Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Saturday, February 24, 2007

Anti-Islam-Feestje

Gedicht voor de Erven van Gogh

Nooit zal ik meer zeggen: "Wij vinden"
Altijd weer zal ik trachten te zoeken,
naar de aller-individueelste expressie
van de aller-individueelste verontrusting
Wij bewegen, maar zijn geen beweging
Ik vecht, maar zoek onderdak
Wat jullie mij hebben gegeven,
is meer dan ik terug kan geven

No comments: