Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Thursday, September 14, 2006

Kennis garandeert geen wijsheid

door Keesjemaduraatje
vandaag staat er een kadertje in het NRC met de titel: "Wetenschappers steunen Donner". Wie zijn die geniale wetenschappers dan wel, vraag ik me af? Zijn dat mensen die zowel de Islam kennen, en staatsrecht en genoeg weten over democratie, dat ze kunnen inzien dat in een democratie ook de minderheden beschermd worden en dat het er in een democratie niet alleen om gaat dat de meeste stemmen gelden? Dat er mensenrechten zijn die universeel en eeuwig geldig zijn? Dat vrijheid van meningsuiting een fundamenteel recht is dat niet door een meerderheid kan worden weggevaagd?
We gaan eens kijken wie die "Wetenschappers" dan wel zijn die zogenaamd Donner steunen.

Dat is Jan Schoonenboom van de "Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR)", het instituut dat laatst een rapport uitbracht waarin stond dat we met de Moslimbroederschappen moesten gaan onderhandelen. Als je nog verder googled naar Jan Schoonenboom, dan zul je merken dat dit een bijzonder vooringenomen persoon is, die in Wageningen nog in de linkse scene heeft verkeerd ten tijde van Volkert van der Graaf en in het land bijeenkomsten bezoekt waar de toetreding van Turkije tot de EU wordt bepleit. Een niet erg objectieve wetenschapper dus.

De andere wetenschapper die wel wat ziet in Donner zijn uitspraken is hoogleraar staatsrecht Paul Bovend'eert. Het valt me op dat er alleen gekeken wordt naar wat juridisch mogelijk is, terwijl het veel interessanter is te kijken naar wat de basis van onze democratie is. Maar dat lijkt iedereen die "boven ons geplaatst is" te zijn vergeten. Gelukkig heeft 70% van het Nederlandse volk zijn gezonde verstand nog behouden.

No comments: