Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Friday, October 06, 2006

Dhimmitude in Eindhoven

'Geen vrouwen in badkleding zien'
Eindhovensdagblad 5 Oktober
Het eerste zwemuurtje voor allochtone mannen in het Eindhovense Ir. Ottenbad heeft gisteravond twintig zwemmers getrokken. Gebiedsmanager Sportparken Noord Henny Beekwilder was daar tevreden mee. Hij hoopt dat het aantal op den duur zal aantrekken tot vijftig é tachtig. „Wij hebben immers als opdracht zo veel mogelijk Eindhovenaren te laten participeren in het sporten.“


Niet iedereen is blij met het besluit van het zwembad om in te gaan op het verzoek van een groep allochtone mannen om zonder vrouwen van het zwembad gebruik te maken. Piet van den Berg komt er al twaalf jaar, sinds enige tijd op donderdagavond mét een groep waarin ook vrouwen zitten. Boos zegt hij tegen Beekwilder: „Opeens zijn die niet meer welkom. Waarom kunnen allochtone mannen niet met anderen zwemmen? Ze moeten toch integreren?“
lees verder:

3 comments:

AVe said...

Het zijn de beleidsmakers die vrijwillig meewerken aan de nieuwe sekse-scheiding in onze maatschappij.

Apartheid willen we niet, maar krijgen we toch en ook nog eens de scheiding van mannen en vrouwen! Wat een winst.

Die 'allochtonen' zijn echt bang voor vrouwen.

Ga jij er eens zwemmen tijdens zo'n uurtje Keesje? Of ben jij er ook niet meer welkom? Spreek je al Arabisch?

KeesB said...

Met dit soort onzin hoef je in Australie niet aan te komen. Geen wonder dat de multiculturele samenleving Down Under heel wat beter werkt dan in Nederland en dat tweede generatie kinderen zich veel meer Australier voelen dan tweede (en zelfs derde) generatie kinderen in Nederland Nederlander.

Michiel Mans said...

De 'correcte' logica is weer zo krom als een hoepel. Segregatie voor de integratie. Het zou lollig moeten zijn maar de lol is er echt wel vanaf.