Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Wednesday, May 17, 2006

Ontsnapt aan de familie en de mullah's

Zelfs cel in Israël is beter (www.destandaard.be) zaterdag 13 mei

Een groeiend aantal Palestijnse tieners laat zich opzettelijk oppakken aan Israëlische controleposten. In de cel in Israël is het beter dan in de bezette gebieden.
De tieners nemen naar eigen zeggen het risico omdat ze makkelijker kunnen studeren in een Israëlische cel dan thuis op de Westelijke Jordaanoever. Sommigen willen ook ontsnappen aan de toenemende armoede in de bezette gebieden.

Sinds januari, toen het fenomeen voor het eerst opdook, zijn volgens Israëlische legerofficieren al minstens tachtig jongeren op die manier in de cel beland. Soms dragen de tieners messen of andere wapens mee om hun ,,kansen'' op een arrestatie aan de checkpoints te vergroten. Volgens Palestijnse hulpverleners kan het cijfer nog hoger liggen en neemt het fenomeen toe naarmate de geruchten over de voordelen van gevangenschap in Israël zich verspreiden.

Hijazi Abdul-Rahman is 18 jaar en leeft in een dorp nabij Jenin. Een maand geleden trok hij samen met zijn vriend Malik naar een nabijgelegen controlepost van het Israëlische leger. Zelf had hij een klein mes op zak, Malik droeg openlijk een slecht geknoopte bom mee. Ze werden opgepakt, in een cel gestopt maar na 25 dagen weer vrijgelaten: uit ondervragingen was gebleken dat ze geen ernstige bedreiging vormden voor de veiligheid.

Voor Abdul-Rahman was die vrijlating een grote ontgoocheling. ,,Ik miste mijn kans. Ik wilde mijn examens voor het middelbaar in de gevangenis doen, omdat het daar makkelijker studeren is dan hier op school.'' Hij had gehoopt op een celstraf van een drietal jaar, zodat hij ook al een deel van zijn universiteitsstudies kon afwerken. In Israëlische gevangenissen mogen Palestijnen zich in studiegroepen voorbereiden op examens.

Omdat gevangenen in Israëlische gevangenissen gewoonlijk een uitkering krijgen van ongeveer 250 dollar per maand, betaald door de Palestijnse Autoriteit, hoopte Abdul-Rahman een spaarpotje bijeen te hebben voor na zijn studies. Sinds Hamas aan de macht kwam, zijn die uitkeringen bevroren. ,,Dan nog is het beter om zelfs je hele leven in de gevangenis door te brengen dan hier vast te zitten. Hier kunnen we niet eens een sandwich krijgen'', zegt Abdul-Rahman.

Palestijnse dokters maken zich zorgen. ,,Dit fenomeen zegt heel veel over de toestand waarin we ons bevinden'', zegt Eyad Sarraj, een psychiater die ook directeur is van een centrum voor geestelijke gezondheidszorg in Gaza. ,,Het is vreselijk. Het toont aan dat de familiestructuur geen veilige omgeving biedt aan kinderen om hun studies vol te maken. Het sociale weefsel en de familie zelf raken ontwricht.''

Israëlische functionarissen die de jongeren ondervroegen, zeggen dat de tieners niet alleen willen studeren maar ook willen ontsnappen aan de beperkingen die hun arme, conservatieve families hen opleggen. Anderen laten zich ook arresteren omdat ze gebrandmerkt werden als collaborateurs en dit label proberen kwijt te raken.

Het Israëlische leger maakt zich zorgen dat vroeg of laat een van de jongeren zal worden doodgeschoten bij de controleposten. ,,Het is een groeiend probleem dat ons zorgen baart'', zegt een Israëlische officier anoniem. ,,Het is een zeer gevaarlijk fenomeen dat we willen stoppen. Vaak beseffen die kerels niet in wat voor een gevaarlijke situatie ze zichzelf manoeuvreren. We kennen hun echte intenties alleen als ze opgepakt zijn.''

No comments: