan maar liefst 8 van de 150 workshops over 'de Palestijnse
kwestie'. Ter vergelijking: er is geen enkele workshop over Darfur, Tibet
,Tsjetsjenie of West Sahara. Hoezo selectieve verontwaardiging? In deze
workshops is er slechts aandacht voor het Palestijnse standpunt, hun lijden
en hun onderdrukking. Onderaan hebben we de relevante workshops opgesomd
(ook een over de aanslag op de Twin Towers in de VS en Iran's
atoomprogramma, dat volgens de betreffende workshop niet bestaat en slechts
een excuus is voor Amerika's imperialisme).

Mensen krijgen op deze manier een volkomen vertekend beeld van het
Midden-Oosten conflict, waarin Palestijnen alleen zielige slachtoffers zijn
en Israel uit is op expansie en etnische zuivering van de bezette gebieden.
Wijzelf hebben een linkse achtergrond en vinden het diep triest dat links,
dat in onze ogen staat voor rechtvaardigheid en solidariteit, vaak zo
extreem anti-Israel is. Samen met iemand van het CIDI hebben we in september
vorig jaar gefolderd op een GroenLinks festival waar Van Agt een lezing
hield over het conflict. Over het Nederlands Sociaal Forum hebben we een
maand geleden een e-mail rondgestuurd naar een aantal Zionistische
organisaties in Nederland, maar hier niet veel respons op gehad.

Er zouden in Nederland ook meer aktiviteiten moeten zijn die de andere kant
van het verhaal laten zien. Misschien zou je een goeie film kunnen vertonen
over bijvoorbeeld Arabisch anti-Semitisme en hoe Palestijnen op school en in
de media geleerd krijgen dat het goed is als martelaar te sterven voor de
Palestijnse zaak etc.

Je zou veeleer moeten laten zien dat zij extreem eenzijdig zijn en daarmee onderdeel zijn
van het probleem, niet van de oplossing. Je zou hun dubbele standaards
moeten ontmaskeren, waarin er bijvoorbeeld geen ruimte is voor wat Arabieren
de Palestijnen hebben aangedaan (Jordanie, Koeweit, Christelijke milities in
Libanon, gesteund door Syrie, om nog te zwijgen van de manier waarop de
Arabische buurlanden de ellende van de Palestijnse vluchtelingen als
politieke 'kaart' tegen Israel uitspelen. We vinden het ook een schande dat
er op een dergelijk forum, dat het voor de onderdrukten en slachtoffers zegt
op te nemen, geen enkele workshop is over Darfur.

verdere informatie:
http://www.israel-palestina.info/
http://www.zionism-israel.com/blog/
http://groups.yahoo.com/group/ZNN/
http://groups.yahoo.com/group/zio-web

De workshops op Sociaal Forum:

News-Peak or New-Speak? The Middle East in the Western Media
seminar Workshop in English. Robert Fisk (journalist The Independent):
'journalistieke neutraliteit is niet langer relevant in het Midden Oosten,
journalisten moeten compassie tonen met de slachtoffers.' Robert Fisk is de
meest gedecoreerde buitenlandjournalist ter wereld. Nederlands Instituut
Israel Palestina, Dick Scherpenzeel Stichting

Premiere van Documentaire van PARC (Palestinian Agricultural Relief
Committees) over de Israelische nederzettingen en muur. Met veel
archiefbeelden en interviews. De Palestijnse projectleider Mohammed Alatar
en de Israelische journalist Akiva Eldar lichten de film toe.
United Civilians for Peace (UCP), Nederlands Palestina Komitee (NPK) en Een
Ander Joods Geluid

Al Nakba Archive (45 min)
filmprogramma Het Al Nakba Archief legt de verhalen vast van de inwoners van
Palestijnse vluchtelingenkampen in Libanon.

De actuele situatie in Palestina
seminar Hoe is het dagelijks leven voor Palestijnen in de bijna 40 jaar lang
bezette gebieden? Wat zijn actuele ontwikkelingen?
Hoe de vooruitzichten op een rechtvaardige vrede met een volledig einde van
de bezetting conform het VN-besluit over de 'apartheidsmuur'?
Nederlands Palestina Komitee (NPK), SAP/Grenzeloos; IS, PGN, UCP

Onbeantwoorde vragen. Op zoek naar de waarheid achter 9/11
workshop Een overzicht van de uitgebreide kritiek op de officiële versie van
9/11. We zullen veel dvd-fragmenten vertonen. Vervolgens willen we bekijken
wat de actieperspectieven zijn voor een 9/11 Truth Movement in Nederland.
Elf september onderzoeksgroep

Het bewust creëren van een vijandsbeeld als onderdeel van de
oorlogsstrategie
seminar De achterliggende agenda van de hetze tegen Arabieren/Moslims. Wat
zei het Project for a New American Century over een vijandsbeeld? Welke rol
spelen de media? Wat is het praktische gevolg voor mensen in het
Midden-Oosten en migranten in Nederland? Vier sprekers uit Arabische wereld
en discussie.
Vrijwillige Internationale Aktie, Nederlands Palestina Komite, Komitee
Marokkaanse Arbeiders in Nederland, TNI

Het Palestijnse verzet ondersteunen: geweldloos actievoeren in Palestina
workshop De ISM is een door Palestijnen geleide beweging van internationale
vrijwilligers. Met geweldloze acties ondersteunen wij het verzet tegen de
Israëlische bezetting. Sprekers Sylvia Seebregts en Christine Grefer.
ISM Nederland, Nijmeegs Palestina Komitee

Iran: de volgende oorlog?
workshop Het overgrote deel van de media suggereert dat Iran een
kernwapenprogramma heeft. Dat is onjuist. Desalniettemin is al een jaar lang
een proces gaande dat kan escaleren tot een nieuwe oorlog. Peyman Jafari
(Campagne Geen Oorlog Tegen Iran), Karel Koster (Project on European Nuclear
Non-proliferation)
VD AMOK, Campagne Geen Oorlog Tegen Iran, Platform tegen de nieuwe oorlog

'Tell the Stories'. Niet vertelde verhalen uit Palestijnse en Israelische
gebieden. De rol van vrouwen als vredestichters en nieuwsmakers
Aandacht voor de vredesprocessen tussen de Israëlische en Palestijnse
bevolking en voor draagvlakversterking in Nederland. Sprekers Nayla Khalil
(Palestijnse); Saskia Adriaens (journalist) en Margriet Callenbach
(begeleider van het vredeskleed).
COS Utrecht, CORDAID en COS Nederland

Palestina/Israel: Geen Vrede zonder Gerechtigheid
seminar Israel's bezetting van Palestijns grondgebied gaan onverminderd
door. De discriminatie van Palestijnen in Israel ook. Israel negeert
VN-besluiten. Hoe bereiken we dat de Palestijnen eindelijk hun rechten
verkrijgen? Sprekers Mustafa Barghouthi, Michel Warschawski, e.a.
Nederlands Palestina Komitee (NPK), SAP/Grenzeloos, IS, PGN

(Informatie afkomstig van:
http://www.sociaalforum.nl/spz/pub/website/upload/programma.pdf )

No comments: