Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Monday, September 11, 2006

WO IV

door Keesjemaduraatje
mooier kan ik het niet zeggen. Het beruchte Eerste Kamerlid van de Socialistische Partij, die eerst voor de Chinese Revolutie was en nu de Islamitische terreur een warm hart toedraagt, noemt op haar haatweblog zowel de Koude oorlog als WO IV in één zin:

Het is een citaat van Phyllis Bennis, ant-oorlogsactiviste in de VS. "De Bush administration is sinds 9/11 bezig met wat de de Global War on Terror noemen, in de wandelgangen afgekort tot GWOT, die de plaats heeft ingenomen van de koude oorlog, en de strijd tegen het communisme. Dat ideologische framework heeft grote invloed, zowel op de interne ontwikkelingen in de VS als de externe. Intern is het een excuus om een groot deel van de bevolking de burgerrechten te ontnemen. Ik merk daar weinig van, zegt ze, want ik ben blank, joods, in Amerika geboren. Maar de moslims hebben het moelijker, de Amerikaanse Arabieren, en de burgers die nog maar kort zijn genaturaliseerd staan voortdurend onder verdenking, en zijn niet meer zo vrij om openlijk hun mening te uiten. Dat geeft mij de verplichting, omdat ik minder risico loop, om dat mede namens hen te doen. "

Hier wordt dus de Koude oorlog in één adem genoemd met de Global War on Terror en het is ook geen wonder dat Phyllis Bennis ook nu weer de tegenstanders van de VS steunt. Het Transnational Institute waar ze lid van is, is een bekende KGB mantelorganisatie die ooit Philip Agee herbergde, een vroegere CIA agent die nu op Cuba woont.Het is voor mij ook een bewijs dat de anti-oorlogsactivisten in Europa rechtstreeks beïnvloed worden door de anti-VS groepen in Amerika zelf. Het is echter wel een verschil of je je eigen land bekritiseerd in een democratisch proces, of dat je de VS aanvalt vanuit Europa. Dat hebben de activisten in Nederland nog niet helemaal begrepen.

1 comment:

r.k.h said...

Vergeet de link Agee/Gretta niet.