Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Saturday, August 26, 2006

Geef je maar over

door Keesjemaduraatje

er worden de laatste tijd weer allerlei argumenten genoemd om te rechtvaardigen vooral niets te doen tegen de dreiging vanuit Iran. Het zijn vijf categorien en ik zal ze even opnoemen, om je de mogelijkheid te geven er een uit te zoeken en met een gerust hart te gaan slapen.

De echte dreiging komt van de VS
Dat zegt ook Thomas Friedman, schrijver en columnist bij de New York Times op   Jan Marijnissen zijn weblog:
....Ik zou de voorkeur geven aan een nucleair bewapend Iran. Want hoewel ik weet dat het beter is om alle mogelijkheden open te houden, heb ik domweg geen enkel vertrouwen in het vermogen van deze regering om een gecompliceerde militaire operatie tegen Iran tot een goed einde te brengen, laat staan om de eventuele militaire en diplomatieke naschokken op te vangen. ...

Als je ze kwaad maakt wordt het nog erger
Dat zegt ook de onvolprezen Senator voor terrorisme en Haat in har reactie op een column van Afshin-Ellian
...
Wie de crisis in het Midden-Oosten in een eenzijdig theologisch denkkader als de apocalyptiek probeert te plaatsen, doet de werkelijkheid onrecht en draagt, ongewild of niet, bij tot een geestelijk klimaat, waarin een volgende oorlog in het Midden-Oosten als onvermijdelijk gezien zal worden. De realiteit van het Midden-Oosten is complexer en voor Iran houdt dat concreet in dat het voortduren en escaleren van de crisis het gruwelbewind van Ahmadinejad steeds steviger in het zadel houdt. Daar is niemand bij gebaat. Ellian niet. Ik niet. De wereld niet.
...

Het Westen creeert ongelijkheid en is dus schuldig aan de dreiging met geweld
Dat is de mening van oud minister Jan Pronk, die Cuba wel een hele goeie samenleving vindt, maar de schuld voor het vele oorlogsgeweld steevast bij de VS legt. Hier is het commentaar van Theo van Gogh hier op:
...De raketten van Iran kunnen Nederland bereiken, Iran beschikt over de atoombom, maar U zult 't niet zien of horen op het Nederlandse scherm. Want de Nederlandse televisie is voor Vrede, de vrede van het graf voor al die vergaste en gefolterde mensen die de pech hadden dat hun neus Saddam niet aanstond. Wij gaan liever slapen in de blijde overtuiging dat Amerika het slechtste land ter wereld is. Om 't in de woorden van de beroemde protestzangeres Jenny Arean te zeggen, U weet wel, dat schepsel van "Vluchten kan niet meer": "Waar haalt Bush de kapsones vandaan om zich met Irak te bemoeien? De Irakezen maken zelf wel uit of ze democratie willen."
Goed gezegd.
Jan Mulder verklaart op televisie dat Amerikanen de domste mensen ter wereld zijn en de grote denker Herman van Veen geeft als argument tegen de oorlog dat 'wij toch ook niet Brussel bombarderen omdat Dutroux daar zit.' Je moet er maar op komen.
Samenvattend geloof ik dat TV-verslaggeving nergens zo dom, vooringenomen en ongeïnformeerd is als op het Nederlandse scherm. De dominees van de Vrede zijn voor de camera als de slavenhandelaren van vroeger; rechts de bijbel, links de zweep. De zweep is voor de Amerikanen en al die mensen die onder Saddam vermoord werden. Die deden er niet toe en zullen er nooit toe doen, de sukkels.
Wat er toe doet zijn de schone handen van Jan Pronk en het zwijgen van Jeroen Pauw. Max Blokzijl (NSB) had 't hen niet kunnen verbeteren. ...

Iran is slachtoffer
Dat is de beste redenering, omdat je dan elke actie als zelfverdediging kan goedpraten:
Stan van Houcke, de krakersjournalist, praat graag linkse journalisten uit de VS na op zijn weblog.We moeten ons eigenlijk helemaal niet met die landen bemoeien
Dat schrijft E.J Groeskamp in het NRC van 22 Augustus 2006

Een oplossingsrichting voor de huidige mondiale conflicten is alleen mogelijk als uitgegaan wordt van het nieuwe wereldbeeld waarin wereldculturen allesbepalend zijn. Die wereldculturen moeten elkaar met rust laten en dienen daarom de grenzen van hun eigen territorium niet te overschrijden. Dit impliceert dat de westerse globalisering stopgezet moet worden. Economische, culturele en communicatiesystemen (internet, satelliet-tv) mogen maximaal de omvang van de eigen wereldcultuur hebben. Migratie kan alleen tussen landen van die wereldcultuur. Westerse strijdkrachten en bedrijven moeten uit alle niet-westerse landen verdwijnen. Alleen op deze wijze kunnen wereldculturen vreedzaam en respectvol met elkaar omgaan, zonder voor elkaar een bedreiging te vormen.
Wie deze opties afwijst en door wil gaan met de westerse globalisering, kan zich voorbereiden op de Derde Wereldoorlog.
(commentaar van Keesjemaduraatje:dus de Westerse wereld veroorzaakt een wereldoorlog door de inmenging in de zogenaamde derder wereld en de edele wilde arme landen kunnen daar niets aan doen.)

No comments: