Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Thursday, August 31, 2006

Nieuws van de SP

Door Keesjemaduraatje

Ja, hier ben ik weer met het laatste nieuws van de SP (Socialistische Partij). Ik heb vanavond even het programma van de SP gelezen en tot mijn verbazing stond er niets in over "Het lijden van het Palestijnse Volk". Ook niet over het Midden-Oosten. Dat betekend dus, dat Jan Marijnissen graag in een regering wil meedoen. De leden en politici zijn veel radicaler als het verkiezingsprogramma.

De Website van Huub Oosterhuis, de ex-priester uit Amsterdam en schrijver van enkele kerkliederen, was een tijd lang gekaapt door de SP. Nu staat er weer een verwijzing naar zijn kerk. Is de liefde voorbij Huub?

De SP accepteert dat er een NAVO bestaat!!!. In het verkiezingsprogramma staat dit over de NAVO:
"De Noord-Atlantische Verdragsorganisatie verandert geleidelijk van een regionale verdedigingsalliantie in een wereldwijd opererende, agressieve interventiemacht. De oude NAVO heeft zichzelf overleefd en de voormalige vijanden, de landen van het Warschaupact, als lid opgenomen of, zoals Rusland, tot partner for peace gemaakt. De NAVO is afgestapt van haar oorspronkelijke defensieve verdragsrechtelijke taak, verdediging van het grondgebied van de lidstaten tegen aanvallen van buiten. Het bondgenootschap heeft zichzelf het recht gegeven overal ter wereld militair op te treden. En handelt daar ook naar, waardoor Nederlandse soldaten nu ver van huis worden ingezet. Deze NAVO-politiek wordt door de SP niet gesteund.

Het uit 1949 daterende NAVO-verdrag is door deze ontwikkelingen achterhaald. In 2009, bij het 60-jarig bestaan, wil de NAVO een nieuwe veiligheidsstrategie presenteren. Dat is een uitgelezen kans om ook de Nederlandse bevolking de komende jaren te laten meepraten over de wijze waarop de internationale veiligheidsstructuur in de toekomst het beste gestalte kan krijgen. Nederlandse militairen kunnen wat ons betreft, onder mandaat van de Verenigde Naties deelnemen aan vredesoperaties, om escalatie van conflicten te helpen voorkomen, als voldaan wordt aan de criteria van legitimiteit, effectiviteit en proportionaliteit."

Commentaar van Keesjemaduraatje: Het zal niet lang meer duren en de SP zal ook de "zionistische entiteit" als reeël existierende realiteit accepteren. Dan is de linkse haat-ideologie voorgoed mislukt.

1 comment:

r.k.h said...

Bij de liedjes-schrijver zit het wel goed met de liefde voor Jan M.. In de NRC of VK stond pas geleden een uitgebreid interview met hem.
Desanne van Brederode noemde hem de meest egocentrische man die ze kende. Helaas zei ze er niet bij waarom, maar de haat was duidelijk.