Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Friday, August 18, 2006

Emancipatoir geloof

door Keesjemaduraatje
laatst werd mij verweten of tenminste werd het fijntjes medegedeeld, dat ik van "streng Gereformeerde" huize ben en dat ik daarom wel begrip zou moeten hebben voor fundamentalistische standpunten. Daarmee suggererend dat het ene fundamentalistische geloof gelijk zou zijn aan het andere en dat het allemaal achterlijke en achtergebleven ideologiën zouden zijn.
Dat brengt mij tot het onderscheid tussen emancipatoire en onderdrukkende religies en geloofsbelevingen. We weten allemaal dat de Nederlandse samenleving lange tijd, zo'n honderd jaar lang, verdeeld is geweest in zuilen, gevormd door verschillende religies en humanitaire opvattingen. De leden van die zuilen bleven veelal onder elkaar in hun eigen kerken, scholen, zorginstellingen en duivenfokverenigingen. Nou is het zo dat alle zuilen iets hebben bijgedragen aan de Nederlandse samenleving, waardoor er ook sprake was van ontwikkeling. De Gereformeerde zuil onder leiding van Abraham Kuijper bijvoorbeeld heeft scholen, een vakbond, diverse kranten, een universiteit, een politieke partij, de NCRV en vele andere nuttige dingen bijgedragen. Geen wonder dus dat deze zuil als emancipatoir beschouwd mag worden. Mijn grootouders van vaders kant nog arme landarbeiders en één generatie later al zijn de leden van deze familie directeur, leraar en rozenkweker. Opa van moeders kant reeds wethouder in Enhuizen. De Gereformeerde zuil van "Kleine Luijden" is 100 jaar later vertegenwoordigd in de machtigste organen in de staat en in de bedrijven. Noem maar Balkenende, Donner, Wim Kok, Den Uijl, Wouter Bos, de Geus ,noem maar op, allemaal gereformeerden. Gezegend zij de HEERE, de God Israels, Die u te dezen dage mij tegemoet gezonden heeft! (1 Samuel 25)

..

Karel van het Reve heeft er al eens op gewezen dat de communisten geen eigen zuil konden vormen omdat ze niets toevoegden aan de Nederlandse staat, alleen maar kritiek leverden en de boel ondermijnden. Geen enkel verzorgingstehuis, school of universiteit is door de communisten gesticht. Denk daar maar eens over na. Vergelijk dat maar eens met bepaalde andere kritische geesten die op dit moment door ons mooie land rondwaren. Is er al een islamitische Universiteit? ja, door Verdonk gesubsidieerd, inderdaad en met een geheel ander doel dan de Vrije Universiteit, namelijk om een Europese Islam te creeéren. Maar niet om iedereen in Nederland verder te helpen, zoals de VU wel doet. Is er een Islamitisch verzorgingstehuis? Hebben de Islamitische scholen er al toe geleid dat er een verhoogd percentage Islamitische meisjes studeerd? Bestaat er een Moslim Omroep, behalve dan de door de staat gesubsidieerde? Of mag ik dat niet vragen?

Bovendien is het zelfs beledigend tegenover de Joodse- en Christelijke religie om die fundamentalistische geloven op één lijn te stellen. Zelfs de meest ortodoxe Joodse religie zou het niet in zijn hoofd halen om afavalligen te vermoorden of met zoutzuur te bewerpen. Ik heb ook nog nooit gehoord van een Gereformeerd meisje dat de keel is afgesneden. Zelfs toen ik al uit de kerk was gestapt en een onechtelijk kind had, ben ik nog bij mijn zwaar christelijke oma langs gegaan en liet me door haar de les lezen. Maar er stond geen peleton ooms en neefs me op te wachten om me om te brengen. Dus dat is gewoon helemaal niet te vergelijken.

Dus ik wil maar even zeggen dat  het ene fundamentalisme helemaal niet met het andere te vergelijken is. Het ene is onderdrukkend en het andere is emancipatoir. Dus ik hoef mij helemaal nergens voor te schamen als mensen van mij zeggen dat ik uit een "streng gereformeerde gezin" kom. Gelukkig wel denk ik dan.

No comments: