Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Monday, November 27, 2006

Jammer Bert

door Keesjemaduraatje
het is tragisch voor Bert Bakker. Fatma Koser Kaya heeft, door haar slappe houding ten opzichte van Armeense  genocide-ontkenners, 34.564 voorkeurstemmen gekregen en is daardoor, in plaats van Bert, het derde kamerlid van D66 geworden. Een aantal Turkse organisaties had opgeroepen op Fatma Koser Kaya te stemmen. Bert Bakker heeft destijds in 2003 aan Fatma gevraagd voor D66 te kandideren en nu wordt hij door haar overruled.

Eigenlijk is deze verdringing geheel in lijn met de verkiezingstrend. De SP is linkser dan de PvdA. Wilders is rechtser dan de VVD. De Christenunie is christelijker dan het CDA. Nu komt de verdringing binnen de partijen. Verdonk is rechtser dan Rutte. Fatma Koser Kaya is Turkser en genocideontkennender dan Bert Bakker. Logisch.

Check even wat de heldin van het Turkse Volk schrijft over de Burka:

D66 is tegen het dragen van een burka. het dragen van een burka vinden wij onderdrukking van vrouwen. Door het dragen schermt de draagster zich namelijk volledig af van de maatschappij waarin zij zich beweegt. D66 vindt dat het zien van het gezicht van je gesprekspartner een beschavingsregel is. Daarom steunen wij het streven om het dragen van een burka tegen te gaan.

In tegenstelling tot wat enkele andere partijen vinden geloven wij echter niet dat wij de positie van deze vrouwen kunnen verbeteren door het dragen van de burka te verbieden. Een verbod zal er namelijk alleen maar toe leiden dat zij het huis helamaal niet meer zullen verlaten en zelfs het laatste beetje contact met de maatschappij zullen verliezen. Mijn fractie wil de burka niet afrukken maar weg-emanciperen.

Dat is natuurlijk een heel duidelijk standpunt. We zijn tegen de Burka en daarom hoeft ie niet verboden te worden. Een redelijk alternatief.

Check ook even de CV van Fatma Koser Kaya:

Fatma Koser Kaya werd geboren op 20 februari 1968 in Çarşamba, Turkije. Toen zij 6 jaar was is ze met haar moeder, drie broers en twee zussen van Turkije naar Bergen op Zoom verhuisd. Na de lagere school doet zij atheneum in Bergen op Zoom en vervolgens gaat ze rechten studeren aan de Katholieke Universiteit Brabant.

Na haar studie rechten aan de Katholieke Universiteit Brabant, heeft Koser Kaya aan het Max Planck Instituut te Freiburg onderzoek verricht naar de mogelijkheden van een permanent internationaal straftribunaal. Tevens heeft zij meegewerkt aan een handboek mensenrechten. Dit handboek is inmiddels uitgegeven onder de titel "Human Rights Reference Handbook". 

Wat denken jullie dat er in dat Handboek staat? Misschien wel deze zin: "Waarom zou ik iets moeten vinden van iets dat honderd jaar geleden is gebeurd in een land waar ik toevallig ooit ben geboren?'' 

Ik denk dat alle diktaturen erg bang worden van zo'n standpunt en meteen het mensenrechtenschenden zullen staken.

No comments: