Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Thursday, August 31, 2006

Nieuws van de SP

Door Keesjemaduraatje

Ja, hier ben ik weer met het laatste nieuws van de SP (Socialistische Partij). Ik heb vanavond even het programma van de SP gelezen en tot mijn verbazing stond er niets in over "Het lijden van het Palestijnse Volk". Ook niet over het Midden-Oosten. Dat betekend dus, dat Jan Marijnissen graag in een regering wil meedoen. De leden en politici zijn veel radicaler als het verkiezingsprogramma.

De Website van Huub Oosterhuis, de ex-priester uit Amsterdam en schrijver van enkele kerkliederen, was een tijd lang gekaapt door de SP. Nu staat er weer een verwijzing naar zijn kerk. Is de liefde voorbij Huub?

De SP accepteert dat er een NAVO bestaat!!!. In het verkiezingsprogramma staat dit over de NAVO:
"De Noord-Atlantische Verdragsorganisatie verandert geleidelijk van een regionale verdedigingsalliantie in een wereldwijd opererende, agressieve interventiemacht. De oude NAVO heeft zichzelf overleefd en de voormalige vijanden, de landen van het Warschaupact, als lid opgenomen of, zoals Rusland, tot partner for peace gemaakt. De NAVO is afgestapt van haar oorspronkelijke defensieve verdragsrechtelijke taak, verdediging van het grondgebied van de lidstaten tegen aanvallen van buiten. Het bondgenootschap heeft zichzelf het recht gegeven overal ter wereld militair op te treden. En handelt daar ook naar, waardoor Nederlandse soldaten nu ver van huis worden ingezet. Deze NAVO-politiek wordt door de SP niet gesteund.

Het uit 1949 daterende NAVO-verdrag is door deze ontwikkelingen achterhaald. In 2009, bij het 60-jarig bestaan, wil de NAVO een nieuwe veiligheidsstrategie presenteren. Dat is een uitgelezen kans om ook de Nederlandse bevolking de komende jaren te laten meepraten over de wijze waarop de internationale veiligheidsstructuur in de toekomst het beste gestalte kan krijgen. Nederlandse militairen kunnen wat ons betreft, onder mandaat van de Verenigde Naties deelnemen aan vredesoperaties, om escalatie van conflicten te helpen voorkomen, als voldaan wordt aan de criteria van legitimiteit, effectiviteit en proportionaliteit."

Commentaar van Keesjemaduraatje: Het zal niet lang meer duren en de SP zal ook de "zionistische entiteit" als reeël existierende realiteit accepteren. Dan is de linkse haat-ideologie voorgoed mislukt.

Eigen Boezem

,,Palestijnen moeten in eigen boezem kijken''
(Ghazi Hamad)
Bron: destandaard.be

De woordvoerder van Hamas liet zich ongewoon kritisch uit over de huidige situatie in de Gaza-strook.

,,We zijn het gewoon om onze fouten op anderen af te wimpelen. Maar ik heb geen zin om nog langer te discussiëren over de brutaliteiten van Israël. Ja, Israël begaat gruwelijke misdaden, maar dat is al langer bekend. Het is tijd om kritisch te zijn tegenover onze eigen acties."

Dat schreef Ghazi Hamad, de woordvoerder van de huidige Hamasregering, zondag in een opiniebijdrage in de Palestijnse krant Al Ayyam .

En hij gaat verder. ,,Door onze extreme vreugde over het vertrek van de Israëlische troepen vorig jaar uit de Gaza-strook vergaten we naar de toekomst te kijken.''

,,Het leven in Gaza is een nachtmerrie geworden. De politie slaagt er niet in de orde te handhaven en jonge mannen lopen pronkerig met zware wapens rond."

Toch gaat Hamad niet zo ver om de schuld openlijk bij de huidige Hamasregering te leggen. Het zijn eerder de verschillende gewapende groeperingen, die banden hebben met de rivaliserende Fatah-beweging van president Mahmoud Abbas, die hij verantwoordelijk acht voor de chaos.

Hamad stelt ook het afvuren van raketten op Israël in vraag. ,,Ze zorgen voor weinig schade in Israël en lokken zware Israëlische vergeldingsacties uit waarbij elke keer opnieuw veel Palestijnse burgers omkomen.''

,,Wanneer gaat men inzien dat een natie opbouwen een krachtiger verzet inhoudt dan het afvuren van een raket?''

Het minste dat van de opiniërende bijdrage, die gisteren ook in de Engelstalige pers opdook, kan worden gezegd is dat ze ongezien scherp is voor de Palestijnen zelf.

Ondanks de gebruikelijke kritiek op Fatah, is het zeer ongewoon dat een hooggeplaatste Hamaswoordvoerder de hand in eigen boezem steekt en de rol van Israël relativeert.

Hamad gaf na de verschijning van zijn bijdrage aan dat hij in eigen naam sprak en dat hij geen algemeen standpunt van Hamas verkondigde. Hamas zelf reageerde nog niet officieel op de uitlatingen.

,,Ik denk ook niet dat Hamas officieel zal reageren", zegt Abu Ala, professor literatuurkritiek aan de Al Aqsa Universiteit in Gaza-stad aan de telefoon. ,,Maar ik heb her en der al horen waaien dat veel Hamasleden best tevreden zijn met de bijdrage.''

Ala ziet in de uitspraken van Hamad een duidelijke weerspiegeling van de veranderingen die momenteel binnen Hamas op til zijn.

,,In januari stemden de Palestijnen in de Gaza-strook massaal voor Hamas omdat ze verandering ambieerden. Maar Hamas was niet voorbereid op de macht. En zeven maanden later stellen we vast dat niet alleen de veiligheid, maar ook de economie er niet op verbeterd is. Dat hangt ook steeds meer Hamasaanhangers de keel uit. Vandaar dat er nu steeds vaker stemmen opduiken voor een andere aanpak", zegt Ala.

Over het moeilijke leven in de Gazastrook kan Ala, wiens laatste loonbriefje van zes maanden geleden dateert, meepraten.

,,We zitten hier nog steeds grotendeels zonder water en elektriciteit. Zelfs het voedsel wordt nu schaarser. Er moet dringend meer humanitaire hulp komen.''

Wednesday, August 30, 2006

Harry Hypocriet...

From: Bommel van H.
To: Tom A. Fürstenberg
Sent: Monday, August 28, 2006 1:22 PM
Subject: RE: Anti-Israël demonstratie

Geachte heer Fürstenberg,

Dank voor uw bericht dat helaas te lang op beantwoording heeft moeten wachten. Ik deel uw verontwaardiging volledig en zou nooit in deze demonstratie hebben meegelopen indien ik geweten had dat de door u gehoorde leuze zou worden geuit. In de demonstraties die volgden heb ik dan ook niet meegedaan. Bij deze eerste demonstratie onderschreef de SP de centrale leus: "stop het geweld nu!" Helaas maken mensen misbruik van dit soort gelegenheden om hun eigen (verwerpelijke) politieke verhaal kwijt te kunnen.

Met een groet,

Harry van Bommel
Hezbollah2

Brief aan Harry

Van: Tom A. Fürstenberg [mailto:Furstenberg@xs4all.nl]
Verzonden: dinsdag 1 augustus 2006 11:53
Aan: hvbommel@sp.nl
Onderwerp: Anti-Israël demonstratie

Geachte heer van Bommel,

Als Tweede Kamer lid van één van de politieke partijen die de anti-Israël demonstratie van zaterdag 22 juli hebben georganiseerd en deswege hierop aangesproken kan worden, wil ik u het volgende voorleggen.
Toen ik die bewuste zaterdagavond naar het NOS Journaal keek, raakte ik in shock bij het zien van een werkelijk angstaanjagende, hysterische massa moslims, die o.a. de volgende leuze (ondertiteld) scandeerden: "Joden, het leger van de profeet Mohammed is in opmars!!"
Harry1
Dit heeft niets meer met Israël te maken, dit is een regelrechte oorlogsverklaring aan de Joden, dus ook de Nederlandse, een huiveringwekkende, gewelddadige antisemitische leuze zoals we ze na 1945 niet meer in ons land in het openbaar hebben gehoord. Het lijkt toch verdomd veel op hordes nazi-bruinhemden, maar dan met een ander uiterlijk, die in de jaren '30 en '40 door de straten marcheerden met soortgelijke leuzen, alleen zonder religieus sausje. Hoe is het mogelijk dat zoiets nu weer in de straten van Amsterdam klinkt, met medewerking van uw partij, die zich zo voorstaat op anti-racisme?

Vier jaar geleden liep uw partij ook al mee in een gruwelijke anti-Israël demonstratie, waar Joden gelijkgesteld werden aan nazi's, met hakenkruizen, Hitler-portretten, vlagverbrandingen, etc., waar niets-vermoedende Joodse passanten in elkaar werden geslagen, ook precies analoog aan de hordes nazi-bruinhemden in de jaren '30 en '40. Ik had gehoopt dat u daarvan geleerd zou hebben en strenge regels zou stellen en handhaven mbt de leuzen, spandoeken, afbeeldingen.

En waarom hoor ik nooit een kritisch geluid van u over de schokkende antisemitische preken van imams, die dezelfde soort leuzen, en nog veel erger, bezigen als hierboven genoemd? Enkele voorbeelden: http://pmw.org.il/asx/PMW_MudyrisMay13.asx
http://pmw.org.il/asx/PMW_Halabiya_kill_7.asx

Ook de vernietiging van Israël wordt aangekondigd, met de strategie:
http://pmw.org.il/asx/PMW_Mudyris%2048-67.asx

Het is toch net of je een verkleedde Hitler of Goebbels een toespraak
ziet/hoort houden?

Zionist

Mijn laatste vraag: waarom gaat u niet de straat op, of hebt een spoeddebat aangevraagd inzake de genocide in Sudan, of het huidige geweld in Congo, dat DAGELIJKS 1200 doden tot gevolg heeft, waarvan de helft kinderen! Dit heeft al miljoenen levens gekost, om nog maar te zwijgen van het veelvoud aan gewonden en slachtoffers van verkrachtingen. Waarom bent u altijd zo selectief verontwaardigd, ja, eigenlijk alleen als u kunt ageren tegen Joden en Amerikanen?

Graag uw toelichting.

Met vriendelijke groet,

Tom A. Fürstenberg

Tuesday, August 29, 2006

Actievoerders Nerveus

door Keesjemaduraatje
normaal gesproken mag er op Indymedia niet gediscussieerd worden, maar nu worden de dames en heren actievoerders toch een beetje nerveus, want de VVD heeft in het verkiezingsprogramma opgenomen, dat de Bijstand voor jongeren onder 27 jaar afgeschafd zou moet worden. Dit is één van de reacties op het revolutionnaire forum:

De Europese Unie moet de meest flexibele economie ter wereld worden, maar op wiens kosten zou dat dan gaan? Het gaat er uiteindelijk om, dat mensen zo murw gemaakt worden dat ze bereid zijn om voor een inkomen dat nog onder het bijstandsniveau ligt, de meest afgrijselijke kutklussen op te knappen.

Ja, dat valt heus ook niet mee, om werk te doen dat ver onder je hoogstaande niveau ligt.

Weg zijn ze

door Keesjemaduraatje
ja, dat komt hard aan. Eerst wordt ik midden in mijn vakantie door twee mensen tegelijk ge-sms-ed dat Lousewies zich niet meer kandidaat stelt en nu wordt de hele kandidatenlijst uitgelekt naar RTL4 en blijkt dat mijn vriend Bert Bakker en mijn vriendin Fatma Koser-Kaya helemaal niet meer op verkiesbare plaatsen staan. Shit. Dus de lijn Pechtold wordt nu doorgezet in de Tweede Kamefractie van de D66. Natuurlijk moet er nog door de leden gestemd worden, maar Alexander heeft duidelijk zijn stem doorgeduwd. Het wordt erg nieuw allemaal.Ageeth Telleman
Daarvoor staan er wel twee jonge vrouwen op verkiesbare plaatsen als het aan Pechtold ligt:
Ageeth Telleman en Kajsa Ollongren. Ik ken ze zelf nog niet, maar dat kan nog komen.

Monday, August 28, 2006

Niet zo naiëf

door Keesjemaduraatje
in mijn log over Kritiek op Israël ging ik er nog vanuit, dat er mensen zijn die kritiek op Israël geven en dan , terecht of niet terecht van anti-semitisme beschuldigd worden. Ik heb al uitgelegd dat je ook selectief verontwaardigd kan zijn als je alleen maar over de geweldsdaden van één land schrijft en de diktaturen buiten beschouwing laat. In dit log wil ik eens gaan kijken wat de Israël-critici nou eigenlijk wél over Syrië en andere diktaturen schrijven. Dan blijkt dat die diktaturen regelrecht verdedigd worden als "slachtoffer" van het zionisme en het VS-imperialisme.
Stan2
In het weblog van Stan van Houcke bijvoorbeeld, wordt 7 keer over Syrië gesproken, met de volgende citaten:
13 juli 2006:Israel bezet sinds 1967 de Golan Hoogvlakte, heeft dit zelfs geconfisqueerd, en  weigert dit terug te geven aan Syrie, dit allemaal in strijd met het internationaal  recht. Op zijn beurt wordt Iran door Israel bedreigd met het bombarderen ...

15 mei 2006:Voorts pleitten ze voor het omverwerpen van het Saddam regime en voor een oorlog  tegen Libanon en Syrie als een 'prelude to a redrawing of the map of the Middle  East [to] threaten Syria's territorial integrity. ...

30 juni 2006:
Bent u met mij van mening dat deze crisis kan internationaliseren als  Israël Syrië intimideert? Zo ja, bent u bereid daarin te bemiddelen?' Zie:  http://anjameulenbelt.sp.nl/weblog/2006/06/30/kamervragen/

23 dec 2005:
Zo dreigde de Israelische regering in 1973 Egypte en Syrie met nucleaire wapens  aan te vallen. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Kissinger werd met  dit dreigement door de Israelis gechanteerd om onmiddellijk extra ...

20 dec 2005:Voordat we door onze bondgenoten in een nieuwe oorlog worden gezogen is het de  moeite waard om even dit artikel over Syrie uit Counterpunch te lezen: 'Mehlis's  Murky Past; US and Isreali Proxies Pushing the Next Neo-Con War. ...

9 feb 2006:
Syrie en Iran zijn geen bondgenoten en dus worden ze bedreigd met Amerikaans geweld.  De publieke opinie wordt op alle manieren daarvoor rijp gemaakt. Elke gebeurtenis  wordt aangegrepen om de uitbreiding van de oorlog te verkopen. ...

20 jan 2006:  Zojuist berichtte de BBC World Service dat de Israelische minister van Defensie  verklaart er zeker van te zijn dat buurland Syrie betrokken was bij 
Stan4
Je begrijpt waarschijnlijk al waar ik heen wil: In alle bijdragen van Stan van Houcke wordt Syrië als slachtoffer gezien en wordt er met geen woord over de diktatuur in dat land gesproken. Waarom niet?
Omdat Stan van Houcke de diktatuur helemaal geen probleem vind. Hij heeft alleen een probleem met oorlogen die in zijn ogen door de VS of Israël worden begonnen.
Toch is Stan van Houcke in de ogen van het "Vredesbureau" in 1995 goed voor de "Prijs voor
de Vredesjournalistiek", blijkens onderstaande email:
----------------------------------------------------------------------------------------
From info@vredesburo.nl  Wed Jan  5 13:10:14 2005
From: info@vredesburo.nl (Stichting Vredesburo Eindhoven)
Date: Wed Jan  5 13:10:14 2005
(...)
Na deze boeiende discussie was er een intermezzo door de
muziekgroep TRIAS met maatschappij-kritische liedjes en
gedichten die uitstekend aansloten op de thematiek van eerder
op de middag. Vervolgens werd door de voorzitter van het
Humanistisch Vredesberaad Anke Polak de jaarlijkse Prijs voor
de Vredesjournalistiek, deHan Achttienribbe-prijs uitgereikt.
Na Stan van Houcke en Anja Meulenbelt was dit jaar Mohammed
Benzakour de gelukkige winnaar.
.......................................................................................................................

Kritiek op Israel

door Keesjemaduraatje

Ja, ja, nu weten we het wel eens een keertje: "Kritiek op Israel is niet hetzelfde als anti-semitisme". Het wordt ons heel vaak door allerlei journalisten en politici verteld en toch blijft er een rare bijsmaak hangen. Ik bedoel daarmee, dat je soms dingen niet zegt, die toch invloed hebben op de argumenten. In het geval Israel en anti-semitisme gaat het om frequentie en het weglaten. Het weglaten van kritiek op diktaturen is hetzelfde als selectieve verontwaardiging. Even een plaatje.

Stanvanhoucke_antisemiet

Dit zijn de thema's van het weblog van Stan van Houcke, een bekende linkse journalist en vriend van "Een ander Joods Geluid". Het thema "De Israelische terreur 85" betekent dat hij al 85 keer over de vermeende Israelische terreur heeft geschreven.  Dat bedoel ik met het kenmerk frequentie. Voortdurend wordt eenzijdig de vermeende terreur van Israel medegedeeld en bekritiseerd.
Daarna kijken wat er niet geschreven wordt, dus weggelaten wordt. Dat is de terreur van Al Quaida, van de bommenleggers in Duitsland en London etc. De diktatuur in Syria en Egypte. Van die dingen.
De kritiek op Israel zelf is niet anti-semitisch, maar de frequentie en de selectieve verontwaardiging maakt dat je de indruk krijgt dat Israel de schuld van alle problemen krijgt.

Sunday, August 27, 2006

Elitair Anarchisme

Door Keesjemaduraatje
Ik was eens bij Robert Jasper Grootveld op bezoek en die vertelde hoe hij samen met Rob Stolk en Roel van Duijn in 1965 de Provo oprichtte en Roel van Duijn had het idee zich anarchistisch te noemen. Na een paar weken werden ze op het matje geroepen bij de officiele anarchistische beweging. Wat of dat ze zich daar wel bij gedacht hadden zich zo te noemen, want kenden ze wel de belangrijke anarchistische schrijvers Bakunin en Kropotkin enzovoorts enzovoorts. "Dat waren de dames en heren anarchisten" aldus Robert Jasper Grootveld. Sinds de dood van Domela Nieuwenhuis bestaat er een soort van elite onder de anarchisten en het hoogste in de hierarchie staan de mensen die : Domela nog gekend hebben". De arbeiders beweging had geld ingezameld voor de Cesar Domela, de zoon van de anarchistische voorman, die in Parijs kunst studeerde. Eerst hadden ze nog gevraagd of Cesar Domela niet de plaatst van de leider in wilde nemen, maar die zag daar geen heil in. Het geld voor de zoon is blijkbaar nooit opgemaakt, want tot op de dag van vandaag worden er enkele tonnen geld beheerd door het "Domela Nieuwenhuis Fonds". Albert de Jong, de vroegere secretaris van Domela was de eerste penningmeester van het Domela Nieuwenhuis Fonds. Dat was dus iemand die "Domela nog gekend heeft" en na de dood van Albert namen de zoons Rudolf en Arthur functies bij het fonds over.

Zelfs nu nog kunnen anarchisten zich er op beroepen dat één van hun ouders Domela nog gekend hebben. Zoals in het interview met Joop en Greet Wandelee in het blad "Buiten de Orde": Greet groeide in Deventer op in een vrij-socialistisch gezin. Haar vader kende Domela Nieuwenhuis persoonlijk. Hij was voorzitter van een werkliedenvereniging en, net als Domela, geheelonthouder"

Doordat veel anarchisten een studie van het anarchisme van vroeger maken, lijkt het alsof het meer een archeologische beweging geworden is als een revolutionaire beweging. Twee belangrijke themas komen daarbij steeds weer terug namelijk de arbeidersstrijd van rond 1900 en de Spaanse Burgerloorlog. De anarchistische beweging is de enige socialistische stroming die zijn nederlagen viert en voortdurend herhaalt. Eigenlijk verlangen de dames en heren anarchisten terug naar die tijd dat hun ouders nog moesten onderduiken of met handkarren de ware leer het land in brachten. Als er een geschiedenis van de anarchistische beweging in Nederland geschreven moet worden, dan eindigt die dan ook meestal in 1967, toen de schrijver zelf nog eens een rookbommetje heeft afgestoken bij het huwelijk van Beatrix en Claus

Doordat een aantal anarchisten er best wel goed in zijn artikelen te schrijven over vroeger, worden die ook steeds weer gevraagd lezingen te houden. Daardoor is de anarchistische theorie meer een verzameling anekdotes over vroeger geworden, dan een alternatief voor deze "kapitalistische, reactionaire en neo-liberale  Balkenende regering". Op dit moment is de anarchistische beweging dan ook verdeeld in de deftige "De AS", waar de vrienden van de kinderen van Albert de Jong, die Domela nog gekend hebben, in zitten en aan de andere kant de activistische groepen van onder andere  de Anarchistische Groep Amsterdam , die meer praktisch bezig zijn.
Deze tweedeling tussen mensen die wat opschrijven kunnen en liever in archieven neuzen aan de ene kant en de activisten, aan de andere kant, zal niet snel verdwijnen. Het pijnlijke is alleen dat wie "schrijft blijft" en dat wordt al snel vertaald in een goede- of in ieder geval vaste baan. Terwijl de activisten, als ze tot bezinning zijn gekomen, meer moeite hebben zich in deze "kapitalistische samenleving" een weg te vinden.

Ayaan Candide

door Keesjemaduraatje

gisteren hebben we ons al de gehele dag verheugd op de documentaire van de NOVA over Ayaan Hirsi Ali. eerst lekker mosselen met patat gegeten en veel witte wijn gedronken en toen, om 22.10 uur, was het dan eindelijk zover. Ayaan weer eens op de TV. Nou ja, het was wel weer leuk, maar ook weer veel herhalingen. Het woord takkenwijf viel niet maar dat staat ook in een interview in de VARA-gids en Minister Zalm heeft ook al weer meteen zijn excuses aan Hare Majesteit Verdonk aangeboden.
Ik weet niet of je blij moet zijn als Henry Kissinger achter je staat, maar het is nooit weg als je bedreigd wordt moet je maar denken.
Wat ik uit de gehele Ayaan affaire weer geleerd heb is:

-Dat veel asielzoekers liegen over hun vluchtverhaal. Dat is nog begrijpelijk. Maar dat de vluchtelingenorganisaties ook nog helpen een vluchtverhaal te verzinnen. Dus die houden hun eigen handeltje in leven. Zo kwamen er steeds meer vluchtelingen op af, die dachten: dat is makkelijk, in Nederland.
-Dat veel Somalische vluchtelingen de Nederlanders maar een stelletje slappe figuren vinden.
-Dat Ayaan vroeger met hart en ziel de Moslimbroederschap steunde en nu met evenveel enthousiasme gelooft in de "Verlichting", maar dat ze onvoldoende oog heeft voor de machtspolitiek van de politici. Daarom kwam die hele paspoortaffaire als een verrassing voor haar. De Henry Kissingers en Rita Verdonkjes van deze wereld hebben geen belang bij verlichting of liberaal gedachtengoed. Die willen macht en oefenen het ook uit.
-Zou Kai van der Linden toch Rita Verdonk ingefluisterd hebben dat ze een goeie beurt zou maken bij het Nederlandse Volk als ze voet bij stuk zou houden? En zou Rita juist daardoor de lijsttrekkerverkiezingen hebben verloren tegen Mark Rutte?  Ik denk het wel.

Saturday, August 26, 2006

Geef je maar over

door Keesjemaduraatje

er worden de laatste tijd weer allerlei argumenten genoemd om te rechtvaardigen vooral niets te doen tegen de dreiging vanuit Iran. Het zijn vijf categorien en ik zal ze even opnoemen, om je de mogelijkheid te geven er een uit te zoeken en met een gerust hart te gaan slapen.

De echte dreiging komt van de VS
Dat zegt ook Thomas Friedman, schrijver en columnist bij de New York Times op   Jan Marijnissen zijn weblog:
....Ik zou de voorkeur geven aan een nucleair bewapend Iran. Want hoewel ik weet dat het beter is om alle mogelijkheden open te houden, heb ik domweg geen enkel vertrouwen in het vermogen van deze regering om een gecompliceerde militaire operatie tegen Iran tot een goed einde te brengen, laat staan om de eventuele militaire en diplomatieke naschokken op te vangen. ...

Als je ze kwaad maakt wordt het nog erger
Dat zegt ook de onvolprezen Senator voor terrorisme en Haat in har reactie op een column van Afshin-Ellian
...
Wie de crisis in het Midden-Oosten in een eenzijdig theologisch denkkader als de apocalyptiek probeert te plaatsen, doet de werkelijkheid onrecht en draagt, ongewild of niet, bij tot een geestelijk klimaat, waarin een volgende oorlog in het Midden-Oosten als onvermijdelijk gezien zal worden. De realiteit van het Midden-Oosten is complexer en voor Iran houdt dat concreet in dat het voortduren en escaleren van de crisis het gruwelbewind van Ahmadinejad steeds steviger in het zadel houdt. Daar is niemand bij gebaat. Ellian niet. Ik niet. De wereld niet.
...

Het Westen creeert ongelijkheid en is dus schuldig aan de dreiging met geweld
Dat is de mening van oud minister Jan Pronk, die Cuba wel een hele goeie samenleving vindt, maar de schuld voor het vele oorlogsgeweld steevast bij de VS legt. Hier is het commentaar van Theo van Gogh hier op:
...De raketten van Iran kunnen Nederland bereiken, Iran beschikt over de atoombom, maar U zult 't niet zien of horen op het Nederlandse scherm. Want de Nederlandse televisie is voor Vrede, de vrede van het graf voor al die vergaste en gefolterde mensen die de pech hadden dat hun neus Saddam niet aanstond. Wij gaan liever slapen in de blijde overtuiging dat Amerika het slechtste land ter wereld is. Om 't in de woorden van de beroemde protestzangeres Jenny Arean te zeggen, U weet wel, dat schepsel van "Vluchten kan niet meer": "Waar haalt Bush de kapsones vandaan om zich met Irak te bemoeien? De Irakezen maken zelf wel uit of ze democratie willen."
Goed gezegd.
Jan Mulder verklaart op televisie dat Amerikanen de domste mensen ter wereld zijn en de grote denker Herman van Veen geeft als argument tegen de oorlog dat 'wij toch ook niet Brussel bombarderen omdat Dutroux daar zit.' Je moet er maar op komen.
Samenvattend geloof ik dat TV-verslaggeving nergens zo dom, vooringenomen en ongeïnformeerd is als op het Nederlandse scherm. De dominees van de Vrede zijn voor de camera als de slavenhandelaren van vroeger; rechts de bijbel, links de zweep. De zweep is voor de Amerikanen en al die mensen die onder Saddam vermoord werden. Die deden er niet toe en zullen er nooit toe doen, de sukkels.
Wat er toe doet zijn de schone handen van Jan Pronk en het zwijgen van Jeroen Pauw. Max Blokzijl (NSB) had 't hen niet kunnen verbeteren. ...

Iran is slachtoffer
Dat is de beste redenering, omdat je dan elke actie als zelfverdediging kan goedpraten:
Stan van Houcke, de krakersjournalist, praat graag linkse journalisten uit de VS na op zijn weblog.We moeten ons eigenlijk helemaal niet met die landen bemoeien
Dat schrijft E.J Groeskamp in het NRC van 22 Augustus 2006

Een oplossingsrichting voor de huidige mondiale conflicten is alleen mogelijk als uitgegaan wordt van het nieuwe wereldbeeld waarin wereldculturen allesbepalend zijn. Die wereldculturen moeten elkaar met rust laten en dienen daarom de grenzen van hun eigen territorium niet te overschrijden. Dit impliceert dat de westerse globalisering stopgezet moet worden. Economische, culturele en communicatiesystemen (internet, satelliet-tv) mogen maximaal de omvang van de eigen wereldcultuur hebben. Migratie kan alleen tussen landen van die wereldcultuur. Westerse strijdkrachten en bedrijven moeten uit alle niet-westerse landen verdwijnen. Alleen op deze wijze kunnen wereldculturen vreedzaam en respectvol met elkaar omgaan, zonder voor elkaar een bedreiging te vormen.
Wie deze opties afwijst en door wil gaan met de westerse globalisering, kan zich voorbereiden op de Derde Wereldoorlog.
(commentaar van Keesjemaduraatje:dus de Westerse wereld veroorzaakt een wereldoorlog door de inmenging in de zogenaamde derder wereld en de edele wilde arme landen kunnen daar niets aan doen.)

Friday, August 25, 2006

Oorlog en voorlichting

Oorlog en voorlichting

Door Wim Kortenoeven

De drama’s in Libanon en Israël hebben opnieuw laten zien hoe extreem gevaarlijk Israëls vijanden zijn (en niet alleen voor de Joodse staat); hoe slecht Israëls strijdkrachten zijn voorbereid op een grootschalige oorlog; hoe onzorgvuldig en soms ronduit partijdig veel media opereren; en hoe pover de Israëlische regeringsvoorlichting werkt. De door Iran gesteunde en met afstand bestuurde Hezbollah-strijders zijn de stoottroepen van de islamitische revolutie. En die heeft, zo blijkt steeds opnieuw uit de woorden van Ahmadinejad en de zijnen, niet alleen tot doel de Joodse staat te vernietigen, maar ook de andere liberale democratieën, Nederland niet uitgezonderd. Teheran heeft deze zomer in Libanon feitelijk een nieuwe ronde in de islamitische oorlog tegen de Westerse beschaving gewonnen, zowel in militair als in politiek opzicht.

Genocidaal dreigement

De politicoloog Samuel Huntington werd door velen weggehoond, nadat hij in 1993 in een artikel in het tijdschrift Foreign Affairs had gewaarschuwd voor de onvermijdelijke botsing tussen de Westerse en de islamitische beschavingen. Het gelijk van Huntington is inmiddels door een lange reeks feiten bewezen, maar in het Westen lijkt men desondanks nog steeds doof en blind voor de realiteit. Dat is echter schijn. Er is in het Westen, met name in Europa, eerder sprake van een actieve ontkenning van de realiteit. Men hoort en ziet natuurlijk wel degelijk wat er aan de horizon opdoemt en welke daaraan gerelateerde rampzalige ontwikkelingen zich in onze eigen samenlevingen afspelen. Huntingtons ‘Botsing der Beschavingen’ speelt zich niet alleen af op de territoriale raakvlakken tussen de islamitische en de niet-islamitische wereld, maar ook – en steeds openlijker – in ons midden, in ons eigen Europese huis, waarin wij ons tientallen jaren veilig waanden. Een treffende illustratie daarvan kan worden ontleend aan de mede door de Socialistische Partij en Een Ander Joods Geluid georganiseerde anti-Israëldemonstratie van 22 juli in Amsterdam. Bij die gelegenheid schreeuwden groepen islamitische betogers de leus “Joden, het leger van Mohammed komt eraan!” Dat was een verwijzing naar de in het jaar 628 persoonlijk door islamstichter Mohammed geleide aanval op de Joodse Banu Nadir-stam, die zich niet aan de moslims had willen onderwerpen. Alle mannelijke leden van de Banu Nadir werden op last van Mohammed onthoofd en hun vrouwen en kinderen in slavernij gevoerd. Het in de straten van Amsterdam geschreeuwde genocidale dreigement tegen de Joden kreeg op 15 augustus een passende echo in de aan het Westen gerichte waarschuwing van de Iraanse president Ahmadinejad: “Als jullie in de toekomst goede relaties met het Iraanse volk willen hebben, dienen jullie de rechten en de macht van het Iraanse volk te erkennen en zullen jullie voor de macht van het Iraanse volk moeten buigen en jullie daaraan moeten overgeven. Als jullie dit niet accepteren, zal het Iraanse volk jullie tot buigen en overgave dwingen.”

Kritiek op Israël

De actieve ontkenning van de realiteit, dat onze beschaving op meerdere fronten (en Israël is daar een van) wordt aangevallen, is geworteld in een na de Tweede Wereldoorlog ontstane collectieve ‘vredesmentaliteit’. Die is niet (meer) toegerust tot het voeren van een oorlog, zelfs niet van een verdedigingsoorlog. Als het dodelijke gevaar van de aanzwellende islamitische wereldrevolutie wordt onderkend, moet er evenwel worden ingegrepen. Dan moet er wel worden gestreden, in en buiten ons Europese huis. Dat wordt echter als een onaanvaardbare propositie gezien, dus wordt de realiteit ontkend of verdrongen en wordt ten opzichte van bedreigende islamitische statelijke en niet-statelijke actoren een concessiepolitiek gevoerd. Deze mentaliteit biedt ook een verklaring voor de harde kritiek van talloze Europeanen ten opzichte van het Israëlische militaire optreden tegen de islamitische terreurbewegingen Hamas en Hezbollah. Israël wordt door talloze Westerlingen ten onrechte als de agressor in het conflict gezien. Dat is overigens voor een deel zeker ook te wijten aan de falende Israëlische voorlichting. (Zie de rubriek Uit het Nieuws.)*

De Europeanen en hun geestverwanten in andere Westerse landen, zoals Canada, vrezen de dag dat zij ook zelf zullen moeten strijden, doden en sneuvelen in de door hen niet gewenste oorlog met de islamitische wereld. De vreselijke dilemma’s van de Israëli’s bieden een blik op de onvermijdelijke toekomstige dilemma’s van het Westen, dilemma’s die wellicht nog groter zullen zijn, vanwege het bestaan van groeiende islamitische gemeenschappen in het Europese avondland. Dan is het voor de gemoedsrust van velen in het Westen aantrekkelijker de Joodse staat buiten de orde te plaatsen, ja zelfs voor de vernietiging ervan te pleiten. Die emoties vertalen zich in talloze anti-Israëlische en antisemitische stemmen op de opiniepagina’s, in de ingezonden brievenrubrieken, op internetsites en op verjaardagsfeestjes. Zij sturen ook een deel van de verslaggeving door de media. De gretigheid, waarmee de voortdurend en openlijk met vernietiging bedreigde Joodse staat door de pers wordt veroordeeld, kent bijna geen grenzen en heeft (overigens niet voor het eerst) zelfs geleid tot grootschalige vervalsing van de werkelijkheid. Dieptepunten waren de door Hezbollah geregisseerde fotosessies in de door de Israëli’s gebombardeerde Hezbollahbolwerken Qana en Zuid-West Beiroet. De befaamde Amerikaanse fotograaf Tyler Hicks componeerde zelfs een foto in de stijl van de piëta (de kruisafname van Jezus), waarbij een welwillende Arabische jongeman als dode poseerde. De New York Times plaatste de foto op de voorpagina. De voor de hand liggende associatie laat ik aan de lezer. Een representatief overzicht van gemanipuleerde en geregisseerde foto’s is overigens te zien op de website van het CIDI.

De volgende ronde

Het bestaan van het fenomeen van ontkenning en verdringing van de realiteit kan ook worden afgeleid aan de relatief geringe aandacht van de Westerse media en de politiek voor de verschrikkelijke situatie in Irak. Daar werden alleen al in juli 3438 moslims door andere moslims vermoord. Als moslims elkaar, in naam van hun god en hun profeet, al zulke gruwelen aandoen, wat staat ons dan te wachten? Dan is het geruststellender om in te zoomen op Qana en Beiroet, waar een Westerse macht als Israël klappen aan "extremistische" moslims uitdeelt.

Israël heeft in deze gevechtsronde met Iran en Hezbollah niet alleen publicitair maar ook militair gefaald, wat doet vrezen voor het verloop van de volgende ronde. En die is net zo onvermijdelijk als nieuwe terreuraanslagen in het Westen. Hezbollah is alleen maar sterker uit de strijd gekomen en de mullah’s in Teheran hebben kostbare tijd gewonnen voor het afronden hun nucleaire bewapeningsprogramma. Binnenkort zal ontkenning van de realiteit onmogelijk zijn.

Wednesday, August 23, 2006

De Kinderpostzegels van...

De Kinderpostzegels van Khaled Abu Zaid.
Door Keesjemaduraatje

Er zijn allerlei mythes en verzinsels bedacht en doorverteld rond het conflict in het Midden-Oosten en één ervan is wel dat de Gazastrook een grote gevangenis is, waar de Palestijnen niet uit zouden kunnen. Toch is de oprichter van de NCCR in de Gazastrook, de vroegere PLO-terrorist Khaled Abu Zaid, gewoon naar Egypte gereisd met twee zonen en een nichtje, om de mevrouw wiens naam ik hier niet meer zal noemen, te bezoeken. Al dagen schrijft de beroemde Senatorin over niets anders meer op haar beroemde weblog.
Ik heb al eens eerder geschreven dat de dames en heren hulpverleners van de Stichting Kifaia een paar jaar geleden op bezoek zijn geweest bij de gevreesde volkheld Yasser Arafat en daar gearmd met deze Voorzitter van de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie op een foto meenden te moeten gaan. Deze ontmoeting werd destijds door Khaled Abu Zaid georganiseerd.

Nadat de Palestijnse vrienden hier waren aangekomen, werden natuurlijk allerlei bezoeken afgelegd en één van de eerste bezoeken ging naar Niko Tetteroo van de Stichting Kinderpostzegels, om hem te bedanken voor de jarenlange ondersteuning van het gehandicaptenwerk op de Gazastrook.

Ik denk dat de meeste ouders van kinderen op de basisscholen helemaal niet weten dat de Stichting Kinderpostzegels ook projecten op de Gazastrook ondersteund en dan nog wel projecten die zeer sterk gelieerd zijn aan de terroristische organisatie van de PLO. Dan kan je ook nog zeggen, van waarom is dat nou zo erg om gehandicapten te ondersteunen, maar in de statuten van de Nederlandse tak van deze organisatie staat duidelijk dat het er om gaat de "slachtoffers van de Intifada" te ondersteunen. En daar bedoelen ze echt niet de onschuldige slachtoffers van de zelfmoordterroristen mee, die in de Israëlische steden slachtoffer geworden zijn. Bovendien is liefdadigheidswerk het ideale middel om vooral arme mensen aan een organisatie te binden en goodwill te kweken. Vandaar dat ook altijd benadrukt wordt hoe geweldig liefdadig de Hamas en de Hezbollah wel niet is.

Maar Khaled Abu Zaid is veel verstandiger dan mevrouw Haat en Bedrog, want hij slaat hier een hele andere toon aan. Hij pleit voor vrede, altijd goed en hij zegt dat er nieuwe verkiezingen nodig zijn. Dat is een beetje moeilijk voor de vaste lezers van het weblog, want  die zijn door de vaste crew van de Socialistische Partij net een eetje gaan wennen aan het idee dat Hamas helemaal te gek is. Ja , je moet toch wat en we zijn lekker bezig. Bovendien gaat Khaled Abu Zaid  op de foto met Harry de Winter en dat weet iedereen, maar de mevrouw van het weblog wiens naam ik niet meer ga noemen verteld het er nog even bij: die is Joods. Nou, is dat niet prachtig en verzoenend?
Hij kan niet meer stuk: Khaled Abu Zaid. Morgen gaat hij via Duitsland weer terug naar de "opengevangenis" de Gazastrook.

Wat ik ook vreemd vind, is dat de vier Palestijnen de hele tijd gewoon bij Anja in huis wonen. Terwijl die in een kleine woning in de Jordaan woont. Kan de partij niet een hotel betalen voor deze volkshelden? Maar dat kan er ook mee te maken hebben, dat de Senator van Censuur en Diktatuur, altijd bij mensen op de Gazastrook logeert en ook nooit in een hotel gaat. wat wel verstandig is, want je wordt zo gekidnapped.

Hilf doch mal !!

Schäuble ruft deutsche Muslime zur Hilfe auf

Wolfgang Schäuble hat die Muslime in Deutschland zu mehr Hilfe im Kampf gegen den Terror aufgefordert. Man sei auf die Zusammenarbeit der Verbände angewiesen, sagte der Innenminister.


Hamburg - "Die große Mehrheit der Muslime muss lauter sagen, was sie denkt - dass sie den Terror ablehnt. Er bedroht ja schließlich Muslime genauso wie Nicht-Muslime", sagte Schäuble der "Zeit". "Wir brauchen die Kooperation der Verbände beim Kampf gegen Extremisten in den eigenen Reihen."

Mit Blick auf die Mitte September geplante Islam-Konferenz, an der auch die vom Verfassungsschutz beobachtete türkisch-nationalistische muslimische Organisation Milli Görus teilnehmen soll, forderte Schäuble, dass auch diese Organisation das Grundgesetz anerkennen müsse. Die islamische Scharia könne nicht das Leitbild staatlicher Ordnung sein.

Auch bei den Grünen gibt es das Bestreben, die Muslime beim Anti-Terror-Kampf stärker in die Pflicht zu nehmen. "Das Predigen gegen Gewalt und Demokratiefeindlichkeit ist eine Aufgabe auch der islamischen Organisationen", sagte der Geschäftsführer der Grünen-Fraktion im Bundestag, Volker Beck, der "Netzeitung".

als/AP/ddp

Tuesday, August 22, 2006

Hezbollah valt Australië aan !!

door Keesjamaduraatje

Vorige maand beweerde de Hezbollah een Israëlisch schip te hebben opgeblazen en de dames en heren journalisten discussieerden er nog over of het een Iraanse- dan wel een katouscha raket was geweest dat het schip heeft vernietigd. Nu hebben we het antwoord. Het was het Australische schip HMAS Torrens, gebombardeerd in 1998 door de Australische marine, omdat het schip gesloopt moest worden.

De media zijn dus bij de neus genomen. Hezbollah heeft helemaal geen schip getorpedeerd.

bron: Herald Sun
http://blogs.news.com.au/heraldsun/andrewbolt/index.php/heraldsun/hezbollah_sinks_australian_warship/

Wat ons bindt

door Keesjemaduraatje
dus zo gezegd hebbende en bekeken hebbende wat conservatieve politiek nu inhoudt, kan je zo maar tot de conclusie komen, dat de politieke Islam een conservatieve stroming is. Want het baseert op een religie, wil terug naar het verleden en hecht sterk aan tradities en het aan huis binden van de vrouw. Wat wil je nog meer? Een kind kan de was doen. Geen wonder dat het CDA een tijdlang dacht wel wat stemmen van deze achterlijken te kunnen binden. Het idee van een nieuwe zuil was geboren.
En de politieke Islam hoort helemaal niet bij een links socialistisch ideaal, want afgezien van de idealen die de socialisten beweren te hebben, van bevrijding der vrouw uit haar onderdrukte positie en tegen apartheid en voor de gelijkheid van iedereen: Dat komt helemaal niet overeen met wat de islamieten willen. In Afghanistan heeft Bin Laden de Russen juist verdreven, dus wat moet je ermee?
Maar wie schetst onze verbazing en dat van vele andere huisvrouwen als blijkt dat juist de linkse socialisten van PvdA, Groen-Links en SP de Islam helemaal te gek vinden.

Dus dan vraag ik: wat bindt hen? Wat zijn de overeenkomsten?

Dat zijn vooral de secundaire kenmerken van beide richtingen die heel goed overeenkomen en ik beloof je, dat het niet de meest positieve kenmerken zijn:
De slachtofferrol  Dat werk altijd het beste als je jezelf in een slachtoffer rol weet te manipuleren. Of het nu Castro's Cuba of Bin Laden of Hamas is, het zijn allemaal slachtoffers van het boze boze Amerikaanse imperialisme.
Dodencultus
Al sinds de Parijse Commune hebben de socialisten hun doden vereerd en lopen ze het liefst met hun dodenbaren nog een rondje om, om vooral de heldenstatus van de martelaar nog eens te benadrukken. "Leichenschau als Religionsersatz", kan je dat noemen. Of het nou Che Guevara, Lenin, Mao, Rudi Dutschke, Andreas Baader, Benno Ohnesorg of Kevin Duinmeijer is, dood hebben ze veel meer waarde voor de beweging dan levend. Ik denk dat de overeenkomst met Hamas en Hezbollah wel duidelijk is.
De haat
De slachtofferrol en de dodencultus leiden natuurlijk tot een enorme haat bij de volgelingen, die zich met name uit tegen de democratische en redelijke stromingen. Zelden zal je een demonstratie zien tegen Syrie of Iran, maar des te meer tegen de VS en Israel, democratieen toch, hoe je het wendt of keert. Op Indymedia zal je dan ook de volgende melding vinden: Israel weer in de aanval en niet "Hamas weer in de aanval" . Dat zou namelijk niet kunnen, omdat het niet in het denkraam past: Hamas verdedigt zich alleen maar, omdat het een slachtoffer is van de slechte VS en Israel. Haatideologien prediken de haat en zullen nooit ophouden dat te doen omdat ze hun bestaan er aan ontlenen.

Sunday, August 20, 2006

Conservatieve stromingen

door Keesjemaduraatje
nu even uit de losse pols en zonder veel checken op data en personen. Bovendoen kan dit artikel nog uitgebreid worden. Maar wat ik schrijven wilde is dat het moeilijk kiezen wordt op de rechter kant van het politieke spectrum. Wat is rechts eigenlijk? Is er nog iemand die weet dat de VVD (een liberale partij in Nederland) vroeger tot links werd gerekend? Weten we nog wat conservatief eigenlijk inhoudt? Daarom even van mij uit een korte schets van wat conderavtief eigenlijk is.

Zeg maar dat alle linkse stromingen zich beroepen op de Franse Revolutie, dus op vrijheid, gelijkheid en broederschap.  Vandaar dat ook de liberale partijen, die de economische vrijheid en de vertegenwoordiging van de nieuw ontstane burgerij tot doel hebben, tot "links"moeten worden gerekend. Een filosoof waar veel linkse denekers zich op beroepen is Rousseau. Medt name de krankzinnige "natuur"-opvattingen van de Groenen en Groen-Links zijn hier op gebaseerd, maar ook veel Marxistische ideeén.

Alle stromingen die tegen de revolutie in gaan heten conservatief of reactionair. Daarvan zijn er in grote lijnen twee soorten: de religieuze conservatieven die vinden dat de maatschappelijke orde van God  moet komen. In de Nederland was dat de Anti-Revolutionaire partij van Abraham Kuyper; Een andere conservatieve stroming vind dat de monarchie hersteld moet worden of dat er een algehele terugverlangen naar het geïdealiseerde verleden nagstreefd moet worden. Het is geen wornder dat de conservatieve denktaks in de VS vaak ook een fundamentalistische Christelijke achtergrond hebben. Degene die de conservatieve stroming een politieke vleugel in Nederland wilde geven, Geert Wilders, werd dan ook gesteund door de Burke Stichting, die ook religieuze idealen nastreeft. Door een persoonlijke ruzie is deze samenwerking al weer afgelopen. Andere stroming zijn de SGP en de Christen Unie.

De Liberale stroming in Nederland is gesplitst in twee richtingen: Conservatief Liberaal bij de VVD en Sociaal Liberaal bij de D66. Eigenlijk kan je alleen de VVD met enig recht conservatief of reactionair noemen, ook al is deze partij in de ogen van onze Ameriaanse vrienden eerder "liberal" te noemen, dus progressief. Als je het zo bekijkt is de echte conservatieve stroming in Nederland haast niet politiek vertegenwoordigd.

Friday, August 18, 2006

Emancipatoir geloof

door Keesjemaduraatje
laatst werd mij verweten of tenminste werd het fijntjes medegedeeld, dat ik van "streng Gereformeerde" huize ben en dat ik daarom wel begrip zou moeten hebben voor fundamentalistische standpunten. Daarmee suggererend dat het ene fundamentalistische geloof gelijk zou zijn aan het andere en dat het allemaal achterlijke en achtergebleven ideologiën zouden zijn.
Dat brengt mij tot het onderscheid tussen emancipatoire en onderdrukkende religies en geloofsbelevingen. We weten allemaal dat de Nederlandse samenleving lange tijd, zo'n honderd jaar lang, verdeeld is geweest in zuilen, gevormd door verschillende religies en humanitaire opvattingen. De leden van die zuilen bleven veelal onder elkaar in hun eigen kerken, scholen, zorginstellingen en duivenfokverenigingen. Nou is het zo dat alle zuilen iets hebben bijgedragen aan de Nederlandse samenleving, waardoor er ook sprake was van ontwikkeling. De Gereformeerde zuil onder leiding van Abraham Kuijper bijvoorbeeld heeft scholen, een vakbond, diverse kranten, een universiteit, een politieke partij, de NCRV en vele andere nuttige dingen bijgedragen. Geen wonder dus dat deze zuil als emancipatoir beschouwd mag worden. Mijn grootouders van vaders kant nog arme landarbeiders en één generatie later al zijn de leden van deze familie directeur, leraar en rozenkweker. Opa van moeders kant reeds wethouder in Enhuizen. De Gereformeerde zuil van "Kleine Luijden" is 100 jaar later vertegenwoordigd in de machtigste organen in de staat en in de bedrijven. Noem maar Balkenende, Donner, Wim Kok, Den Uijl, Wouter Bos, de Geus ,noem maar op, allemaal gereformeerden. Gezegend zij de HEERE, de God Israels, Die u te dezen dage mij tegemoet gezonden heeft! (1 Samuel 25)

..

Karel van het Reve heeft er al eens op gewezen dat de communisten geen eigen zuil konden vormen omdat ze niets toevoegden aan de Nederlandse staat, alleen maar kritiek leverden en de boel ondermijnden. Geen enkel verzorgingstehuis, school of universiteit is door de communisten gesticht. Denk daar maar eens over na. Vergelijk dat maar eens met bepaalde andere kritische geesten die op dit moment door ons mooie land rondwaren. Is er al een islamitische Universiteit? ja, door Verdonk gesubsidieerd, inderdaad en met een geheel ander doel dan de Vrije Universiteit, namelijk om een Europese Islam te creeéren. Maar niet om iedereen in Nederland verder te helpen, zoals de VU wel doet. Is er een Islamitisch verzorgingstehuis? Hebben de Islamitische scholen er al toe geleid dat er een verhoogd percentage Islamitische meisjes studeerd? Bestaat er een Moslim Omroep, behalve dan de door de staat gesubsidieerde? Of mag ik dat niet vragen?

Bovendien is het zelfs beledigend tegenover de Joodse- en Christelijke religie om die fundamentalistische geloven op één lijn te stellen. Zelfs de meest ortodoxe Joodse religie zou het niet in zijn hoofd halen om afavalligen te vermoorden of met zoutzuur te bewerpen. Ik heb ook nog nooit gehoord van een Gereformeerd meisje dat de keel is afgesneden. Zelfs toen ik al uit de kerk was gestapt en een onechtelijk kind had, ben ik nog bij mijn zwaar christelijke oma langs gegaan en liet me door haar de les lezen. Maar er stond geen peleton ooms en neefs me op te wachten om me om te brengen. Dus dat is gewoon helemaal niet te vergelijken.

Dus ik wil maar even zeggen dat  het ene fundamentalisme helemaal niet met het andere te vergelijken is. Het ene is onderdrukkend en het andere is emancipatoir. Dus ik hoef mij helemaal nergens voor te schamen als mensen van mij zeggen dat ik uit een "streng gereformeerde gezin" kom. Gelukkig wel denk ik dan.

Thursday, August 17, 2006

Groot Israel

Nou doen ze op de site van Mevrouw Meulenbelt weer moeilijk over de vakantiebeurs. Daar staat namelijk een kaart van Israel op en een hele interessante aanprijzing over het Noorden van het Beloofde Land.

De Deen op zich

door Keesjemaduraatje
Ik heb dus met vrouw en twee zoons een reis door Scandinavië gemaakt en daarom kan ik gewoon zeggen dat ik het met eigen ogen gezien heb. Denemarken dus. Van te voren had ik al gelezen dat Denemarken een zeer streng immigranten beleid heeft en dat er veel mensen vanuit Malmö via de nieuwe brug elke dag naar enemarken reizen om te werken, aangezien hun nieuwe buitenlandse partner geen verblijfsvergunning krijgt. En dat daarom in Göteborg en Malmö wel allerlei multi-culturele misstanden heersen en dat Denemarken daarvan gevrijwaard blijft. Dus dat wilde ik met eigen ogen zien. En nu komt mijn eigen observatie.

We zijn heel Kopenhagen doorgereden, maar hebben geen enkele Burka  en slechts zeer weinig Hoofddoeken gespot. We staat er op alle gebouwen om de twee meter een bordje dat er absoluut geen fietsen en kinderwagens mogen staan.  De Deen op zich houdt van schone gevels. Geen Graffitti of leuzen te zien. Verder ook geen ongeregeldheden zoals bedelaars, hangjongeren of iets van dien aard gezien. In die zin is Kopenhagen zelfs saai te noemen. Wel allemaal welvarende en gelukkige mensen op de straten. De Deen is de gelukkigste Europeaan op zich.

Totdat we in Christiania kwamen. Daar is een vrijplaats van krakers, drugsverslaafden en drop-outs samen gekomen die in de gekraakte Kazerne Christiania een eigen wereldje hebben opgebouwd. We hebben deze krakerswereld uitgebreid bezocht en gefotografeerd. Dat was helemaal tegen het zere been van een fanatieke krakers, of dealer, of beide, die vond dat er niet gefotografeerd mocht worden. We werden uitgescholden en bedreigd. Je mag in Christiania wel gewoon staan pissen tegen een muur bij de plaatselijke cafetaria, en drugs dealen en gewoon alles op straat gooien, maar fotograferen daar houden ze niet van. De fietsenwerkplaats van Christiania was erg interessant en je kan er ook bakfietsen kopen. Als je ze hier koopt kosten ze 1500 Euro en daar kosten ze 1000 Euro. Dus als ik nog een keer ga kunnen jullie bij mij een bestelling opgeven. Er staan constant politieagenten naast Christiania, die elke tweede dag een inval doen en de plaatselike hasj- en andere handelaren oppakken.

Wat is mijn conclusie na het zien van dit "krakersparadijs"? Dat de Deense samenleving saai en burgerlijk is en dat alle sociale drop-outs van Kopenhagen in Christiania verzameld zijn. Ze zouden beter een paar sociale werkers daar neer kunnen zetten in plaats van politieagenten die helemaal niets oplossen. De rare allergie van de Deen op zich tegen Hash, Fietsen en Kinderwagens komt op ons vreemd over. Of ben ik nu weer te sociaal voelend?

Daarna kwamen we in Zweden en daar was helemaal geen mens te zien. Slechts 4 Miljoen mensen in een reuzegroot land. Je kan uren door de bossen rijden zonder een tegenligger te zien. Dus van Multi-Culturele drama was geen spoor te bekennen. In Göteborg, gesticht door Nederlanders, ook alleen maar gezelligheid. Er hingen constant twee helicopters in de lucht, wat qua herinnering aan de Kroning vrij irritant was. Maar dat kwam omdat er sportwedstrijden werden gehouden. Nee, wat betreft terrorisme- en Islamdreiging kunnen de Zweden nog niet aan Amsterdam Geuzenveld tippen. dat niet. Dan moet je wel, zoals de Denen een paar hele goeie Cartoon tekenaars in je land voorradig hebben.

Wednesday, August 16, 2006

Günter Grass

Het SS verleden van Günter Grass

Waarschijnlijk weten jullie het niet, want Nederland staat weer met zijn rug naar Duitsland en met zijn gezicht naar London en Washington te lonken en wie Günter Grass is weten heel veel Nederlanders ook niet, maar dat ga ik jullie allemaal uitleggen.

Guentergrass

Günter Grass is de Harry Mulisch van Duitsland en altijd erg links geweest. Tegen de stationering van Kernwapens, tegen de Wiedervereinigung en tegen de bombardementen op Servië. Van die dingen. En prominent lid van de SPD ( de Duitse PvdA). Alleen Günter Grass kreeg wel een Nobelprijs voor de literatuur en Harry Mulisch niet. Maar dat komt omdat meer mensen Duits spreken als er Nederlanders en Belgen zijn. Ik kan er ook niets aan doen.

Maar hele goede boeken geschreven, Günter dan, zoals de verfilmde Blechtrommel. Günter Grass was het geweten van Duitsland  en de "moralische Instanz slechthin" van na de Tweede Wereld Oorlog. Grass wist altijd wat goed en fout was en hoe Duitsland zijn verleden moest verwerken.
Nu blijkt hij zelf vrijwillig bij de SS te hebben gediend, als 17-jarige, en dat 60 jaar verzwegen te hebben. Dat is toch absolute "Scheisse".

Nu ga ik me echt niet meer links noemen. Het is voorbij.

Qanagate

ik ben weer terug van vakantie en ga weer door met bloggen. Ik was in Duitsland, Denemarken en Zweden. De komende dagen zal ik een paar indrukken hier op het weblog zetten. de laatste dagen verbleef ik in Duitsland (mijn tweede Heimat) en moest er iets langer blijven, omdat mijn auto stuk was gegaan. Maar nu weer allles in orde. De Zweedse en Deense kranten kan ik slechts zeer moeizaam lezen, maar de Duitse kranten waren weer erg interessant. Vandaag wil ik het hebben over een stukje in de Stern,  waarin een Hesbollah reddingswerker werd beschreven, die in 1996 al een dode baby aan de pers getoond had en nu in 2006 de lijken van Qana aan de pers toonde, in precies dezelfde pose. Dat kan natuurlijk toeval zijn, maar nu worden steeds meer bewijzen gevonden, dat de reddingswerkers mogelijkerwijze de lijken weer terug gelegd hebben om ze daarna de pers te tonen. Joris Luijendijk beschrijft dat soort taferelen al in zijn boek "Het zijn net mensen" .

10year

De Stern is een vrij populistisch links blad en ontkracht meteen dit gerucht. Blijkbaar heeft de schrijver van eureferendum.com dit bericht de wereld in gebracht. Als je nu op eureferendum.com kijkt, dan zie je dat er steeds meer bewijzen zijn, dat het gebouw in Quana pas 7 uur na het bombardement is ingestort en dat de mensen er waarschijnlijk door de Hesbollah heen gelokt zijn.

Reuters_qana

Verder wordt opgemerkt, dat de reddingswerker vrij schoon is voor iemand die al uren lang bezig is lijken uit het puin te halen. Maar goed, de waarheid is vrij moeilijk te achterhalen.

Ik heb net nog in Duitsland hele discussie moeten voeren met mijn schoonfamilie, omdat mijn zwager beweerde dat de Twintowers door een complot van de CIA zijn ingestort. En dat gebouw 7 pas een paar uur later instortte. Dit verhaal lijk er een beetje op. "Ze hebben het zelf gedaan" is de key message.