Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Sunday, June 25, 2006

D66, wat nu

Wat is de toegevoegde waarde van D66?

Nu Alexander Pechtold lijsttrekker van D66 geworden is, moet je wel vragen wat de toegevoegde waarde van deze partij voor het Nederlandse spectrum is. Immers drie lijsttrekkers van Nederlandse partijen lijken nu een beetje op elkaar qua uitstraling, standpunten en leeftijd: Bos, Rutte en Pechtold.
Ze zijn eigenlijk alle drie wel een beetje sociaal-liberaal. Wat doet D66 er nog toe?

Volgens mij zou D66 op een paar punten moeten scoren: republikeins, seculier en internationaal. Dat waren ook de punten geweest waarop Lousewies goed had kunnen scoren. Maar goed nu is Pechtold aan de beurt en nu zal hij de kar weer aan het rollen moeten brengen.

Republikeins zijn is belangrijk omdat de huidige bestuurlijke cultuur direct met het koningshuis verbonden is. Commisarissen van de koningin, burgemeesters en formateurs worden benoemd door de koningin en dat zijn ondemocratische structuren. 

Seculier, is belangrijk om de invloed van religie op politiek en staat te verkleinen. Op dit moment is de vrijheid van godsdienst belangrijker dan de vrijheid van meningsuiting. Als je iemand uit religieuze gronden bedreigd, wordt dat veel minder streng bestraft dan wanneer het alleen een bedreiging op grond van andere kenmerken gaat.

Internationaal, is een houding dat ook niet door andere partijen gedragen wordt. De SP loopt wel braaf achter de Hamas aan. De VVD loopt wel braaf achter de multinationals aan, maar een echte internationale mentaliteit wordt alleen door de D66 vertegenwoordigd.

Ik voel me al thuis bij D66 en ik hoop dat er weer een opleving van de partij komt.

1 comment:

H.C.M. Geelhoedt said...

Geachte heer/mevrouw,
Ik denk dat circa 40 jaar aan u is voorbijgegaan daar waar u "republikeins" en "seculier" noemt, waarop D66 kan "scoren". "Republikeins" is niet iets waar "de massa" in beweging komt. Zie de mislukte referenda in Utrecht en Eindhoven. Zelfs de SP heeft onderkend dat afschaffing van de monarchie geen stemmers trekt, geen prioriteit heeft en dat de meest republikeinse stemmer niet afschaffing enige prioriteit geeft. "Seculier" is op dit moment zeer slap, daar waar nu sprake is van een opstand der kerken. Dan blijft over "Internationalisering". Belangrijk, maar D66 wordt dan "one-issue"-partij.
Wat ik van uitermate veel belang vind, vloeit al voort uit de partijnaam:
D(emocraten). Het zou de partij sieren (net als nu overigens) om al die a-democratische tendenzen (Wilders en diens film b.v.)te vuur en te zwaart te bestrijden en daar (succesvol!)een agendapunt van te maken!