Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Sunday, January 14, 2007

Moeilijke Zaken

door Keesjemaduraatje
Nou krijgen de meldpunten het moeilijk. Ik ben benieuwd wat ze hier van gaan bakken. een ex-VVD-ster Patricia Remak, wordt veroordeeld wegens steunfraude en beweerd dat het rassenjustitie is. Wat gaan de verschillende anti-racisme-groepen doen? Gaan ze Patricia steunen omdat ze zwart is en omdat ze altijd in het voordeel van de frauderende steuntrekker pleiten? Gaan ze Patricia afvallen omdat ze VVD-er is, net als bij Ayaan Hirsi Ali? Die was toch ook allereerst VVD-er en daarna niets meer.

Ik vind het vreemd dat iemand een financiele aanstelling bij het ministerie van Financiën krijgt, die niet eens door heeft dat er nog steeds een wachtgeld op haar rekening wordt gestort en dan niet even schriftelijk dat kan melden, maar "opbelt". Dat vind ik raar. Maar goed, het is mogelijk.

Opvallende overéénkomsten met Gerrit Zalm en Ayaan Hirsi Ali in die zin, dat ze eerst lid van de PvdA was en daarna overstapte naar de VVD. Was in de Tweede Kamer veranwoordelijk voor "Rijksuitgaven". Waarom? Omdat ze rechten heeft gestudeerd, terwijl iedereen weet dat advocaten niet rekenen kunnen (Advocatum non calculum). Maar dat terzijde.
2 comments:

david said...

Meldpunten pleiten altijd voor frauderende steuntrekkers? Heb ik iets gemist?

keesjemaduraatje said...

als iemand solliciteert naar een commerciële betrekking, maar weigert vrouwen een hand te geven, kan rekenen op de steun van diverse meldpunten. Gaat zo iemand dan daarna een uitkering aanvragen, dan is het natuurlijk "discriminatie" als een uitkering geweigerd wordt.