Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Wednesday, November 15, 2006

De derde feministische golf

Voor Kees,
"Medestandervoor de rechten van de vrouw"
Dat schreef Dirk Verhofstadt voor mij als opdracht in het boek van zijn hand, "De Derde Feministische Golf" . Met zo'n zin kan je thuiskomen. S'ochtends had ik nog ruzie met mijn vrouw gehad over het huishouden en wie er nu meer moest schoonmaken. S'middags reed ik naar Antwerpen voor de presentatie van het nieuwe boek en zodra je België binnenrijdt voel je je meteen beter. Vlak voor de deur van de Antwerpse Expo geparkeerd, gratis, dan naar binnen in een grote ruime zaal met 350 mensen, die allemaal zaten te wachten op de 4 van de 6 schrijfsters die Dirk Verhofstadt heeft geinterviewd voor zijn boek. Oh ja, natuurlijk eerst een pamflet van het "Vrouwen Overleg Komitee" in ontvangst genomen.

Yasmine Allas, Naïma El Bezaz, Naema Tahir, Nahed Selim zaten aan tafel, samen met Mia Doornaert (gespreksleider) en Dirk Verhofstadt (de schrijver). In het begin ging het er nog vrij rustig aan toe, omdat Mia nog moest uitleggen dat er in China ook vrouwendiscriminatie is en er werd nog wat uitgelegd over de achtergronden van het boek. Daarna ging het debat flink los.Start

Yasmine Allas (1967, Somalië,romanschrijfster) vertelde dat haar familie haar vriend bestempelde als "Ongelovige hond" waar ze niet mee mocht omgaan. eerst moest hij besneden worden en de Koran uit zijn hoofd leren. Dat zag ze helemaal niet zitten. "We hebben veel macht. Moslimmannen houden zich voortdurend met onze sexualiteit bezig en worden nu panisch van angst. “Waar ben je geweest?” ; “Ben je aangesproken door iemand?”; “Heb je sex gehad?” Ze hebben onze vagina’s niet meer onder controle.
"Veel moslimmannen raken nu in paniek doordat de vrouwen, die tot nu toe als een kudde schapen zaten opgesloten en zich lieten bewaken, nu de vrijheid hebben geroken. Meisjes doen beter hun best op school en zullen hoger opgeleid zijn dan de moslim mannen in hun omgeving. Daardoor zullen ze steeds moeilijker een partner kunnen vinden. Er zijn genoeg Hanzen, Marken, en Pimmen die met die meiden willen trouwen. Dus het probleem kan zich vanzelf oplossen."

Dirk_vrouwen

Belgische en Nederlandse feministes verwijten Dirk Verhofstadt vaak dat hij geen aandacht heeft voor de discriminatie van de moslimvrouwen en dat hij de islamitische vrouwen geen kans geeft zelf een weg naar emancipatie te vinden. De moslimvrouwen moeten dus weer wachten. Daar werd zowel door Dirk als door de schrijfsters heftig op gereageerd. Het bestaan van achterstellingen mag nooit een reden zijn om vrouwen ook nog eens te onderdrukken en in een achtergestelde positie te houden.
De vrijheid van het individu zich te ontplooien moet voorop staan. Yasmine Allas kan dat heel krachtig in één zin vervatten:
“wij moslimvrouwen hebben geen tijd meer om te wachten.” Het moet nu gebeuren.

Een andere interessante discussie ging over het subsidiëren van bekrompen en achterlijk allochtonenorganisaties.

Naema Tahir: "de benepen en niet gematigde moslimmannen gaan in het bestur van een moslimorganisatie zitten en krijgen ook nog subsidie van de overheid. Daardoor wordt de achterlijkheid gesubsidieerd. Succesvolle migranten zijn veel te druk met hun baan of bedrijf en zitten niet in dat soort organisaties. daarom wordt de achterlijkheid bevorderd.
Ook het drama van de Franse voorsteden is op die manier ontstaan, doordat de Franse overheid de traditionele moslimmannen en hun organisaties is gaan subsidieren. Als ze dreigen met geweld krijgen ze nog meer subsidie."

Naema Tahir: "Ze worden betaald om moslim te blijven. “Carriere-moslims” krijgen subsidie als ze achterlijk blijven. Als je als verlichte moslim naar voren treedt, dan krijg je te horen dat je niet representatief bent."

Dat werpt een hele interessante blik op de aanstaande Nederlandse parlementsverkiezingen. Als je goed naar de PvdA luistert, hoor je dat ze meteen weer geld willen gaan uitgeven en dat alle problemen in de achterstandswijken opgelost gaan worden door meer geld aan allerlei organisaties en projecten te geven. Dat klinkt nobel en sociaal, maar je moet je afvragen waar dat geld heengaat. Is het niet zo dat er meer geweld gaat ontstaan in die wijken als de verkeerde mensen subsidie krijgen?
Alledriemet_dirk

Zo werd het een hele inspirerende en gezellige middag en reed ik opgetogen weer terug naar huis, met mijn boeken, om mijn vrouw te laten zien dat ik de feministische strijd volledig ondersteun.

1 comment:

marij van Eck said...

Dat is toch wel God geklaagd dat de fundamentalistische moslims(mannen) subsidie krijgen voor allerlei vage projectjes omdat zij niets anders te doen hebben. Gebeurt dat subsidie krijgen niet, met geweld dreigen o.a. in Frankrijk, wie weet ook hier, en de gematigde moslims niet als representatief gezien worden.Hier word je toch helemaal duizelig van. Voortaan kun je dus zeggen:"Mijn beroep is Moslim". Dat is een goed betaalde baan. Ik heb nu echt het idee dat Nederland en o.a. ook Frankrijk en wie weet hoeveel meer westerse landen een open inrichting zijn. Sinds ik ook de kruiperige houding van Harry van Bommel(SP) en Aleid Wolfsen(PvdA), ten aanzien van de aanwezige Moslims in het grote Moslimdebat, gezien heb, verbaast me niets meer van onze wijze politici. Daar hield ik een hele nare smaak van over. En nu dit weer. En er maar geld in blijven pompen. En de resultaten.?De cijfers van Amsterdam zijn bekend. Miljoenen Euro's zijn uitgegeven als subsidie voor reïntegratieprojecten met als resultaat dat 5 % kans heeft op een baan. De daarvoor verantwoordelijke wethouder, Ahmed Aboutaleb, is de grote favoriet van Bos voor een ministerpost. Arm Nederland met dergelijke politici!!