Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Monday, February 05, 2007

Geen eigen staat waardig

Het verhaal van de voormalige CIA chef, dat de Palestijnen geen eigen staat waardig zijn, staat ook nog eens vertaald op het weblog Het Vrije Volk.

Wie de afgelopen jaren het nieuws uit het Midden-Oosten volgde, heeft talloze wapenstilstanden voorbij zien komen die allemaal werden geschonden. Onze intellectuele elite deed dan altijd erg haar best de schuld bij Israël te leggen, maar de feiten spraken een andere taal. Ook nu volgen de wapenstilstanden elkaar in hoog tempo op. Maar nu zijn het telkens Palestijnse terroristen die andere Palestijnse terroristen afmaken.

Het onvermogen van de Palestijnen om zelfs met elkaar een wapenstilstand af te spreken en zich daar aan te houden diskwalificeert de Palestijnen ten enenmale als volk dat een eigen staat verdient. Een staat heeft alleen bestaansrecht als hij de individuele rechten van zijn burgers erkent en beschermt. Voor de Palestijnen is de staat slechts een machtsmiddel voor de heersende stam om de overige stammen te onderdrukken.
In de Jewish World Review betoogt Caroline Glick dat de Palestijnen al sinds 2005 de facto hun eigen staat hebben, nadat Israël de Gazastrook ontruimde en in het noorden van Samaria vier nederzettingen vernietigde en de militaire operaties in het gebied inperkte. Het resultaat is een ramp. 88 Procent van de bevolking voelt zich onveilig, terwijl er nergens ter wereld meer politiemensen en gewapende eenheden op de been zijn dan in Palestina.
Lees Hier verder: Palestijnen geen eigen staat waardig

No comments: