Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Thursday, February 08, 2007

Coskun for President

door Keesjemaduraatje
het CDA kamerlid Coskun Çörüz wordt genoemd als kandidaat minister voor het nieuwe kabinet Balkenende. Een aantal CDA-leden heeft Balkenende opgeroepen een islamitische minister te kiezen. Ook Coskun Çörüz, die vriendschappelijke banden met de Grijze Wolven onderhoudt, wordt genoemd.
Weliswaar staat hij sinds 1992 als bestuurslid van de Turkse nationalistische Stichting Sota bij de Kamer van Koophandel geregistreerd, maar toch ontkent hij.
Coskun Zie ook: Artikel in het NRC 22.01.2003
Na de onzalige verkiezing van de Turkse nationaliste Fatma Koser Kaya in ons parlement, is het nu dus tijd voor een Grijze Wolf als minister. Daar komt nog bij dat deze regering zonder referendum toch de Europese Grondwet wil goedkeuren, terwijl de meerderheid van Nederland daar tegen is. Dat bevestigt mijn vermoeden over het bestaan van een Europese elite die onafhankelijk van de mening van de bevolking haar plannen wil doorzetten. Zelfs het benoemen van ondemocratische elementen is geen probleem voor deze kliek.

No comments: