Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Sunday, January 07, 2007

Waarom wij Israël steunen

Door Keesjemaduraatje
1)Israël is het enige democratische land in het Midden-Oosten
2)Israël heeft een vergelijkbare cultuur als West-Europa
3)Als Israël valt, dan is de haat niet voorbij. Dan wordt dat als overwinning gezien en zullen Spanje, Bosnië, Libanon etc. volgen.
4) Als de PLO, of welke Palestijnse organisatie dan ook, Israël gaat besturen, dan zullen het anti-semitisme, dat nu al volop wordt gepropageerd door de paletijnse media, vrij baan krijgen. Met alle desastreuze gevolgen van dien.
5) Wie moet je anders steunen? Hamas is een volkomen ondemocratische en diktatoriale, terroristische organisatie. De Fatah van President Abbas is corrupt en spreekt met dubbele tong.
6)De beste oplossing voor het land Israel is een seculiere staat waar arabieren en joden samen kunnen leven. Die oplossing kan het beste worden gerealiseerd door de staat Israel zelf. De palestijnse autoriteiten hebben laten zien dat ze niet tot regeren of organiseren in staat zijn.
7)De discussie over van wie het land nu is en of de joden de palestijnen hebben verdreven is een achteraf gepraat. Het Palestijnse nationalisme is een uitvinding van Yasser Arafat. Vóór de oprichting van de PLO, woonden er gewoon arbabieren in Israël, die geen speciale nationale identiteit ondersteunden. Het idee van een nationale staat voor de Palestijnen is een achterhaalde zaak.
8)Na iedere vredesbespreking laaide het geweld meer op dan daarvoor. De laatste vredesbesprekingen zijn bewust door Arafat getorpedeerd, waarna de tweede intifada begon.
9)Na het lezen van het boek van Natan Sharansky, "The Case for Democracy", weten we weer, dat we altijd de vrije samenlevingen steunen en de diktatuur veroordelen. De Palestijnen leven in een diktatuur, zowel religieus als politiek. Dat heeft op zich niets met Israël te maken. Arafat had ook een echte democratie op de Gazastrook kunnen stichten.

10) In Israël is het voor burgers mogelijk kritiek te uiten op het regeringsbeleid. Er is een vredesbeweging. er is een vrije pers. er is contact tussen joden en arabieren mogelijk. Dat is er in de Palestijnse gebieden allemaal niet.

5 comments:

Rinus Duikersloot said...

Amerika(maar ook de elite van Israël) steunen volgens Dr. Francisco Gil-White Israël niet maar ondermijnen het juist.

Een aantal vragen voor hem:

2) In Norway, and probably in most of the rest of the world, the perception of US foreign policy as being staunchly pro-Israel is absolutely unchallenged. How is it possible that this perception has become so widespread, if in fact the opposite is true?

3) The US practically always votes against UN-resolutions condemning Israel and financial support from the US to Israel amounts to something like $3 billion a year. Doesn’t this prove that US foreign policy favors Israel?

4) Even though the US might have pressured Israel into accepting a PLO-state in the West Bank and Gaza, the situation seems to have changed considerably since Hamas became the most powerful political movement among the Palestinians. The US seems to work against the Hamas government and are urging other governments to follow its lead in boycotting Hamas. Is this a deceit? What is the real US policy on Hamas?

5) One frequently sees reports about the American ‘Jewish Lobby’ and how they manage to get their way with US foreign policy makers. Are these reports part of an attempt to make use of the traditional antisemitic myths about the hidden powers of a Jewish conspiracy? Are American Jews not really that powerful? Or is it that the most powerful American Jews share the agenda of the foreign policy elites?

6) The Norwegian historian Hilde Henriksen Waage recently wrote a report on the Norwegian role in the ‘Oslo peace process,’ claiming that the Norwegians were heavily biased against the Palestinians and the PLO and in favor of Israel. Do you agree? What was the real Norwegian role in the ‘peace process’?

7) In Norway most researchers and professors who work with the middle east tend to criticize Israel heavily, and I have the impression that the same thing is true about most of the ‘western world.’ Why do you think this is?

8) What is your analysis of this summer’s war between Israel and Hezbollah and the current Hezbollah attempt to overthrow the Lebanese government?

9) Why would the US want Iranian dominance in the Middle East? And what proof do you have to support the claim that this is actually a goal for US policymakers?

10) Why do US policymakers want to destroy Israel?

Lees hier de verontrustende antwoorden:

http://www.hirhome.com/israel/interview_argument.htm

Wim Nusselder said...

Hoi Kees,

Hé, hier ben ik het mee eens!
"6)De beste oplossing voor het land Israel is een seculiere staat waar arabieren en joden samen kunnen leven. Die oplossing kan het beste worden gerealiseerd door de staat Israel zelf. De palestijnse autoriteiten hebben laten zien dat ze niet tot regeren of organiseren in staat zijn."
De vraag voor mij is of je Israel moet steunen om die oplossing te realiseren... Niet kritiekloos en niet alles wat Israel zelf nodig vindt om te doen om zichzelf te beschermen, lijkt me, want lang niet alles wat Israelische politici bekokstoven lijkt gericht op vreedzaam samenleven van Arabieren en Joden in een seculiere staat. Een flink deel pest die Arabieren liefst weg en een ander (deels overlappend) flink deel vind vooral dat die staat Joods moet blijven (of meer Joods moet worden, afhankelijk van hoe je de huidige situatie beschrijft) en niet seculier.

Groetjes,

Wim

keesjemaduraatje said...

dit staat in het Groen-Links verkiezingsprogramma: "Moslimterroristen zijn een groot gevaar, niet alleen voor het Westen. Vooral in islamitische landen maken zij veel slachtoffers. Bij de bestrijding van terrorisme moeten we wel zuinig zijn op de rechtsstaat. Die mag niet opzij worden gezet, zoals Bush doet in Guantanamo Bay. Het speelt hen die kiezen voor geweld in de kaart en maakt de wereld niet veiliger. Ook het conflict tussen Israël en de Palestijnen vormt een belangrijke voedingsbodem voor radicalisering. Het is cruciaal dat er een democratische Palestijnse staat komt, en dat
Israël daaraan meewerkt. De muur op Palestijns grondgebied moet worden afgebroken en nederzettingen ontmanteld. De Europese Unie moet de druk maximaal opvoeren op de partijen in het Midden-Oosten en de Verenigde Staten om eindelijk tot echte oplossingen te komen. De spiraal van geweld en vergelding moet worden gestopt."

Dat klinks misschien voor jou op het eerste gezicht heel redelijk, maar als je goed leest, dan staat er "geef je maar over".
Want Bush wordt gezien als de schuldige voor het bedreigen van de rechtstaat en niet de moslimterroristen. Israel wordt gezegd muren af te breken en de nederzettingen te ontmatelen, maar de terroristen worden niet met name genoemd.Er wordt gesuggereerd dat het Palestijnse conflict een voedingsbodem is. Dat is een radicaal moslimstandpunt, want een antisemiet heeft geen joden nodig om antisemiet te zijn en een moslimterrorist houdt echt niet op als Israel opgehouden heeft te bestaan.
In feite is dit fragment anti-Israëlisch en naief.

Wim Nusselder said...

Hoi Kees,

Ik ben het kennelijk niet in alles met GroenLinks eens, met name de heilzaamheid van twee staten die in een dodelijke wurggreep houden waag ik te betwijfelen.
Jouw interpretatie van deze passage uit het GroenLinks verkiezingsprogramma volg ik niet helemaal, maar dat 'ie naief is ben ik met je eens.

Groetjes,

Wim

keesjemaduraatje said...

ik wil niet zeuren hoor, maar de bovenstaande reactie komt van het Jordanie.web-log. Ik heb daar eens gekeken en het viel me op dat alle bijdrages op dat log vandaag zijn aangemaakt. Daarna ging ik eens kijken naar het ip-adres en toen bleek dat de maker van het weblog een querelant is. Kijk maar:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Overleg_gebruiker:85.91.175.214
en
http://fr.wikipedia.org/wiki/Discussion_Utilisateur:85.91.175.214
en
http://www.google.nl/search?hl=nl&q=85.91.175.214&btnG=Zoeken&meta=

Maar goed. We willen niet moeilijk doen. Komt er eens een pro-palestijnse reaguurder op dit weblog, dan willen we hem niet wegjagen. Kom gerust binnen.
De reacties van Gianni29 zijn regelrecht uit een Handvest van de PLO overgeschreven. Helaas staan er geen bronnen bij, zodat we niet weten waar op het web we deze meningen kunnen vinden. Om op punt 1 in te gaan: Wie zegt dat Israel geen democratisch land is, geeft in ieder geval toe dat er een Israel bestaat. Echte Hamas-activisten noemen niet eens de naam van het land, maar spreken over "Zionistische Entiteit". Dat het democratisch is, merk je aan de persvrijheid, het recht op vergaderen, het recht op uitreizen, de delingen van verantwoordelijkheid in de staat en de verkiezingen, waar ook arabieren aan meedoen. Dus dat zijn de achtergronden van mij stelling, dat het een democratisch land betreft.
Deze hele reactie van Gianni29 is één en al ondersteuning van terrorisme en misdaden. Er staat niets in dat op verzoening lijkt of waaruit zou blijken dat een samenleving op het gebied van Israel mogelijk is. Jammer, dat iemand die in Belgie woont niets geleerd heeft van de vrijheid die daar heerst.