Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Friday, July 21, 2006

Marijnissen in Verzet

Jan Marijnissen in een interview met het blootblad Penthouse:

Vraag: Hoe staat u tegenover de 'War on Terror'? Marijnissen: "Terrorisme is iets van alle tijden en overal, en heeft vaak tot doel het de bezetter zo onaangenaam mogelijk te maken. In de Tweede Wereldoorlog hebben Nederlanders hier gemeentehuizen opgeblazen om zand in de vernietigingsmachine van nazi-Duitsland te gooien - bij de burgerlijke stand stonden de joden geregistreerd. In het Midden-Oosten is het niet veel anders. Het islamitische fundamentalisme, inclusief de terroristische tak, is een reactie op de bezetting van Palestina door Israël, op de Amerikaanse aanwezigheid in het Midden-Oosten, en op de steun van het Westen aan ondemocratische regimes in het Midden-Oosten. Kijk, ik ben tegen geweld, maar het is toch wel een beetje dom als je niet kunt begrijpen hoe dat mechanisme werkt. "

Nederlandse verzetsstrijders: volgens Jan Marijnissen van hetzelfde
soort als islamitische terroristen

Reactie van Wim Kortenoeven van het CIDI (reactie op verzoek van de website Christian International News):"Zoals alle andere Nederlanders lezen wij bladen als Penthouse alleen bij de kapper en daar ben ik zelf al lang niet meer geweest. Dus deze uitspraken van Jan Marijnissen zijn nieuw voor mij, maar zij verbazen mij niet. Het is tekenend voor de Grote Roerganger van de SP, dat hij in
een dergelijk blad zijn ontzettend domme beweringen ventileert over het ontstaan van het islamitische fundamentalisme. Het feit dat hij andersdenkenden en deskundigen op het onderhavige onderwerp van domheid beschuldigt, sluit mooi aan op zijn "verleden" als enthousiast aanhanger van massamoordenaars als Mao, die "de waarheid" met rode boekjes, geweld en opvoedingskampen aan het volk oplegden. Het feit dat Marijnissen Nederlandse verzetsstrijders (waaronder redders van Joden) gelijkstelt aan islamitische terroristen, die burgers tot hun belangrijkste doelwit kiezen en die er geen geheim van maken dat zij het vermoorden van Joden en het vernietigen van de Joodse staat als hoogste doel hebben, is uiteraard schandelijk, smakeloos en ook nog eens ontzettend dom. Maar
wat kan men verwachten van een partijleider die zijn woordvoerder Van Bommel zojuist in een Kamerdebat liet zeggen dat minister Bot van Buitenlandse Zaken de Libanese bevolking in gijzeling houdt en dat de terroristische Hamas-regering als democratisch gekozen bestuursorgaan
door Nederland moet worden gerespecteerd?"

http://www.janmarijnissen.nl/interviews/200607-penthouse.shtml
http://www.christian-international-news.nl/mt/1284/column/Nederlandse_verzetstrijders_zijn_terroristen.html

5 comments:

IkEcht said...

Van twee kanten onnadenkend zou ik zeggen.

Ariël Bruéns said...

Van welke twee kanten ? Zijn er twee kanten aan de nazificaties van Marijnissen te ontdekken dan ?

AVe said...

Ik sta werkelijk met mijn oren te klapperen bij dit bericht. Dit geloof je toch gewoon niet! Reve heeft gelijk, het is altijd nog erger dan je denkt.

Anonymous said...

Dhimmi Watch heeft de uitspraak van Jan Marijnissen in de Penthouse opgepikt en geeft commentaar:

http://www.jihadwatch.org/dhimmiwatch/archives/012315.php

BigPete said...

Marijnissen is een idioot. Tot zover geen nieuws. Hij is echter een gevaarlijke idioot, met een potentiële macht van 17 kamerzetels. Hij heeft zelfs de ambitie om minister te worden. Niet minister van carnavalszaken, of bestuurlijke vernieling, nee minister van Justitie.

Niet dat “ons Jan” van rechten enige kaas heeft gegeten. Ja rechten voor de illegale etnische profiteurs, daar is hij voor. Maar de rechten van de hardwerkende Nederlandse belastingbetaler daar heeft hij het niet zo op.

Van geografie heeft hij – zo mogelijk - nog minder kaas gegeten. Hij is namelijk van mening dat de gehele islamitische wereld bezet wordt. Door het verderfelijke westen, of erger nog, die joodse haakneuzen. En daarom radicaliseren die maangodaanbidders, verzetsstrijders noemt hij ze.
Door wie wordt Saoudi Arabië bezet Jan? Toch is deze bakermat van de ergste religie die ooit bedacht is tevens de bakermat van Al Qaida, de onderdrukte verzetsstrijders zijn in werkelijkheid goed geschoolde (al hebben ze kennelijk niet zo goed opgelet) terroristen, aangevoerd door een “onderdrukte” multimiljonair.


De SP? Door de plee ermee!