Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Thursday, May 18, 2006

Wat was dit nou?

door Keesjemaduraatje

in tegenstelling tot dat wat de de propaganda van links beweert, kan ik alleen maar constateren dat Nederland geen neo-liberaal conservatief land is. Alleen al de hele huursubsidie, hypotheekrenteaftrek en ander subsidiepotten zijn in flagrante tegenstelling tot een echt liberale economie. Qua huurbeleid wonen we zelfs in een communistisch land, wat ook te zien is aan de lange rijen voor de loketten van de woningbouwstichtingen. Het is hier niet mogelijk gewoon een woning te huren, in tegenstelling tot de situatie in België en Duitsland. De sociaal-democratie wil ons klein, dom en afhankelijk houden.

Wat betekent dan in dit verband de restauratie die aan de gang is en die waarschijnlijk Wouter Bos als premier op de troon gaat zetten? Is dit het einde van de Fortuynistische revolutie? en zo ja welke consequenties heeft die restauratie dan.

De journalisten van het NOS journaal ontkennen het, maar er is natuurlijk wel degelijk sprake van een opzetje om Ayaan zwart te maken en daardoor Verdonk te beschadigen. Slimme politieke provocatie die Lenin en ook Fortuyn zelf niet beter hadden kunnen verzinnen. Daarmee zijn drie vliegen in één klap geslagen. De moslim-critici zijn nu geheel monddood gemaakt en de regering staat niets meer in de weg om het WRR rapport "Islamitisch Activisme" uit te voeren en onderhandelingen met de Moslimbroederschappen te beginnen. Het "neo-liberale kabinet" is beschadigd en zal zijn termijn niet kunnen afmaken. Rita Verdonk zal geen lijsttrekker van de VVD worden en Mark Rutte zal niet in staat zijn Wouter Bos te stoppen in zijn drang naar de macht.

Wat gebeurt er daarna?

De staatsinvloed zal onder leiding van Wouter Bos weer groeien. De 26.000 oude asielzoekers zullen evengoed het land uitgezet worden, want de wetten waaronder ze vallen zijn nog door een PvdA politicus gemaakt. Het wordt weer gemakkelijker Bijstand te trekken en er zal een nieuw programma van "Positieve Discriminatie" opgesteld worden. Dat betekent concreet dat je binnenkort bij de Stadsdeelraad, de Apotheek en de Woningbouwvereniging, alleen nog maar door gesluierde mevrouwen te woord gestaan zal worden. Dus begin er maar alvast aan te wennen.

Het aantal autowegen zal niet meer groeien, waardoor de economische ontwikkeling stokt. Er zal een hetze begonnen worden tegen alles dat vies en voos is en met name tegen vermeend "extreem-rechts". Die hetze is in feite al begonnen een uur na de uitzending van Zembla over Ayaan Hirsi Ali.

Is dit erg?

Qua economie is het jammer, maar we zullen evengoed wel ons brood kunnen verdienen. Wat betreft de vrijheid van meningsuiting, de bescherming van de democratie, de bestrijding van het terrorisme en de fundamentalistische Islam is de afgelopen week desastreus geweest. Je vraagt je wel eens af of die democratische waarden voor de VVD en de VVD-ers überhaupt wel belangrijk zijn.

Wat moeten we doen?
Behalve natuurlijk weggaan, wat Theo al Ayaan aangeraden heeft, kunnen niets anders doen dan doorgaan met te zeggen wat we te zeggen hebben. Met name het internet en de weblogwereld is een niet meer te stoppen kracht van het vrije woord. Zelfs het NOS journaal besteedde er aandacht aan dat de werkelijke discussie de afgelopen dagen op de weblogs gevoerd werd.

1 comment:

Marij van Eck said...

Als ik het bovenstaande stuk lees, moet ik me inhouden om niet met iets te gaan gooien. Daar staat precies in waar ik al jaren bang voor ben. Overal gehoofddoekte vrouwen met van die schijnheilige koppen eronder. Nu kun je ze nog ontwijken maar wat als ze overal opduiken. Aan die baardmannen durf ik al helemaal niet te denken.
Ayaan weg, dalijk wellicht anderen. Het wordt me heel bang te moede. Ik heb les gegeven op een school met veel buitenlanders. Ten tijde van de oorlog in voormalig Joegoslavië. Een Armeniër zei toen tegen mij dat dat over tien jaar in ons land zou gebeuren. Hier denk ik de laatste tijd dikwijls aan. Gaat hij gelijk krijgen???