Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Tuesday, December 19, 2006

Islamofobie is helemaal de bom

door Keesjemaduraatje
Nu komt er ook nog een Europese commissie (EUMC),  die de discriminatie van moslims heeft onderzocht en dat definieert met het begrip "islamofobie" en elke sociale achterstand verklaart door het verschijnsel discriminatie. Als nu de subsidiekranen niet wijd open gaan, dan weet ik het ook niet meer. De Geert Makken en Beate Winklers van deze wereld hebben er in ieder geval nu alles aan gedaan. Maar nu begin ik al weer te schelden. Laten we eerst eens kijken wat de geachte wetenschappers van de Europese Unie voor definitie gebruiken voor Islamofobie:

"Islamophobia is a much used but little understood term. Although there is currently no legally agreed definition of Islamophobia, nor has social science developed a common definition, policy and action to combat it is undertaken within the broad concepts of racism and racial discrimination which are universally accepted by Governments and international organisations. The EUMC
 therefore bases its approach to identifying the phenomenon and its manifestations on internationally agreed standards on racism and the ongoing work of the Council of Europe and United Nations."

Met andere woorden: er is nog geen definitie voor islamofobie, maar we gebruiken even voor het gemak dezelfde aanpak als voor rassendiscriminiatie. Lekker gemakkelijk. Veel sociale wetenschappers zijn het al weer vergeten, maar een wetenschappelijke studie kan je eigenlijk alleen doen met verschillende groepen die je met elkaar vergelijkt. Als je dus beweert dat moslims in Europa gediscrimineerd worden, hetgeen al in de inleiding zonder bewijs wordt gesteld, dan heb je alleen een wetenschappelijk punt, als je vergelijkbare ethnische groepen in je studie opneemt, die ook gediscrimineerd worden, maar geen economische problemen hebben.

Het is bijvoorbeeld opvallend, dat de Koreanen in de VS veel later zijn gekomen dan andere migranten, maar veel sneller eigen zaakjes opbouwen dan andere migranten. In Europa zou je dus moslim-migranten moeten vergelijken met immigranten van andere afkomst, bijvoorbeeld Surinamers, Italianen, Polen en Portugezen. Dat wordt in dit rapport helemaal niet gedaan. Er wordt een lijst van incidenten genoemd en daar wordt dan het begrip islamofobie aan gehangen.Dat de moslim-migranten in een sociale achterstand leven, dat is duidelijk. De oorzaak is echter door dit belabberde onderzoek helemaal niet duidelijk geworden.

Het begrip Islamofobie is een misleidend begrip. Fobieën zijn namelijk eigenlijk afwijkingen. Als je bang bent voor spinnen of muizen, dan heb je een fobie. De mensen die dus kritiek hebben op de islam, zouden dus eigenlijk een ziekte of afwijking hebben. De gerechtvaardigde kritiek op een godsdienst, wordt zo afgedaan met een term die is ontleend aan de psychologie.

Voor Nederland wordt de moord op Theo van Gogh weer breed uitgemeten. Alle aanslagen die daarna op moskeeën en islamitische scholen zijn gepleegd, en dat waren er in twee maanden tijd heel wat, worden toegeschrven aan islamofobie. Dat de moord op zich een anti-semitisch karakter had, te zien aan de brieven die met een mes op Theo zijn borst zijn geprikt, dat wordt even niet verteld, omdat het niet in het concept past. Dat wat betreft de wetenschappelijke waarde van het rapport.

De kenmerken van islamofobie worden overgenomen van een pro-islamitische actiegroep uit de UK en waren al te lezen op de website van de geachte Senator voor Haat en Terreur:

1. Islam is seen as a monolithic bloc, static and unresponsive to change.
2. Islam is seen as separate and "other". It does not have values in common with other cultures, is not affected by them and does not influence them.
3. Islam is seen as inferior to the West. It is seen as barbaric, irrational, primitive, and sexist.
4. Islam is seen as violent, aggressive, threatening, supportive of terrorism, and engaged in a clash of civilizations.
5. Islam is seen as a political ideology, used for political or military advantage.
6. Criticisms made of 'the West' by Islam are rejected out of hand.
7. Hostility towards Islam is used to justify discriminatory practices towards Muslims and exclusion of Muslims from mainstream society.
8. Anti-Muslim hostility is seen as natural and normal.

Ik moet eerlijk zeggen, dat ik het met de meeste stellingen wel eens ben. Ik kan er niets aan doen.
Ikzelf zie zo uit de losse pols wel drie soorten islam, die ook nog met elkaar in strijd zijn. Dus zo monolitisch is de islam inderdaad niet. Maar dat neemt niet weg dat ik wel iets over de islam in zijn geheel kan zeggen, omdat het een religie is die op een bepaald boek gebaseerd is. Dat boek zegt al veel over religie. Dat vind ik genuanceerd van mezelf.

Als er over de moord op Theo van Gogh wordt geschreven in dit soort publicaties, dan wordt er altijd even bij vermeld, dat hij een anti-islam houding had. Is hij daardoor mede schuldig aan zijn eigen dood? Dat zeggen de helden van de EUMC er even niet bij. Maar de gevolgen van de moord op Theo, die moeten helaas de moslims dragen:

In the five days following the murder (2-7 November), the Dutch Complaints Bureau for Discrimination on the Internet (MDI) received a disproportionate number of complaints about internet sites praising the murder and making death-threats against other people. At the same time, the DUMC notes that there were thousands of anti-Muslim and anti-Moroccan expressions on non-extremist Dutch web discussion groups. For example, in the first days after the murder the owner of a site for posting condolences about the murder had to remove more than 5,000 anti-Muslim and anti-Moroccan statements

Dus de bevolking keerde zich massaal tegen de moord en de aanhangers van Mohammed B. Dat is dus de anti-islam stemming in Nederland. Zelfs op niet-extremistische websites werden anti-islam uitingen gepubliceerd. Wat een schande. Geen wonder dat de Marokkaanse jochies hun school verder niet meer afmaken en brommers gaan jatten.

Een ander interessant fenomeen is, dat dit verschijnsel in alle landen van Europa hetzelfde is. Dus beleid heeft geen zin gehad, denk je dan. Want het is overal hetzelfde gedonder. Misschien, heel misschien heeft het ook een beetje met de moslims zelf te maken.

No comments: