Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Tuesday, December 12, 2006

CIDI jongeren geweigerd op festival

Den Haag, 12 december 2006

CIDI jongeren (CiJO) geweigerd op ‘goede doelen’ festival.

Zondagavond organiseerde een Nederlandse organisatie waarin zes ontwikkelingsorganisaties
vertegenwoordigd zijn het Rap4Justice hip-hop festival in de Amsterdamse Melkweg. Bij het festival – waar ook bekende Nederlandse rappers als Lange Frans en Ali B optraden – waren artiesten uit het Midden-Oosten uitgenodigd om over hun situatie te rappen. De hoofdgasten van het festival hebben zich deze week expliciet uitgesproken voor geweld tegen Israël. Ook brachten ze een nummer ten gehore waarin Israël met Nazi Duitsland werd vergeleken. De CIDI Jongerenorganisatie (CiJO) vindt het onacceptabel dat door de Nederlandse overheid medegefinancierde organisaties rappers uitnodigen die oproepen tot geweld en deelde flyers uit waarop steun werd geuit aan beide volken. Het hip-hop festival werd georganiseerd door United Civilians for Peace, een  samenwerkingsverband van zes Nederlandse ontwikkelings- en vredesorganisaties, waaronder door de overheid gesubsidieerde financierings -organisaties.

Ondanks dat de organisatie volgens haar doelstellingen vrede nastreeft zet United Civilians for Peace de situatie juist op scherp door zich eenzijdig en ongenuanceerd over het conflict uit te laten, in plaats van verzoening tussen het Israëlische en Palestijnse volk te ondersteunen.

Op de bewuste avond bezocht een groep van zes CiJO jongeren het evenement om te pleiten voor
een evenwichtige beeldvorming van de situatie in het Midden Oosten. Tijdens het evenement, waar
zes Arabische, een Israëlische, en twee Nederlandse rappers in een panel deelnamen, werden uitspraken als “nu weten die ‘Israël supporters’ ook eens hoe het is om geïntimideerd te worden’ toegejuicht, terwijl nuancerende vragen over de evenwichtigheid van de beeldschetsing de wind in werden geslagen.

Toen de groep tijdens het concert flyers uitdeelde met daarop de Palestijnse én de Israëlische vlag naast elkaar, symbool staand voor Steun aan Beide Volkeren, werden deze flyers door het publiek positief ontvangen. Na een klacht van de organisatie werden zij echter door de beveiliging van de Melkweg, onder het mom van ‘stemmingmakerij’ , uit de Melkweg gezet.

De Nederlandse bevolking mag verwachten dat door de overheid medegefinancierde organisaties voor
vrede ijveren in plaats van eenzijdig het conflict te belichten. Als United Civilians for Peace een vreedzame oplossing voor het Midden-Oosten conflict beoogt, dan moet het de geweldsoproep van haar genodigden in woord en daad afkeuren en ook andersdenkenden verwelkomen op hun festival.

1. Cordaid, ICCO, IKV, Kerkinactie, Oxfam Novib
en Pax Christi. Cordaid, ICCO en Novib zijn medefinancieringsorganisaties.
2. Sp!ts, 6 december 2006, pagina 5: ‘Rappen voor rechtvaardigheid’

.

No comments: