Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Monday, August 28, 2006

Niet zo naiëf

door Keesjemaduraatje
in mijn log over Kritiek op Israël ging ik er nog vanuit, dat er mensen zijn die kritiek op Israël geven en dan , terecht of niet terecht van anti-semitisme beschuldigd worden. Ik heb al uitgelegd dat je ook selectief verontwaardigd kan zijn als je alleen maar over de geweldsdaden van één land schrijft en de diktaturen buiten beschouwing laat. In dit log wil ik eens gaan kijken wat de Israël-critici nou eigenlijk wél over Syrië en andere diktaturen schrijven. Dan blijkt dat die diktaturen regelrecht verdedigd worden als "slachtoffer" van het zionisme en het VS-imperialisme.
Stan2
In het weblog van Stan van Houcke bijvoorbeeld, wordt 7 keer over Syrië gesproken, met de volgende citaten:
13 juli 2006:Israel bezet sinds 1967 de Golan Hoogvlakte, heeft dit zelfs geconfisqueerd, en  weigert dit terug te geven aan Syrie, dit allemaal in strijd met het internationaal  recht. Op zijn beurt wordt Iran door Israel bedreigd met het bombarderen ...

15 mei 2006:Voorts pleitten ze voor het omverwerpen van het Saddam regime en voor een oorlog  tegen Libanon en Syrie als een 'prelude to a redrawing of the map of the Middle  East [to] threaten Syria's territorial integrity. ...

30 juni 2006:
Bent u met mij van mening dat deze crisis kan internationaliseren als  Israël Syrië intimideert? Zo ja, bent u bereid daarin te bemiddelen?' Zie:  http://anjameulenbelt.sp.nl/weblog/2006/06/30/kamervragen/

23 dec 2005:
Zo dreigde de Israelische regering in 1973 Egypte en Syrie met nucleaire wapens  aan te vallen. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Kissinger werd met  dit dreigement door de Israelis gechanteerd om onmiddellijk extra ...

20 dec 2005:Voordat we door onze bondgenoten in een nieuwe oorlog worden gezogen is het de  moeite waard om even dit artikel over Syrie uit Counterpunch te lezen: 'Mehlis's  Murky Past; US and Isreali Proxies Pushing the Next Neo-Con War. ...

9 feb 2006:
Syrie en Iran zijn geen bondgenoten en dus worden ze bedreigd met Amerikaans geweld.  De publieke opinie wordt op alle manieren daarvoor rijp gemaakt. Elke gebeurtenis  wordt aangegrepen om de uitbreiding van de oorlog te verkopen. ...

20 jan 2006:  Zojuist berichtte de BBC World Service dat de Israelische minister van Defensie  verklaart er zeker van te zijn dat buurland Syrie betrokken was bij 
Stan4
Je begrijpt waarschijnlijk al waar ik heen wil: In alle bijdragen van Stan van Houcke wordt Syrië als slachtoffer gezien en wordt er met geen woord over de diktatuur in dat land gesproken. Waarom niet?
Omdat Stan van Houcke de diktatuur helemaal geen probleem vind. Hij heeft alleen een probleem met oorlogen die in zijn ogen door de VS of Israël worden begonnen.
Toch is Stan van Houcke in de ogen van het "Vredesbureau" in 1995 goed voor de "Prijs voor
de Vredesjournalistiek", blijkens onderstaande email:
----------------------------------------------------------------------------------------
From info@vredesburo.nl  Wed Jan  5 13:10:14 2005
From: info@vredesburo.nl (Stichting Vredesburo Eindhoven)
Date: Wed Jan  5 13:10:14 2005
(...)
Na deze boeiende discussie was er een intermezzo door de
muziekgroep TRIAS met maatschappij-kritische liedjes en
gedichten die uitstekend aansloten op de thematiek van eerder
op de middag. Vervolgens werd door de voorzitter van het
Humanistisch Vredesberaad Anke Polak de jaarlijkse Prijs voor
de Vredesjournalistiek, deHan Achttienribbe-prijs uitgereikt.
Na Stan van Houcke en Anja Meulenbelt was dit jaar Mohammed
Benzakour de gelukkige winnaar.
.......................................................................................................................

No comments: