Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Friday, November 10, 2006

Commissie Gelijke Behandeling

door Keesjemaduraatje

de uitspraken van de Commissie Gelijke Behandeling van 2006 met als thema "Hoofddoek" wijzen allemaal in één richting:

ZOEKRESULTATEN

Resultaat 1-11  totaal 12

2006-217
Verboden onderscheid op grond van godsdienst door het dragen van alle vormen van hoofdbedekking te verbieden.

2006-215 Callcenter heeft onderscheid op grond van godsdienst gemaakt bij sollicitatie door vrouw vanwege hoofddoek af te wijzen als telefoniste.

2006-213 Een detacheringbureau heeft verboden onderscheid gemaakt op grond van godsdienst bij de afwijzing van een sollicitante voor de functie van bijstandsconsulent en een opleidingstraject doordat haar hoofddoek daarbij een rol heeft gespeeld.

2006-170 Verzoekster zal bij toepassing van het voorgenomen kledingvoorschrift voor de kooklessen en overige vak- en practicumlessen, met uitzondering van de afdeling Zorg en Welzijn, Verzorging en Huishoudkunde, geen verboden onderscheid op grond van godsdienst maken, mits de aanbevelingen van de Commissie zullen worden gevolgd.

2006-144 Onderscheid op grond van godsdienst ten nadele van beroepsopleiding door student mee te delen dat hoofddoeken op school niet zijn toegestaan. Geen onderscheid bij het niet-aangaan van de stageovereenkomst.

2006-138 Verweerster heeft onderscheid op grond van godsdienst gemaakt bij de arbeidsvoorwaarden door verzoekster te verbieden op het werk een hoofddoek te dragen.

2006-122 Klacht van verzoeker is niet-ontvankelijk omdat hij geen belang heeft bij een oordeel.

2006-84 Een werkgever zal verboden onderscheid maken op grond van godsdienst indien hij niet toestaat dat een kantinemedewerkster in combinatie met de bedrijfskleding tijdens representatieve gelegenheden een doek draagt die tevens haar schouders en borsten bedekt.

2006-70 Een school maakt verboden onderscheid op grond van godsdienst door een studente van de Pabo geen stage te laten lopen, waarbij het dragen van een hoofddoek een rol heeft gespeeld.

2006-63 Verboden onderscheid op grond van godsdienst door afwijzen van vrouw met hoofddoek voor functie vanwege representativiteitseisen

Blijkbaar vinden de juristen van deze commissie de hoofddoek helemaal te gek en denken ze als de integratie bevorderd wordt als islamitische vrouwen maar vooral een hoofddoek blijven dragen. Het aantal oordelen over de hoofddoek is toegenomen. In

2006  12
2005  8
2004  12
2003  2
2002  5
2001  10, maar toen werden nog vele klachten van hoofddoekdraagsters afgewezen.

5 comments:

O'Brien said...

Artikel 1

In Nederland heerst het hardnekkige misverstand dat Artikel 1 uit de Grondwet een soort onwrikbare natuurwet is. "Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan. Het klinkt als als E=mc². Er mag niet aan getornd worden Ik zie dat als gevaarlijk.. Zelfs natuurwetten zijn niet onveranderlijk. Ik geef het rijtje Copernicus > Newton> Einstein als voorbeeld, en zelfs die laatste staat allang weer op de helling. Dus waarom geen rationele Karl Popper achtige benadering van Art 1.
Poppers opvatting is dat een theorieof wet, in ons geval nooit kan pretenderen de uiteindelijke, zekere waarheid te zijn.

Het bovenstaande is vermoedelijk volslagen abracadabra voor de kersverse gedragswetenschapper, de oude partij-ideoloog en de Groen Linkse praatdame op leeftijd, en daar zijn er nogal wat van in Nederland, dus ik verklaar mij nader.
.
Discriminatie /apart zetten/ wegens godsdienst mag niet volgens de wet. Dat klinkt sympathiek als axioma , maar het is ondertussen je reinste zelfbedrog. De falsificatie schuilt hierin: In dit land loopt namelijk een grote schare jong ”islamtalent” rond, dat op 2 november 2004 een goddelijke openbaring gehad heeft. Allah en zijn Profeet moeten het hier voor het zeggen krijgen De laaiend enthousiaste, (maar nu weer verwijderde) discussies kon je indertijd op de bekende Marokkaanse forums lezen..
.
Discriminatie wegens godsdienst is niet toegestaan, en zo komt het paard van Troje binnen. Een flink aantal moslims is namelijk van mening dat de ideeën van de Profeet boven onze eigen wetgeving staan. Als dat onder vrijheid van geloof valt dan wordt de discussie erg ruim, en is er met de haatzaaierij van imam Fawaz ook niets mis: "O God, bezorg Van Gogh een ziekte O God, verblind het zicht van Ayan Hirsi Ali zoals u haar hart hebt verblind O God bezorg haar hersens een kanker. O God, bezorg haar een tongkanker" De moord van Bouyeri kan dan door imam Fawaz uitgelegd worden als de daad van iemand die niets van zijn poging tot "kanaliseren" begrepen heeft, en binnen de huidige wetgeving zal elke advocaat daar zijn pleidooi op baseren. Niet die advocaten zijn fout, de wet is fout. Dat lijkt mij een kwestie van logica.

Ik kan slechts één conclusie trekken:
Als de grondwet werkbaar moet blijven, dan moeten we als een speer Art. 1 uit de grondwet herzien en gaan discrimineren, apart zetten op grond van geloof..
Of de politiek moet braaf gaan zitten afwachten totdat het respect voor de islam ons letterlijk en figuurlijk met het mes op de strot afgedwongen wordt, iets wat eigenlijk nu al gaande is.
Maar dan moeten we niet zeggen: Wir haben es nicht gewußt.

Wim Nusselder said...

Beste "O'Brien",

Je haalt zijnsoordelen (waarheid) en waardeoordelen (normen, waarden en wetten) door elkaar en Popper is achterhaald door Kuhn, maar je hebt gelijk dat respect voor (alles wat onder het mom van) godsdienst (gedaan en gezegd wordt) geen absoluut recht is. Discriminatie van mensen wegens het discrimeren van derden (bijv. vrouwen) moet mogelijk zijn, anders bijt grondwetartikel 1 zichzelf in z'n staart. Wat lastig blijft, is hoe om te gaan met mensen die het recht claimen om zich te laten discrimeren, c.q. te laten beperken in hun publieke bewegingsvrijheid...
In elk geval kun je -logischerwijs- niet zeggen (zoals Kees doet) dat het afwijzen van een verbod op het dragen van hoofddoekjes in een bepaalde situatie gelijk staat aan "de hoofddoek helemaal te gek" vinden en "denken [dat] de integratie bevorderd wordt als islamitische vrouwen maar vooral een hoofddoek blijven dragen". Het lijkt me dat betere manieren moeten zijn om hoofddoekjes, burqa's etc. uit de Nederlandse publieke ruimte te weren dan door ze te verbieden. Ik denk dat in elk geval de overheid zich op een hellend vlak zou begeven als algehele verbodsbepalingen zou uitvaardigen. Dan zijn situatiegebonden verboden door bijvoorbeeld werkgevers, constant publiek bediscussieerd aan de hand van de niet-bindende uitspraken van de CGB nog beter. Reken maar dat die zich door de nu ontstane commotie achter de oren krabt en in de toekomst z'n oordelen voorzichter formuleert of beter uitlegt...

Met vriendelijke groet,

Wim

keesjemaduraatje said...

Wim, je hebt nu toch wel gezien waar het fanatisme van de hoofddoekdraagsters toe leidt. De meiden van Halal maken homo's belachelijk en praten het beledigen en vervloeken van Ayaan en Theo in een moskee goed. Het islamiseringsproces stopt echt niet met het toestaan van hoofddoeken. Ik ben er vooral tegen als leraressen en andere ambtenaren hoofddoeken dragen.

Wim Nusselder said...

Hoi Kees,

Ik denk dat de CGB ten onrechte het dragen van een hoofddoek en niet-handenschudden tussen mannen en vrouwen als (noodzakelijke) uiting van de Islamitische godsdienst beschouwt. Fanatisme en hoofddoek dragen hangen niet automatisch samen. Ik weet even niet wie je met 'de meiden van Halal' bedoelt, maar valt 'belachelijk maken van homo's' en 'goedpraten van beledigen en vervloeken' niet evenzeer onder de vrijheid van meningsuiting als het voor geitenneukers uitmaken van islamieten? Waarmee ik dus geen van beiden goed wil praten.

Hoofddoeken vind ik nog tot daaraan toe voor leraressen en ambtenaren. Met niet-handenschudden voor leraressen en vooral met gezichtsbedekkende sluiers in onderwijs en loketfuncties van de overheid heb ik meer moeite. Dat moet m.i. verboden kunnen worden door een werkgever als die z'n werkneemsters niet op een andere manier op andere gedachten weet te brengen. Dat kan ook, denk ik, want die CGB-uitspraken zijn niet bindend.
Islamisering stopt gewoon (ongeveer) bij de grens tussen autochtonen en allochtonen-met-islamitische-achtergrond. Voor het tegengaan van radicalisering van de islamitische minderheid is vooral veel contact nodig tussen (in de eerste plaats) de niet-radicale en radicale moslims en (in de tweede plaats) moslims en niet-moslims. Voor het tegengaan van geweld door toch geradicaliseerde moslims hebben we het strafrecht.

Met vriendelijke groet,

Wim

O'Brien said...

@Wim: " Je haalt zijnsoordelen(waarheid(... tm...achterhaald door Kuhn.

Daar heb je gelijk aan. Een wetgeving, en dus ook de grondwet is moelijk een in een exact wtenschappelijk model te gieten. Mijn inleiding was dan ook eerder bedoeld om de toon te zetten dan een poging tot formalisering.