Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Friday, February 09, 2007

Akkoord Hamas-Fatah

Persverklaring CIDI: Akkoord van Mekka "misleidend"


Den Haag, 9 februari 2007

Het akkoord van Mekka dat gisteren door president Abbas en premier
Haniyeh van de Palestijnse Autoriteit werd gesloten is misleidend, aldus
het CIDI (Centrum Informatie en Documentatie Israel).

Het biedt op geen enkele wijze een basis voor Nederland en andere landen
om de steun aan de Palestijnse autoriteit te hervatten.

Het akkoord vormt wellicht een bijdrage aan het beëindigen van de
onderlinge Palestijnse strijd, maar komt niet tegemoet aan de drie eisen
van de internationale gemeenschap aan de Hamasregering: de beëindiging
van het terrorisme, de erkenning van Israël en de acceptatie van in het
verleden gesloten akkoorden.

Het akkoord van Mekka berust feitelijk op een door president Abbas
geschreven brief aan premier Haniyeh. Abbas roept in die brief de
Hamasregering op "de internationale resoluties en de overeenkomsten
getekend door de PLO te respecteren"

. Dit is slechts een eenzijdige
wilsuiting van de Palestijnse president zonder dat daar de
uitdrukkelijke instemming van de Hamasregering tegenover staat.
Bovendien betreft deze zin alleen maar één van de drie eisen van de
internationale gemeenschap aan de Hamasregering. De andere twee eisen
komen in het document niet voor.

No comments: