Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Friday, November 03, 2006

Lousewies in Europa

door Keesjemaduraatje
Even een paar observaties, voordat we naar het lijsttrekkersdebat gaan kijken. We, dat zijn mijn goede vriendin, de inmiddels 30-jarige ergotherapeute en SP-lid, Sylvie en ik. Mijn gezin kijkt naar de Duitse TV. Ik heb namelijk een Duitse vrouw, twee Duitse kinderen en ik heb 12 jaar gelukkig in Duitsland gewoond. Maar dat terzijde.
Waar had ik het over?
Op het D66 congres, waar ik iets van 4 weken geleden was, werd een motie ingediend, waarin werd gesproken van te hoge uitgaven in Europa. Ik kan het nog een keer opzoeken, waarover het ging. Lousewies van de Laan en Sophie in het Veld gingen onmiddelijk opstaan om de motie te verwerpen, want zo zeiden ze: In Europa wordt helemaal geen geld verspild. De leden van D66 mogen dus nooit iets ten nadele van Europa zeggen, want Europa is heilig. Ik concludeerde daar ook uit, dat Lousewies weer "iets in Europa" gaat doen. Ze wilde haar straatje even schoonvegen.

Let ook op wat Lousewies op haar Hyves over Europa, Turkije en Mark Rutte schrijft:
"(...)Ondanks de ijskoude reactie van de zaal deed hij (Mark Rutte, KMA)er nog een schepje bovenop door keihard de aanval te kiezen op Turkije. Dat viel zo verkeerd bij onze Europese liberale zusterorganisaties, dat Pat Cox, de zeer gerespecteerde oud-voorzitter van het Europees Parlement, zich geroepen voelde om voordat hij zijn speech begon Mark Rutte een pak slaag te geven. In zeer diplomatieke maar niet mis te verstane termen wees hij Mark fijntjes op de ongelooflijke vorderingen die Turkije de afgelopen tijd heeft doorgemaakt en op de dubbele standaard die gehanteerd wordt nu het ervan komt dat een islamitisch land voor het eerst onderhandelingen opent met Europa. "

Dus je mag ook niet eens het lidmaatschap van Turkije aan de orde stellen, ondanks de mensenrechtenschendingen en de toenemende islamisering van dat land. Dat bevestigd mijn theorie, dat de culturele- en politieke elite van Europa, ons al lang heeft uitgeleverd aan de bureaucratie en aan het Turkse lidmaatschap. Alleen al om hun eigen banen veilig te stellen.

No comments: