Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Thursday, January 11, 2007

Selectieve verontwaardiging

door Keesjemaduraatje
moet je maar eens op letten: Er zijn nog geen grote landelijke demonstraties geweest tegen de oorlog en de mensenrechteschendingen in Darfur en zeker niet georganiseerd door de SP-mantelorganisaties. Er waren ook geen protesten tegen de Ethiopische inval in Somalië. Ethiopië is al een paar weken bezig het land te bezetten. Als Afrikanen elkaar afmaken, dan kijkt niemand op of om.
Maar nu veranderd er iets. De VS hebben AlQuaida stellingen in het zuiden van Somalië gebombardeerd. De VS is de duivel in de ogen van extreem-links. Dat hebben ze van de moslimextremisten geleerd. En dat vonden ze vroeger ook al.
Nu komen de protesten op gang. Kijk maar hier op Indymedia en hier op Eurodusnie.
Op Indymedia stond al een reactie in de trant van: "jullie vinden het pas erg als de VS mee gaat doen", maar die werd meteen weer verwijderd.
Op de Eurodusnie wordt het nog bonter gemaakt. Daar gaat de schrijver er van uit dat een land veiliger is als het door Islamitische rechtbanken wordt bestuurd. Ondanks de aanslagen van Al Quaida op de Amerikaanse ambassades in het nabijgelegen Kenya en Tanzania in 1998. Blijkbaar wordt de VS gevaarlijker geacht dan de terreurcellen van Al Quaida.

2 comments:

João said...

Beste Keesjemaduraatje,

Als auteur van het door u genoemde stuk in Eurodusnie voel ik me naar aanleiding van uw schrijven genoodzaakt enige nuance in te brengen. Nadat u me in één adem hebt genoemd met de extreemlinkse beweging, die er -volgens u- een selectieve verontwaardigingsagenda op nahoudt en Amerika als de grote Satan beschouwt, schrijft u vervolgens dat ik "er van uit (ga) dat een land veiliger is als het door Islamitische rechtbanken wordt bestuurd".

Wat laatstgenoemde opmerking betreft, wil ik u toch ten stelligste aanraden u ietwat te verdiepen in de recente geschiedenis van Somalië. Ik ben in deze zo vrij u alvast een voorsprong te geven. Somalië bevindt zich sinds de val van oud-dictator Syad Barre (1991) in een totale staat van anarchie en wetteloosheid, veroorzaakt door tientallen rivaliserende clanmilities. Het aantreden van de Somalische overgangsregering tijdens de Arta-Conferentie begin twintigste eeuw heeft vijf jaar na dato deze spiraal van clangeweld niet kunnen stoppen. Integendeel, de regering zag zich al snel genoodzaakt zich vanuit de hoofdstad Mogadishu naar de door de regeringsgetrouwe Rahanweyn-clan gecontroleerde zuidwestelijke Baidoa-provincie terug te trekken. De Unie van Islamitische Rechtbanken daarentegen zijn het afgelopen jaar wel in staat gebleken een groot deel van Somalië te verenigen en orde en gezag in decennialange wetteloosheid terug te brengen. Deze Unie had namelijk een troef, die de overgangsregering laakt: zij zijn clanoverstijgend!

Het is derhalve een feit dat deze islamistische overheid rust en orde in het verscheurde Somalië heeft teruggebracht, en dus geen hersenspinsel mijnerzijds op grond van een eventueel complot tegen de amerikanen.

Daarnaast maakt u in uw evaluatie de kapitale fout deze Unie van Islamitische Rechtbanken in één adem te noemen met al-Qâ'ida. Ik vergeef u uw goedgelovigheid van de Amerikaanse propaganda, maar laat me dit even corrigeren: Het door de Amerikanen gebombardeerde trainingskamp in Zuid-Somalië, alwaar zich volgens de VS al-Qâ'ida-terroristen schuilhielden, was niet in handen van de Unie van Islamitische Rechtbanken, doch in handen van de islamistische al-Ittihâd-groepering. Deze door Saoudi-Arabië gesteunde islamistische groepering heeft al enkele bomaanslagen in de Ethiopische hoofdstad Addis Abeba (jaren '90) op haar conto staan, en werd in 2000-2001 op de vlucht voor binnengevallen Ethiopische troepen beschermd door de President van de toendertijd semi-autonome regio Puntland (NO-Somalië). Saillant detail in deze is dat die Puntlandse president niemand minder is dan huidig President van Somalië Abdullahi Yousouf.

Het valt niet te ontkennen in deze dat de Amerikanen, in hun strijd tegen terrorisme, alles wat maar enigszins riekt naar islamitisch fundamentalisme als al-Qâ'ida bestempelt. Zo hebben de Amerikanen sinds den beginne het Ethiopische régime gesteund tegen de Unie van Islamitische Rechtbanken. Nu laatstgenoemde machtsfactor is weggevallen, is het maar een kwestie van tijd vooraleer Somalië opnieuw in clanrivaliteiten en wetteloosheid wegzakt. En de Amerikanen, die hebben hun terroristen en als bonus nog een islamistisch regime weggebonjoured. Dat het land zelve opnieuw in wetteloosheid zal wegzakken zal ook wel weer als "collateral damage" worden beschouwd.

Derhalve mijn vraag aan het einde van mijn stuk of we deze coup d'état eigenlijk wel moeten toejuichen...

Wat uw insinuaties over de politieke voorkeur van mijn persoon betreft, deze laat ik geheel voor uw rekening. IK heb dit stuk geschreven vanuit mijn nauwe betrokkenheid bij de Hoorn van Afrika, een regio dewelke ik een warm hart toedraag.

Ariël Bruéns said...

@Joachim

Zucht, je hebt gelijk hoor. Het is een schande wat die Amerikanen doen. Maar jij en ik weten dat dit al decennia lang aan de gang is. Zo hebben ze ook al het stabiele regime van Adolf & Co omver geworpen waardoor Europa in een spiraal van geweld terecht kwam.. En wat deden die nou eenmaal fout, toch ? Jawel, ze hebben de nationaal socialisten uit ons land verdreven terwijl gebleken is dat hun economische hervormingen en het instellen van allerhande sociale voorzieningen tot op de dag van vandaag nog perfect werken. Zo perfect dat menig socialistische partij in Nederland een politiek programma hanteren dat voor 98% overeenkomt met die van de toenmalige Duitse nationaal socialisten. Je hebt groot gelijk joh. Dood aan Amerika ! Leve het socialisme ! Leve het islamisme ! Hoera voor grote denkers als jij !