Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Wednesday, January 24, 2007

Armoede bestrijden

door Keesjemaduraatje
in de rubriek: "mensen en buurten die ik heb gekend", vandaag de geachte afgevaardigde van Groen-Links Wijnand "opperhoofd" Duyvendak op verkiezingscampagne in de Indische Buurt in Amsterdam

Opvallend vind ik dat hij als boodschap naar de buurt toe, de volgende woorden uitspreekt: "Geld weghalen bij de rijken" en armoedebestrijding. Zou Wijnand wel weten wat of hij zegt? Juist Groenlinks is voor versoepeling van het ontslagrecht en een verdere Europaïsering van Nederland. Het is mij een raadsel hoe hij dat in overeenkomst met armoedebestrijding wil brengen. Het thema milieu en klimaatverandering noemt hij helemaal op het einde, omdat hij denkt dat de bewoners van de Indische Buurt daar toch geen boodschap aan zullen hebben.

No comments: