Disclaimer

In 2005 begon ik met het schrijven over kraken, ICT, zeilen, terrorisme, de multiculturele samenleving enzo, op dit blog. Langzamerhand begon het schrijven over terrorisme zich steeds meer tot Israël, Gaza, Judea en Samaria te beperken.
De meningen die op dit blog worden weergegeven zijn als bijdrage aan het maatschappelijke debat en geenszins kwetsend of beledigend bedoeld. Mocht u desondanks van mening zijn dat aangifte noodzakelijk is, lees dan eerst even deze speciaal voor u bedoelde disclaimer

Thursday, September 14, 2006

Israel is onze beste vriend

Door Bart Beirlant ( De Standaard )

Israël krijgt vrienden in Europese parlement
Leden van het Europees Parlement en de parlementen van 25 EU-lidstaten hielden in Brussel de organisatie ,,de Europese vrienden van Israël'' boven de doopvont.


,,Dit is een historische gebeurtenis. Nooit eerder kwamen zoveel parlementsleden uit de EU bijeen als vrienden van Israël'', zei het Zweedse Europarlementslid Gunnar Hökmark, initiatiefnemer en de eerste
voorzitter van de nieuwe vzw ,,Europese Vrienden van Israël''. Europarlementslid en voormalig Belgisch staatssecretaris voor Europese Zaken Frédérique Ries (MR) is vice-voorzitter.

,,We hebben al ongeveer 200 leden uit alle lidstaten én alle politieke stromingen'', zegt Hökmark, die lid is van de christen-democratische Europese Volkspartij. De Vlaamse leden van de organisatie zijn de VLD-kamerleden Stef Goris en Claude Marinower, de VLD-senatoren Paul Wille en Margriet Hermans en de onafhankelijke senator Hugo Coveliers.

In het bestuur zit ook het Nederlandse Europarlementslid Paul Van Buitenen, die in 1998 leden van de toenmalige Commissie beschuldigde van fraude. Op de openingsavond werden twee Europese commissarissen verwacht: Franco Frattini van Binnenlandse Zaken en Benita Ferrero-Waldner van
Buitenlandse Betrekkingen: als sympathisant, niet als lid. Volgens Hökmark is het hoog tijd dat Israël meer steun krijgt vanuit Europa, ,,maar niet ten koste van iemand. Dit is niet gericht tegen de
Arabieren of de Palestijnen. Deze organisatie is alleen ten koste van hen die antisemitisme en haat prediken. Wij komen op voor vrijheid, democratie en mensenrechten. Israël is de enige democratie in de regio.''

De doelstellingen van de ,,Europese vrienden van Israël'' zijn verscheiden: het imago van Europa in Israël verbeteren, meer begrip wekken voor Israël bij Europese parlementsleden én bij de publieke
opinie: ,,Ik hoop dat we de discussie kunnen definiëren zoals ze is: een ideeënconflict tussen democratie en totalitaire regimes.'' Vinden de leden misschien dat Israël te veel gehekeld wordt in de media? ,,Er is een gebrek aan evenwicht. Er is een tendens om de schuld bij Israël te leggen, terwijl de alarmbellen in Europa zouden moeten luiden als we luisteren naar de antisemitische propaganda in de buurlanden van Israël. We willen duidelijk maken wat er op het spel staat in het Midden-Oosten.''

No comments: