Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Sunday, August 20, 2006

Conservatieve stromingen

door Keesjemaduraatje
nu even uit de losse pols en zonder veel checken op data en personen. Bovendoen kan dit artikel nog uitgebreid worden. Maar wat ik schrijven wilde is dat het moeilijk kiezen wordt op de rechter kant van het politieke spectrum. Wat is rechts eigenlijk? Is er nog iemand die weet dat de VVD (een liberale partij in Nederland) vroeger tot links werd gerekend? Weten we nog wat conservatief eigenlijk inhoudt? Daarom even van mij uit een korte schets van wat conderavtief eigenlijk is.

Zeg maar dat alle linkse stromingen zich beroepen op de Franse Revolutie, dus op vrijheid, gelijkheid en broederschap.  Vandaar dat ook de liberale partijen, die de economische vrijheid en de vertegenwoordiging van de nieuw ontstane burgerij tot doel hebben, tot "links"moeten worden gerekend. Een filosoof waar veel linkse denekers zich op beroepen is Rousseau. Medt name de krankzinnige "natuur"-opvattingen van de Groenen en Groen-Links zijn hier op gebaseerd, maar ook veel Marxistische ideeén.

Alle stromingen die tegen de revolutie in gaan heten conservatief of reactionair. Daarvan zijn er in grote lijnen twee soorten: de religieuze conservatieven die vinden dat de maatschappelijke orde van God  moet komen. In de Nederland was dat de Anti-Revolutionaire partij van Abraham Kuyper; Een andere conservatieve stroming vind dat de monarchie hersteld moet worden of dat er een algehele terugverlangen naar het geïdealiseerde verleden nagstreefd moet worden. Het is geen wornder dat de conservatieve denktaks in de VS vaak ook een fundamentalistische Christelijke achtergrond hebben. Degene die de conservatieve stroming een politieke vleugel in Nederland wilde geven, Geert Wilders, werd dan ook gesteund door de Burke Stichting, die ook religieuze idealen nastreeft. Door een persoonlijke ruzie is deze samenwerking al weer afgelopen. Andere stroming zijn de SGP en de Christen Unie.

De Liberale stroming in Nederland is gesplitst in twee richtingen: Conservatief Liberaal bij de VVD en Sociaal Liberaal bij de D66. Eigenlijk kan je alleen de VVD met enig recht conservatief of reactionair noemen, ook al is deze partij in de ogen van onze Ameriaanse vrienden eerder "liberal" te noemen, dus progressief. Als je het zo bekijkt is de echte conservatieve stroming in Nederland haast niet politiek vertegenwoordigd.

No comments: