Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Friday, January 19, 2007

Eigen Staat

door Keesjemaduraatje
Eén van de meest belangrijke lessen die we van Nathan Sharansky hebben geleerd, is dat we dictaturen nooit kunnen vertrouwen. Een staat die zijn eigen inwoners terroriseert, kan nooit iets goeds met zijn buren voor hebben. Vredesverdragen hebben dan ook geen zin, want die worden gebroken, zodra het de dictator uitkomt. In die zin heeft een vredesverdrag met de Syrische dictator Assad weinig zin. Je weet nooit of hij het echt meent.
Onderhandelingen moeten dus altijd er op gericht zijn verbeteringen van de mensenrechtsituatie in het land van de tegenstander te eisen. Israël zou moeten eisen dat er persvrijheid komt in Syrië. Of dat de vrije verkiezingen in Libanon worden gerespecteerd door Syrië. Of wat voor mensenrecht eis dan ook. Dat zou het einde zijn van de dictatuur in Syrië en tevens het begin van een vreedzaam samenleven.

No comments: