Disclaimer

In 2005 begon ik met het schrijven over kraken, ICT, zeilen, terrorisme, de multiculturele samenleving enzo, op dit blog. Langzamerhand begon het schrijven over terrorisme zich steeds meer tot Israël, Gaza, Judea en Samaria te beperken.
De meningen die op dit blog worden weergegeven zijn als bijdrage aan het maatschappelijke debat en geenszins kwetsend of beledigend bedoeld. Mocht u desondanks van mening zijn dat aangifte noodzakelijk is, lees dan eerst even deze speciaal voor u bedoelde disclaimer

Sunday, February 11, 2007

Ik weet het niet

door Keesjemaduraatje
een ander onderwerp van de uitzending van de Moslimomroep vandaag, was de Armeense Genocide. Een positief punt was natuurlijk dat de NMO ook een Nederlandse onderzoeker (Ton Zwaan) aan het woord liet, die vertelde regelmatig bedreigd te worden als hij over de Armeense Genocide schrijft of spreekt. De andere prominente spreker was Ilhan Akel (Nederlands Centrum voor Buitenlanders) die vond dat alle meningen aan bod moeten komen, zonder dat iemand bedreigd wordt. Heel juist. Dat is netjes democratisch uitgedrukt. Prima Ilhan. Maar als alle meningen over een onderwerp ter sprake mogen komen, dan mag iemand ook zeggen dat de Armeniers leugens vertellen en dat er geen massamoord heeft plaats gevonden. Ilhan Akel zelf zei, dat hij "het niet wist, omdat hij de feiten niet kent". Dat is ook een mooie dooddoener. Overigens precies hetzelfde als Fatma Koser Kaya heeft gezegd. Blijkbaar is dat een compromis voor mensen die nog familie in Turkije hebben wonen en die hier geen slapende honden wakker willen maken.
Dat hoeven we bij de holocaust niet te proberen: te zeggen "ik weet niet of de feiten kloppen". Dus ook hier hebben de Turken in Nederland weer een uitzonderingspositie.

No comments: