Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Monday, November 06, 2006

Gereformeerde Bos

Door Keesjemaduraatje
het zal wel weer veel te ver doorgedacht zijn en helemaal niet ter zake en ik heb het niet van mijzelf, maar van mijn oudste zoon. Wouter Bos had een heel sterk retorisch argument in zijn laatste lijsttrekkersdebat met Balkenende. "Noem nou eens drie maatregelen die ten kost zijn gegaan van de rijkeren". Daarna zei hij: "Noem er nu eens twee". Daar antwoordde de Balk ook niet echt op. Toen vroeg hij tenslotte: "Noem dan tenminste één maatregel die te koste van de rijkeren genomen is".  Balkenende was er niet op voorbereid en het was een sterke debattechniek van Wouter Bos.

Toen zei mijn zoon dus, dat het leek op het verhaal van Sodom en Gomorra in de Bijbel. Ik heb het even in de Wilibrord vertaling opgezocht, omdat de Statenbijbel al weer moeilijker te begrijpen is. Dus even in Jip en Janneke taal:
Genesis 18: 24-31
"Misschien dat er in die stad vijftig onschuldigen zijn. Zou u die dan ook uit het leven wegrukken en niet de hele stad vergeving schenken omwille van die vijftig onschuldige inwoners? [25] Zoiets kunt u toch niet doen, hen samen met de schuldigen laten omkomen! Dan zouden schuldigen en onschuldigen over één kam worden geschoren. Dat kunt u toch niet doen! Hij die rechter is over de hele aarde moet toch rechtvaardig handelen?’ [26] De HEER antwoordde: ‘Als ik in Sodom vijftig onschuldigen aantref, zal ik omwille van hen de hele stad vergeving schenken.’ [27] Hierop zei Abraham: ‘Nu ik eenmaal zo vrij ben geweest de Heer aan te spreken, hoewel ik niets dan stof ben: [28] stel dat er aan die vijftig onschuldigen vijf ontbreken, zou u dan toch vanwege die vijf de hele stad verwoesten?’ ‘Nee,’ antwoordde hij, ‘ik zal haar niet verwoesten als ik er vijfenveertig aantref.’ [29] Opnieuw sprak Abraham hem aan: ‘Stel dat het er maar veertig zijn.’ ‘Dan zal ik het niet doen omwille van die veertig.’ [30] Toen zei hij: ‘Ik hoop dat u niet kwaad wordt, Heer, wanneer ik het waag door te gaan: stel dat het er maar dertig zijn.’ ‘Ik zal het niet doen als ik er dertig aantref.’ [31] Hierop zei hij: ‘Ik ben zo vrij de Heer opnieuw aan te spreken: stel dat het er maar twintig zijn.’ ‘Dan zal ik de stad niet verwoesten omwille van die twintig.’ [32] Abraham zei: ‘Ik hoop dat u niet kwaad wordt, Heer, wanneer ik het nog één keer waag iets te zeggen: stel dat het er maar tien zijn.’ ‘Dan zal ik haar niet verwoesten omwille van die tien.’"

Afgezien van de eventuele bijbelvastheid van Wouter Bos, laat dit fragment ook nog eens zien dat ook het Oude Testament wel degelijk ook vergevingsgezinde en tolerante passages bevat.Maar dit terzijde.

Balkenende had moeten antwoorden, dat het weer typisch PvdA is om geld van de succesvolle mensen af te pakken, terwijl die al een hele hoge belasting betalen. Zoveel rijke mensen zijn er ook niet in Nederland. Zelfs als je die allemaal kaalplukt, daar kan je nog geen 1 miljoen WAO-ers mee voeden. Uiteindelijk betaalt de Middenklasse de rekening en die groep mensen, die gewoon gaan werken en hun gezin onderhouden, die groep is juist nu eens door het kabinet Balkenende ontzien. Ten kost van sommige mensen uit de lagere inkomensgroepen.  Er zijn ook een heleboel mensen weer aan het werk gegaan, na jaren in de Bijstand gezeten te hebben.

4 comments:

G.J. said...

Sodom en Gomora werden verwoest. Genesis 19:1-29. Hoezo vergevingsgezind en tolerant ?

O'Brien said...

"Sodom en Gomora werden verwoest. Genesis 19:1-29. Hoezo vergevingsgezind en tolerant ?" Ik vind de verwijzing naar Sodom en Gomorra ook wat topzwaar. In dat verhaal staat niet het geringer worden aantal vragen centraal, maar het zondige leven en de vernietiging harer bewoners waar de Heere Heere der Heerscharen zo van gruwelt. Typerend voor het oude testament van toen ende koran van nu.

Lars de Communist said...

Ik sta ver van u af, toch vind ik uw weblog buitengewoon interessant. U staat bij mijn favorieten! Ofwel, ik keer terug om vaker te komen lezen.

Wim Nusselder said...

Dat mensen maatschappelijk succesvol zijn (d.w.z. erkenning krijgen voor hun bijdrage aan de samenleving, verantwoordelijkheid en status) zou beloning genoeg moeten zijn. Voorzover ze zich daarvoor harder moeten inspannen dan anderen (of hebben moeten inspannen in het kader van een studie), mogen ze wat mij betreft extra beloond worden dan anderen. Zodra mensen meer dan het 3 of 4-voudige verdienen van anderen kan dat echter niet meer aan eigen inspanning toegerekend worden en zoiu het wegbelast moeten worden. De enige reden dat we dat niet doen in Nederland, is dat die mensen er dan het bijltje bij neergooien cq. naar het buitenland verhuizen. Ze moeten dus eerst inzien of er op andere manier aan wennen dat ze hun maatschappelijke erkenning in wat anders moeten zoeken dan (netto) inkomen.

Het punt van Bos was, dat er makkelijk 3 maatregelen zijn aan te wijzen die vooral ten laste van lagere en midden-inkomens kwamen, terwijl de 'sterkste schouders' ontzien werden. Het gaat niet om hoeveel het oplevert als je de rijken meer belast (cq minder ontziet), maar om solidariteit en om het effect op de bereidheid van anderen om hun steentje bij te dragen als er bezuinigd moet worden met het oog op toekomstige generaties en minder bedeelden in de wereld.