Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Friday, January 05, 2007

Tariq Ramadan

door Keesjemaduraatje
Jullie hebben waarschijnlijk al gelezen, dat Tariq Ramadan een leerstoel "Identiteit en Burgerschap" gaat bekleden aan de Erasmus Universiteit. Wij worden ongetwijfeld geacht daar spastich en als door een wesp gestoken op te reageren. Geert Wilders zal ongetwijfeld kamervragen stellen, want de procedure is wel heel erg snel doorlopen en het feit dat de Gemeente Rotterdam het allemaal gaat financieren is ook al vreemd. Nou ja.

Wat echter veel leuker is, dat Theo Cornelissen, gemeenteraadslid van de SP in Rotterdam, (op de foto achter Tariq Ramadan) enige kritische opmerkingen maakt over het feestje van islamisering. De honorering van 200.000 Euro (per jaar), voor 2 dagen per week werken is hoog. Inderdaad. Maar ja, dan heb je ook wel een kleinzoon van de oprichter van de Moslimbroederschappen in Egypte in huis.

Theo Cornelissen: "En dat is precies mijn zorg. Is die leerstoel alleen maar ‘window-dressing’ waarmee B&W willen pronken en zeggen: “kijk eens we hebben zelfs een door ons betaalde islamprofessor” of is het werkelijk de bedoeling dat GL-wethouder Kaya met Ramadan de Rotterdamse koffiehuizen en sportkantines gaat bezoeken?"

Daar duiken dus twee problemen op: De benoeming blijkt een prestige project van Groenlinks wethouder Kaya te zijn. Die heeft tot nu toe weinig gepresteerd op het gebied van integratie en dus huurt hij maar voor veel geld een islamitische professor, die overigens de VS al niet meer in mag, vanwege steun aan de HAMAS. Maar dat natuurlijk geheel ter zijde.
Het andere probleem dat Theo Cornelissen ziet is, dat Tariq Ramadan veel te intellectueel en elitair is. De SP-er vindt, dat de integratie begint in de sportkantines en koffiehuizen en niet op de universiteiten.

Ik vroeg eens om mij heen wat nou de motivatie kan zijn om een islamitische fundamentalist hierheen te halen. Zijn die mensen dom en naief of gevaarlijk gek? Ik vraag maar even. We kwamen er op uit, dat de mensen die Tariq Ramadan benoemen naieve idealisten zijn. Ze denken: "Er is een probleem met  islamieten in Nederland, dus moeten we in dialoog gaan. Zo hebben we het probleem met de katholieken en de communisten ook opgelost en zo gaan we het ook met de islamieten doen. Is dus een verklaarbare zienswijze.

Tot op de dag van vandaag zitten er op de UVA marxistische docenten, die destijds door de marxisten uit de universiteitsraad vanuit Duitsland naar Nederland zijn gehaald, omdat ze in Duitsland "Berufsverbot" hadden. Hele generaties studenten Sociologie moesten dus dat brakkige Nederlands van die Duitse Marxisten aanhoren en konden haast niet afstuderen omdat hun scripties niet marxistisch genoeg waren. Het ging zelfs zover dat één van de docenten een leergang "Sociologisch schrijven" ging aanbieden, terwijl ze zelf nog niet één normale Nederlandse zin kon schrijven. Maar daar heb ik nog nooit een klacht verder over gehoord. Ook niet achteraf.
Wat is er nu met het marxisme? Helemaal dood.  Dat was in 1975 absoluut niet te voorspellen. Ik hoop dat we over 25 jaar ook over het moslimterrorisme kunnen zeggen: "helemaal dood".

No comments: