Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Sunday, December 31, 2006

Harry maakt zich zorgen

Harry van Bommel maakt zich zorgen over de religieuze gevoelens van de moslims in Irak:

"De doodstraf is uitgevoerd op de dag van het offerfeest. Voor moslims is dit met het suikerfeest het belangrijkste islamitische feest. Veel moslims zullen dit als schokkend ervaren. "

Daarom hebben enkele moslimgroeperingen die de schok niet onden verwerken meteen ter gelegenheid van datzelfde offerfeest een aantal shiieten de lucht in geblazen.

No comments: