Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Wednesday, October 11, 2006

Wat stemmen?

Door Keesjemaduraatje
Ja, nu wordt het moeilijk. Wat gaan we stemmen? Wat kunnen we nog stemmen? Wat mogen we nog stemmen?
Economische belangen zijn belangrijk en dan vooral naar je eigen portemonnaie kijken. Als je een eigen huis hebt, dan is CDA en VVD en de kleine rechtse partijen een keuze.
Sociaal beleid. Als je dat belangrijk vindt, dan moet je je afvragen wat sociaal is. Gemakkelijk een hoge uitkering krijgen, dan kan je alleen SP stemmen. Zelfs Groen-Links is voor een verkorting van de WW uitkering. Ik ga nou even geen commentaar daar op geven. Gewoon even rationeel blijven.
Voor mij zijn mensenrechten belangrijk. Dus ik stem geen PvdA, vanwege Albayrak en ook geen D66 vanwege de slappe koers wat betreft Armenië. CDA mag qua mensenrechten weer en ook Christen Unie. Maar dat wil niet zeggen dat ik één van die partijen ga stemmen.
"Het lijden van het Palestijnse Volk" is een criterium voor mij. Alleen Wilders heeft daar een uitgesproken goed standpunt over. Alle andere partijen hebben een vaag anti-Israël standpunt. VVD kan qua Israel ook nog wel.  Maar de VVD stem ik niet vanwege Verdonk.
Christenunie is tegen alles dat vies en voos is. Ik ben zelf ook niet zo'n voorstander van euthanasie en abortus, maar het is veel gevaarlijker het te verbieden dan het toe te staan.

De kleine seculiere rechtse partijen (Wilders, Pastors, Nawijn, 5 Fortuyn) hebben allemaal een anti-Europa standpunt, wat qua toetreding van Turkije tot de EU van pas kan komen. Daar ben ik sinds kort weer tegen. Nawijn kan niet gestemd worden vanwege zijn anti-Ayaan motie. 5 Fortuyn heeft bewezen alleen ruzie te maken. Blijven over: Wilders en Pastors. Wilders heeft veel goede punten. Hij wordt bedreigd. Wilders heeft een duidelijk Islam standpunt. Wilders zet door en heeft Kamerervaring. Zijn kandidaten zijn geen ééndagsvliegen. Het enige dat ik vreemd vind aan Wilders is dat hij Indo is en er niet voor uitkomt. Zo interpreteer ik zijn blonde kapsel. Maar iedereen heeft zijn makkes.
Pastors heeft bewezen in Rotterdam enige problemen aan te kunnen pakken. Verder is hij een populist.   
Geenstijl heeft een bindend stemadvies op Simon de jongste broer van Fortuyn. Die staat op EENNL van Pastors op de laatste plaats als lijstduwer. Als er 16.000 stemmen op hem worden uitgebracht wordt hij gekozen.
Kortom, ik weet het nog niet.

11 comments:

Jeroen said...

Ik stem Partij voor de Dieren. Maar die staat niet bij jouw poll. Jammer.

Ariël Bruéns said...

Misschien omdat we eerst maar eens moestenzien of we wel een partij voor de mensen kunnen vormen ? Partij voor de dieren... pffff. Als je nog een partij voor en van de ratten wilt dan kan ik je PvdA aanraden.

marij van Eck said...

Ik weet het ook niet. Ik stem altijd op een vrouw. Maar sinds Ayaan Hirsi Ali weg is, ken ik geen een vrouw die mij met haar uitspraken aanspreekt. Geert Wilders lijkt me wel geschikt. Nog eens goed zijn programma lezen. Marco Pastors vind ik toch een te weinig uitgsproken persoonlijkheid. Dus Keesje, je staat beslist niet alleen, wat dit betreft.!!

AVe said...

Ik stem tegen de islamisering van Nederland (en Europa). Dat zou voor iedereen het belangrijkste punt moeten zijn. Liever arm en in een krot wonen maar vrij, dan volgens de ideologie van de islam leven. Je kunt maar beter vooruit denken, zeker als je kinderen hebt.

Wim Nusselder said...

Ik stem GroenLinks. Als het even kan op een allochtone vrouw. Omdat ik me elke keer weer herken in de zaken waar GroenLinks zich druk over maakt: in de eerste plaats (letterlijk het 1e hoofdstuk in het verkiezingsprogramma) de rol van Nederland in de wereld, duurzame welvaart die we niet voor onszelf mogen houden. Met kleine stapjes de wereld in het algemeen en Nederland in het bijzonder reorganiseren zodat niemand zich meer buitengesloten hoeft te voelen van welvaart en status en zich tegen het systeem hoeft af te zetten. Dat is ook ons middellange termijn welbegrepen economisch eigenbelang...
Werk organiseren voor uitgeslotenen (laag opgeleiden, allochtonen, gehandicapten), desnoods gesubsidieerd, is socialer dan uitkeringen geven. Mensenrechten zijn essentieel. Daarin moeten we het goede voorbeeld geven: ook Turkse politici hebben vrijheid van meningsuiting en politici hoeven niet voor 100% blind het verkiezingsprogramma van hun partij te steunen, maar moeten dan wel bereid zijn dat uit te leggen. Als je mag ontkennen dat Nederland oorlogsmisdaden heeft begaan tijdens de "politionele acties", dan ook dat de massamoord op de Armeniërs "genocide" was.
Nieuwe lidstaten hoeven het niet voor 100% eens te zijn met wat in onze geschiedenisboekjes staat over hun geschiedenis, maar moeten dan wel bereid zijn dat uit te leggen.
Hoe meer landen toetreden tot de EU, ook van buiten Europa, hoe beter. Dat is de beste vorm van ontwikkelingssamenwerking. Wel geleidelijk, uiteraard, en te beginnen met de landen die al een stevige band hebben, bijvoorbeeld door handelsbanden, toerisme en/of migratiestromen.
Het Palestijnse Volk lijdt ontegenzeggelijk meer dan het Israëlische. Joden hebben recht op een staat waarin ze veilig kunnen wonen, maar niet noodzakelijk op een "eigen staat". Israël moet de Palestijnen opnemen als gelijkwaardige burgers en niet uitsluiten en vernederen, zodat ze radicaliseren.
De overheid hoort op het terrein van normen en waarden (waaronder euthanasie en abortus vallen) niet te verbieden en gebieden, maar te overtuigen. Mijn ideale politici zeggen niet (populistisch) wat mensen willen horen, maar laten zien dat ze (als staatslieden) mensen samenhangende visies kunnen bieden en ze kunnen inspireren en overtuigen.

keesjemaduraatje said...

ik vind de bovenstaande reactie van mijnheer Nusselder vrij ver beneden peil. De genocide ontkennen is terecht in veel landen strafbaar, omdat je daarmee de slachtoffers alsnog een trap na geeft. In Duitsland zijn genocide-ontkenners alleen onder de neo-nazi's te vinden. Je verwart vrijheid van meningsuiting met belediging van een uitgemoord volk.
Wat betreft het "Lijden van het Palestijnse Volk" laat je zien dat je een echte Groen-Linkser bent, want dat is de enige partij die ontkenning van de staat Israel in zijn partijprogramma heeft staan.
Schandalig.

Wim Nusselder said...

Hoi Kees,

De genocide op de Armeniërs ontkennen is dom en hoogst onaardig voor de (nakomelingen van de) slachtoffers, maar niet iets waar de staat zich mee zou moeten bemoeien door het te verbieden. Er zijn nog heel veel meer geschiedkundige feiten waarbij het dom en hoogst onaardig voor nakomelingen van de slachtoffers is om ze te ontkennen. Dat is toch geen reden voor de overheid om instemming met een officiële geschiedschrijving verplicht te stellen?! Naast recht op vrijheid van meningsuiting hebben mensen ook recht op domheid, ook als anderen zich daardoor gekwetst voelen. Pas als dat kwetsen gewelddadige vormen aanneemt moet de overheid ingrijpen.

In het GroenLinks verkiezingsprograma lees ik:
- "Het is cruciaal dat er een democratische Palestijnse staat komt, en dat
Israël daaraan meewerkt." Daar ben ik het niet mee eens. Integratie van Palestijnen in een democratische Israëlische staat kan ook (al lijkt dat op dit moment moeilijker) en is uiteindelijk beter voor ieders veiligheid.
Aan het concept verkiezingsprogramma is nog toegevoegd:
- "Tevens wordt druk
uitgeoefend op de aanwezige radicale partijen om zowel Israël als Palestina te erkennen.
Soevereiniteit van beide staten is een voorwaarde voor een blijvend vredesproces." Een erkenning van de staat Israël dus, en geen ontkenning. Overigens ben ik het ook daarmee niet helemaal eens, want dei erkenning van Palestina als soevereine staat lijkt mij pas aan de orde zodra die er is (en wat mij betreft hoeft die er niet te komen).
Kun jij aanwijzen waar jij een "ontkenning van de staat Israël" hebt gelezen?

Overigens zou ik het op prijs stellen als je me gewoon Wim blijft noemen.

Groetjes,

Wim

DAve said...

ontkent Groenlinks de staat Israel ?
Dat is een mooi begin, nu al die andere staten nog.

O'Brien said...

Recalcitrant als ik ben, ben ik in principe op alle partijen tegen :)

Nooit zal ik mij aan een partij committeren, maar om ervoor te zorgen dat anderen en ik over een 10 - 20 jaar nog wat kiezen hebben gaat mijn stem naar Wilders.
Niet omdat ik hem een briljant staatsman vind, en ook niet omdat hij de uitstraling van Fortuyn zou hebben.
Wel omdat hij als een van de weinigen niet meedoet aan onbegrijpelijke knieval voor de godsdienst die mij met taqqiya enerzijds en het mes op de keel anderzijds, respect wil afdwingen voor alles "was mir wiedrich ist
"

david said...

dit is de eerste keer dat ik echt geen flauw idee heb waar ik op zou kunnen stemmen. er is natuurlijk de verleiding om 'strategisch' te stemmen met het argument een nieuw Balkenende-kabinet te voorkomen, maar ik vertik het om op Wouter Bos te stemmen. op alles rechts van de PvdA stem ik sowieso niet; Groenlinks heeft een dubieus EU-standpunt en de SP heeft wat mooie ideeën (zoals over de monarchie) aan het vuilnis gezet. ik heb net eens die rare stemwijzer ingevuld (waar geen enkele stelling gaat over buitenlands beleid, viel me op) en daar komt de partij voor de dieren voor mij als hoogste uit. maar ik stem niet op een partij die dierenrechten het belangrijkst vindt. dus tsja, wat moet je dan...

keesjemaduraatje said...

ja, niet om het één of ander, maar ik dacht dat de Eurodusnie mensen echte anarchisten waren, die helemaal niet hoeven en mogen en willen stemmen. Dat is juist zo leuk van het anarchisme, dat je lekker overal tegen kan zijn en dus nooit een keuze hoeft te maken, zelfs niet over je eigen leven.