Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Sunday, October 08, 2006

D66 congres

door Keesjemaduraatje
je moet de woorden nog eens zorgvuldig doorlezen. Er is iets niet helemaal correct, maar je weet niet precies waar het in zit. Gisteravond wilde ik aan de collega's van het Hoeiboeilog uitleggen wat me zo had gestoord aan de woorden van Alexander Pechtold op het partijcongres in Amsterdam. Enkele zinnen die wollig geformuleerd zijn en daardoor niet meteen de haren recht overeind zetten. Een paar voorbeelden:

Alexander Pechtold:
"Na 11 september, na de moorden op Fortuyn en Van Gogh, zijn we als tolerante samenleving ontmaskerd. De politiek is op die golven meegelift. In plaats van de onrust te kanaliseren is er een megafoon op de onderbuik gezet."

Keesjemaduraatje:wat is de overeenstemming tussen 11 September, Pim Fortuyn en Theo van Gogh? Na 11 September heeft Pim Fortuyn gewaarschuwd voor de gevaren van de Islam en Theo van Gogh werd vermoord vanwege kritiek op de Islam. Dus Pechtold moet niet doen alsof de Nederlandse samenleving een probleem is. De tolerantie was niet het probleem, maar juist de mensen die er misbruik van hebben gemaakt.
D66 laat zich zien als een echte bestuurderspartij als gedacht wordt door de "onrust te kanaliseren"  het probleem opgelost kan worden. Dat is een methode die al jarenlang door de regenten wordt gebruikt. Beetje meegeven en dan lost het zich wel op. Ook heb ik het idee dat Pechtold niets zelf bedenkt. Hij gebruikt de "onderbuik"-metafoor van Femke Halsema zonder te begrijpen hoe schadelijk en ondemocratisch dat is. Het betekent dat mensen niet mogen zeggen wat ze denken, want "de onderbuik" mag vooral niet getoond worden. En dan ook nog een megafoon erop zetten.  Ja, Alexander, omdat je te doof bent om het te horen, dan moet er geschreeuwd worden in een megafoon.

Alexander Pechtold op het congres van 7 oktober:
"Er dreigt een nieuwe tweedeling. Dit keer niet overzichtelijk oost-west, communisme tegen kapitaal, maar veel gevaarlijker: religie tegen religie. Dit keer valt er geen muur te plaatsen. Want die zou dan niet alleen in het Midden-Oosten moeten staan, maar dwars door Azië, Darfur, de Balkan en in Bos en Lommer. In al onze Europese steden. "

Keesjemaduraatje:"Dat is al helemaal foout wat Alexander daar zegt. De Koude Oorlog was geen strijd tegen communisme en kapitaal, het zo te omschrijven heeft nog iets heroïsch. Tegen het kapitaal. Het was de strijd tussen dikatuur en de vrije wereld. En door het zo te beschrijven, kom je veel dichter bij de huidige situatie.
Nu hebben we ook geen strijd tussen religie en religie, zoals de geachte heer Pechtold geheel ten onrechte schrijft, maar een strijd tussen fundamentalistisch geloof en de vrije wereld. Als hij geen muur wil plaatsen, dan zou hij andere strategien moeten noemen en ik ben bang dat ik al weet welke dat is: toegeven en onderhandelen.

1 comment:

r.k.h said...

"Religie tegen religie". Die Pechtold is niet echt een denkertje. Hij is participant in een bepaald discours en neemt daar ook de slogans van over. Zielig.

Pas geleden zat hij zich op te winden over dat 10% van de Nederlanders racistisch is. Je zou van hem een analyse mogen verwachten.